• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 904 items
 1. Gymnasial supplering (GS)

  Der findes dels GSK-fag, der overvejende udbydes som komprimerede kurser, og dels gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere med en udenlandsk gymnasial eksamen. ...

  Provider NameNiels Brock (Copenhagen Business College) (Niels Brock JUR)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Latinamerikastudier

  Du får indsigt i emner som fattigdom, udvikling, industri og politik, og du får et solidt kendskab til Latinamerikas rolle i verdenssamfundet. Du udvikler samtidig gode formidlingsevner og får forståelse for interkulturel kommunikation. Som færdiguddannet kandidat kan du varetage formidlingsopgaver for virksomheder, der har tæt kontakt med Latinamerika. Du kan også finde job i turistbranchen eller arbejde med undervisning og forskning. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Ejendomsservicetekniker

  På skolen lærer du bl.a. om håndværksfag til de praktiske opgaver, ligesom du har en række servicefag for at kunne hjælpe brugere og beboere.En ejendomsservicetekniker kan arbejde i større boligbyggerier, på skoler, rådhuse, plejehjem og i private erhvervsvirksomheder. ...

  Provider NameAARHUS TECH (AARHUS TECH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Tarmrenser

  Mange af tarmene sælges til udlandet. En vigtig del af arbejdet går derfor ud på at konservere og pakke tarmene, så de passer til de forskellige pølser eller til industrien, hvor de også bruges.Du lærer som tarmrenser at holde regnskab med produktionen af tarmene. Tarmrensere arbejder typisk på slagterier eller pølsefabrikker. ...

  Provider NameSlagteriskolen i Roskilde (Slagterisk.Rosk)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Sangskrivning

  Uddannelsen giver dig både viden om de kunstneriske aspekter af sangskrivningsprocessen og om de teoretiske. Du lærer bl.a. om musikanalyse, musikteknologi, instrument og sang, ligesom du får et solidt branchekendskab.Efter endt uddannelse kan du vælge at studere videre på en anden musisk kandidatuddannelse, eller du kan stile mod en karriere som professionel sangskriver. ...

  Provider NameRytmisk Musikkonservatorium (Rytm.Musikkons.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Om indgangen Bygnings- og brugerservice

  Du kan få et indgående kendskab til, hvad der er god service. At yde service og kunne kommunikere er vigtige kompetencer i disse fag.Når du er færdig med en af de tre uddannelser i indgangen, vil det meste af arbejdet foregå i offentlige og private institutioner og bygninger. ...

  Provider NameEUC Sjælland, Næstved - Malervænget (EUC Sj Næstv M)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Translatøreksamen

  Med en translatøreksamen bliver du sproglig specialist. Du kan få job som translatør og tolk ved fx internationale konferencer, i EU, inden for retssystemet, i erhvervslivet og andre steder, hvor der er brug for oversættelser. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Kommunikation

  Du beskæftiger dig med skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation, og undervisningen byder bl.a. på formidling, organisationsanalyse, webkommunikation, retorik og interkulturel kommunikation.Kommunikation er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan finde job i kommunikations- og informationsvirksomheder, arbejde med PR og reklame eller fx med kultur- og museumsformidling. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Fødevarevidenskab

  Ud over viden om madens kemiske og fysiske egenskaber, vil du også lære om måltidet i en større kulturel og psykologisk sammenhæng, fx gennem kendskab til gastronomi eller viden om forbrugeradfærd.Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder som rådgiver i institutioner og storkøkkener eller inden for produktudvikling af sunde fødevarer i industrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Receptionist

  En vigtig del af arbejdet på et hotel går ud på at fordele og anvise gæsterne deres værelser samt hjælpe dem med at bestille transport, finde gode spisesteder og andre aktiviteter.Arbejder du på et konferencecenter, skal du sørge for, at der findes de materialer og hjælpemidler, gæsterne har bestilt til deres konference. ...

  Provider NameHotel- og Restaurantskolen (Hotel/Rest.sk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages