• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 700 items
 1. Brautabrú (15-123-1-1) framhaldsskólapróf

  Brautabrú er ætluð nemendum sem eru óráðnir í námsvali eða hafa ekki náð fullnægjandi námsárangri í kjarnagreinum grunnskóla. Brautin hefur það markmið að vekja áhuga nemandans á námi í framhaldsskóla og styrkja námshæfni hans m.a. með það fyrir augum að nemandinn komist inn á aðrar námsbrautir framhaldsskólans. ...

  Provider NameVerkmenntaskólinn á Akureyri

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Fjölgreinabraut (15-63-3-6) stúdent

  Á fjölgreinabraut taka nemendur breiðan brautarkjarna sem inniheldur m.a. náttúrlæsi, menningarlæsi og lokaverkefni auk kjarnagreina. Nemendur velja síðan 98 einingar úr námsframboði skólans en þær einingar geta verið hvort heldur sem er úr bóknámi eða verknámi. Brautin er góður undirbúningur fyrir háskólanám í þeim greinum sem nemendur kjósa að sérhæfa sig í. ...

  Provider NameVerkmenntaskólinn á Akureyri

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Félags- og hugvísindabraut (15-56-3-6) stúdent

  Félags- og hugvísindabraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna þekkingu á sviði félags- og hugvísinda. Auk kjarnagreina er lögð áhersla á félags- og hugvísindagreinar s.s. sálfræði, félagsfræði, heimspeki og uppeldisfræði, ásamt tölfræði. Brautin er góður undirbúningur fyrir háskólanám m.a. á sviði félags- og hugvísinda. ...

  Provider NameVerkmenntaskólinn á Akureyri

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Listnáms- og hönnunarbraut- myndlistarlína (15-84-3-7) stúdent

  Með námi á listnáms- og hönnunarbraut er lagður grunnur að listiðkun og frekara námi í listgreinum í sérskólum eða í skólum á háskólastigi. Menntun á listnáms- og hönnunarbraut stuðlar að eflingu sköpunargáfu sem gefur góðan grunn fyrir nám í öllum skapandi greinum sem tengjast manngerðu umhverfi, skemmtana-, tölvu-, tísku- og listheimi. Listnám veitir tækifæri til að þroska fjölbreyttan og persónulegan tjáningarmáta og dýpka skilning á menningu, samfélagi og umhverfi. Í kjarna listnáms- og hönnunarbrautar læra nemendur um grunnatriði sjónlista, listasögu og menningarlæsi. Á myndlistarlínu er lögð áhersla á frjálsa myndsköpun og myndlistargreinar eins og grafík, ljósmyndun, málverk, skúlptúr og teikningu. Auk þessa stunda nemendur almennt bóklegt nám. ...

  Provider NameVerkmenntaskólinn á Akureyri

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Listnáms- og hönnunarbraut- textíllína (15-57-3-7) stúdent

  Með námi á listnáms- og hönnunarbraut er lagður grunnur að listiðkun og frekara námi í listgreinum í sérskólum eða í skólum á háskólastigi. Menntun á listnáms- og hönnunarbraut stuðlar að eflingu sköpunargáfu sem gefur góðan grunn fyrir nám í öllum skapandi greinum sem tengjast manngerðu umhverfi, skemmtana-, tölvu-, tísku- og listheimi. Listnám veitir tækifæri til að þroska fjölbreyttan og persónulegan tjáningarmáta og dýpka skilning á menningu, samfélagi og umhverfi. Í kjarna listnáms- og hönnunarbrautar læra nemendur um grunnatriði sjónlista, listasögu og menningarlæsi. Á textíllínu er áhersla lögð á listgreinar á sviði textílhönnunar og sérstaklega yfirborðshönnun efna. Auk þessa stunda nemendur almennt bóklegt nám. ...

  Provider NameVerkmenntaskólinn á Akureyri

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Listnámsbraut (15-139-3-7) stúdent

  Nám á listnámsbraut veitir grunnmenntun í fjölbreyttum greinum myndlistar. Stúdentspróf af brautinni býr nemandann undir háskólanám í list- og hönnunargreinum og jafnframt flestum greinum hug- og félagsvísinda. Nám á listnámsbraut veitir ennfremur góðan almennan undirbúning undir störf á breiðu sviði. Á sviði lista- og menningar liggja ýmis tækifæri til framþróunar en skapandi greinar skipa stöðugt veigameiri sess í atvinnulífinu. ...

  Provider NameMyndlistaskólinn í Reykjavík

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Náttúrufræðibraut (16-170-3-6) stúdent

  Markmið náttúrufræðibrautar er að búa nemendur undir nám í tæknigreinum og raunvísindum á háskólastigi. Að námi loknu eiga nemendur að hafa góða undirstöðuþekkingu í raunvísindum og stærðfræði og vera færir um að nýta hana við margvísleg verkefni í daglegu lífi, starfi og við frekara nám.Velji nemendur tæknisérhæfingu samhliða stúdentsprófi af náttúrufræðibraut hafa þeir einnig möguleika á að öðlast starfsréttindi. ...

  Provider NameTækniskólinn

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Náttúruvísindabraut (15-59-3-6) stúdent

  Náttúruvísindabraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna þekkingu á sviði náttúruvísinda. Auk kjarnagreina er lögð áhersla á raungreinar s.s. efnafræði, líffræði, eðlisfræði og jarðfræði auk stærðfræði. Brautin er góður undirbúningur fyrir háskólanám m.a. á sviði heilbrigðis- og raunvísinda. ...

  Provider NameVerkmenntaskólinn á Akureyri

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Sjúkraliðabraut (16-171-3-8) sjúkraliði

  Sjúkraliðabraut er ætlað að undirbúa nemendur undir krefjandi störf við hjúkrun, endurhæfingu og forvarnir bæði á heilbrigðisstofnunum og á heimilum fólks þar sem reynir mikið á samskiptafærni og siðferðisvitund starfsmanna. Sjúkraliðanám getur verið góður grunnur fyrir frekara nám í heilbrigðisvísindum. Að lokinni brautskráningu frá skóla getur nemandi sótt um löggildingu starfsheitis til Embættis landlæknis og öðlast þá réttindi til að starfa sem sjúkraliði á Íslandi. Starfsheitið sjúkraliði er lögverndað. ...

  Provider NameVerkmenntaskólinn á Akureyri

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Íþróttir og útivist, útivistarbraut (15-27-3-7) stúdent

  Bókleg og verkleg námsbraut sem lýkur með stúdentsprófi og skilar nemendum með hæfni á 3. þrepi. Útivistarbraut, er 200 einingar og meðalnámstími er 6-7 annir. Inngönguskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið grunnskóla. Á útivistarbraut er áhersla á grunngreinar og sérgreinar í útivist, íþróttum og lýðheilsu, s.s. fjallamennsku, íþróttagreinar, íþróttafræði og næringarfræði. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og er nám á henni heppilegur undirbúningur fyrir frekara nám á háskólastigi, m.a. á sviði kennslu, íþróttafræða og útivistar hér á landi sem erlendis. ...

  Provider NameMenntaskólinn á Tröllaskaga

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages