• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 19 items
 1. Sportlehrer/innenausbildung

  Sportlehrer/innenausbildung ...

  Provider NameBundessportakademie Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Lehrgang zum/zur Dipl. Natur- und Erlebnispädagogen/-pädagogin

  Zielgruppe: Personen, die haupt- oder nebenberuflich als selbstständige Natur- und Erlebnispädagogen/-pädagoginnen tätig werden wollen. ...

  Provider NameVitalakademie Linz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 3. Lehrgang zum/zur Dipl. Natur- und Erlebnispädagogen/-pädagogin

  Zielgruppe: Personen, die haupt- oder nebenberuflich als selbstständige Natur- und Erlebnispädagogen/-pädagoginnen tätig werden wollen. ...

  Provider NameVitalakademie Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 4. BFI- Outdoortrainer/in- Diplomlehrgang zur Gestaltung handlungsorientierter Lernprozesse

  Zielgruppe: Personen aus beratenden und pädagogischen Berufen, z. B. TrainerIn, SozialarbeiterIn, JugendbetreuerIn, Lehrpersonen, MultiplikatorInnen, sowie interessierte Menschen, die im naturnahen Raum Lernprozesse für Teams und Gruppen initiieren, gestalten und begleiten möchten bzw. ihre Kompetenzen erweitern und outdoorspezifische Methoden kennenlernen wollen. ...

  Provider NameBFI Berufsförderungsinstitut Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 5. BFI- Diplomlehrgang Outdoor-Training und Spielpädagogik

  Zielgruppe: primär Personen pädagogischer Berufsgruppen, die ihre Fachkompetenz in der Erlebnis- und Spielpädagogik vertiefen möchten: LehrerInnen, KindergärtnerInnen, HorterzieherInnen, SozialpädagogInnen, LektorInnen, PsychologInnen, TrainerInnen in der Erwachsenenbildung, BeraterInnen, FreizeitpädagogInnen, NachmittagsbetreuerInnen etc. ...

  Provider NameBFI Berufsförderungsinstitut Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 6. Lehrgang Outdoorpädagogik

  Zielgruppe: Der Lehrgang richtet sich an Personen, die in und mit der Natur Lernprozesse für Gruppen und Teams planen, initiieren, gestalten, begleiten und leiten möchten. Kurzinfo: Der aufZAQ-zertifizierte berufsbegleitende Lehrgang vermittelt die Grundlagen, die zur professionellen Planung, Anleitung und Führung von Gruppen im Lern- und Arbeitsfeld Natur mit Outdooraktivitäten und Methoden der Outdoorpädagogik benötigt werden. ...

  Provider NameBildungspartner Österreich

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 7. Diplom-Lehrgang Erlebnispädagogik

  Zielgruppe: Kinder- und Jugendbetreuer/innen Sozialpädagog/innen Lehrerinnen und Lehrer Kinderpädagoginnen und Kinderpädagogen Trainer/innen in der Erwachsenenbildung, die mehr Natur in ihre Trainings einbauen wollen Organisatorinnen und Organisatoren von Erlebniswochen Alle, die sich für die Natur und die Arbeit mit Menschen interessieren Kurzinfo: Im Rahmen unserer Erlebnispädagogikausbildung erfahren wir, wie viel Spaß die Natur machen kann. Das versuchen Erlebnispädagoginnen und Erlebnispädagogen sowohl Kindern und Jugendlichen, als auch Erwachsenen, Teams, Vereinen oder Firmen zu vermitteln. Durch die Verbindung mit der Natur, schärfen wir mit der Erlebnispädagogikausbildung unsere Sinne, schöpfen Kraft, gewinnen Selbstvertrauen und erleben Abenteuer. ...

  Provider NameNEVEREST Lifelong Learning GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 8. Master sciences humaines et sociales mention sciences et techniques des activités physiques et sportives spécialité éducation par les activités physiques et sportives

  Être capable d'analyser les APS, de diagnostiquer les besoins et potentialités des pratiquants et d'enseigner les pratiques corporelles appropriées Être capable, dans un cadre déontologique, éthique et juridique maîtrisé, de piloter et d'évaluer les programmes de santé par les APS Être capable de former et de coordonner les éducateurs en charge de l'éducation par les APS Rendre compte des actions supervisées en direction des usagers, des décideurs et/ou des financeurs. Responsable des organisations éducatives et sociales (secteur public) Chef de projets éducatifs et sociaux (secteur privé) Responsable des « actions santé » au sein de centres spécialisés (insertion, retraite, thalassothérapie) Conseiller territorial des APS ou Chargé de mission dans une collectivité territoriale Consultant en santé et activités physiques (mutuelles, assurances) Enseignant d'éducation physique dans une organisation péri-scolaire ou de loisir sportif Chargé de mission dans les organismes internationaux visant le développement socio-économique par le sport (Sport sans frontière, UNESCO) ...

  Provider NameUniversité de Caen Normandie

  Category: Learning Opportunities Location: France, Basse-Normandie (Caen)
 9. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) - Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma skolotājs - Pirmsskolas izglītības skolotājs (ar tiesībām strādāt par speciālās izglītības skolotāju un sociālo pedagogu pirmsskolā) - Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta (mūzika/ sports/ angļu /vācu/ franču valoda) skolotājs - Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības divu mācību priekšmetu (latviešu valoda un literatūra/ matemātika/ bioloģija/ informātika/ vēsture/ sociālās zinības/ mājturība un tehnoloģijas/ vizuālā māksla/ ģeogrāfija/ fizika) skolotājs - speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem - sporta un deju skolotājs (nepilna laika studijas nav paredzētas) - mūzikas skolotājs - vēstures un sociālo zinību skolotājs. Programmas saturs Pirmsskolas izglītības skolotājs: Kopveseluma pieeja pirmsskolā; Sasniegumu motivācija; Bērnu emocionālā audzināšana; Pedagoģiskais process pirmsskolā; Bērnu sagatavošana skolai; Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā; Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā; Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika vai Speciālā izglītība un Sociālā pedagoģija pirmsskolā u. c. Pamatizglītības skolotājs: Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika; Pamatizglītības (1.–9. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika (izvēlei 1 mācību priekšmets:Mūzika vai Sports vaiAngļu vai Vācu vai Franču valoda) vai Pamatizglītības (7.–9. klases) ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālais bakalaurs izglītībā un 1) pirmsskolas un pamatizglītības (1. - 3. kl.) skolotājs vai 2) pamatizglītības (1. - 6. kl.) un sociālo zinību, vai mājturības un tehnoloģiju, vai pirmsskolas skolotājs, vai 3) sporta un sociālo zinību skolotājs. Studiju programmas mērķis: attīstīt studējošo pedagoģisko kompetenci ilgtspējīgas mācību vides veidošanai pirmsskolas izglītības iestādē/skolā, kas veicina bērniem/skolēniem zināšanu, prasmju, pamatvērtību un attieksmju apguvi. Studiju laikā Tu apgūsi: audzināšanas darba pamatus, mācību organizācijas pamatus, pirmsskolas un skolas pedagoģiju, ievadu speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā, informāciju tehnoloģijas izglītībā, pedagoģisko psiholoģiju, saskarsmes psiholoģiju, drošību skolā un pirmo palīdzību, projektu izstrādi un vadību, izglītības vadības un uzņēmējdarbības pamatus, starpkultūru izglītību, pasākumu organizēšanu un vadīšanu izglītības iestādē u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: •atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai strādāt pirmsskolas / pamatizglītības / vidējās izglītības iestādēs ES un Latvijā; •turpināt studijas ◦Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās „Izglītība”, „Sabiedrības un iestāžu vadība”, „Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists”; ◦citās augstskolās Latvijā un ārzemēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages