• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 29 items
 1. Medical and Veterinary Genetics

  Pirmaisiais studijų metais studentai įgis bendrosios biologijos, genetikos ir biochemijos, žmogaus ir gyvūnų anatomijos ir fiziologijos, ląstelės biologjos, mikrobiologijos ir virusologijos žinias ir gebėjimus, kad jis galėtų gilintis į specialiosios (profesinės) dalies dalykus. Specialiojoje programos dalyje studijuojami medicininės genetikos, veterinarinės genetikos, ekloginės ir populiacinės genetikos, biotechnologijos genų inžinerijos, genetiškai modifikuotų organizmų, psichogenetikos dalykai.. Praktika (300 val.) atliekama ketvirtaisiais studijų metais, apima septynis specialiųjų studijų dalykus, atliekama įvairiose genetinių tyrimų laboratorijose. Studijų programa baigiama bakalaurinio baigiamojo darbo rengimu bei gynimu viešame gynimo komisijos posėdyje. ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Medical genetics

  Pagrindiniai studijų dalykai: bendroji laboratorinė diagnostika, biotechnologijos metodai ir bioinformacinė analizė, klasikinė, molekulinė ir klinikinė citogenetika, biocheminė genetika, molekulinė genetika, genomika ir epigenomika, genetinis konsultavimas. Praktikos: profesinė praktika (5 + 5 kreditai) mokslo ir studijų bei asmens sveikatos priežiūros institucijų laboratorijose. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Molecular biology

  Pagrindiniai studijų dalykai: studijuojami šie studijų krypties dalykai: molekulinė ląstelių biologija, ląstelių technologijos, makromolekulių struktūrinė biologija, mikroorganizmų genetika, imunotechnologijos, augalų molekulinė biologija, molekulinės biologijos modelinės sistemos, sistemų biologija, signalų molekulinė biologija, molekuliniai simbiozės mechanizmai, vėžio molekulinė biologija, molekuliniai patogenezės mechanizmai, bioetika. Praktikos: mokslinio darbo praktikos (16+16 savaičių) mokslo ir studijų bei verslo institucijų mokslinėse laboratorijose. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Medical and Veterinary Biochemistry

  Programa sudaryta taip, kad pradžioje mokomasi bendrųjų universitetinių dalykų ir studijų krypties dalykų pagrindų. Iš bendrųjų universitetinių dalykų - tarptautinė profesinė terminija ir specialybės kalba bei užsienio kalba (anglų). Iš studijų krypties dalykų pagrindų - bendroji ir neorganinė chemija, analizinė chemija, aplinkos chemija ir veterinarinė sanitarija, fizikinė ir koloidų chemija bei organinė ir bioorganinė chemija, bendroji biologija ir genetika. Įsisavinus šiuos pagrindinius dalykus, mokomasi fizikinių-cheminių tyrimų metodų, biochemijos, histologijos, mikrobiologijos, bendrosios ir molekulinės patologijos, ląstelės biologija, molekulinės biologijos ir kitų biomedicinos grupės dalykų. Biochemijos kompetencijoms formuoti yra mokomasi taikomųjų gamtos, matematikos ir statistikos dalykų - biologinės fizikos, aukštosios matematikos ir tikimybių teorijos pagrindų, bioinformatikos ir kt.) . Praktinio darbo įgūdžiai ugdomi praktikų metu. Dėl rotacijos būsimieji bakalaurai turės galimybę atlikti praktiką medicinos ir veterinarijos diagnostinėse laboratorijose, maisto ir jo žaliavų kontrolės laboratorijose bei mokslinėse laboratorijose. ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Microbiology and biotechnology

  Aim(s) of a study programme: The objective of Bachelor programme of Microbiology and Biotechnology is to educate highly qualified, motivated, creative-minded specialists who are able to work in scientific institutions and, in biotechnology and microbiology-related companies . To develop specialists interest in various scientific molecular microbiology problems and their application in biotechnology capabilities and the ability to maintain professional competence through lifelong learning. Learning outcomes: An understanding of the basic principals relating to molecular, cellular and organismal biology. In addition the students will exhibit proficiency in selected empirical laboratory skills, develop knowledge of contemporary research using the scientific method and demonstrate competence in oral and written communication. This background of knowledge and experience will prepare the students for entry into professional/graduate school or for employment in government, academic or industrial positions. These include good quantitative skills and the ability to use computers as information and research tools; the ability to dissect a problem into its key features by thinking in an integrated manner and to looking at problems from different perspectives; the ability to interpret experimental data and to identify consistent and inconsistent components. Teaching and learning activities: Lectures, laboratory work, practical training, seminars, consultations, self-study. Methods of assessment of learning achievement ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Plant biology and breeding

  Studijų programos tikslas: parengti išsilavinusius, inovacijoms imlius, plataus profilio biologijos bakalaurus, turinčius fundamentalias žinias bei specialiuosius, organizacinio, kūrybinio, mokslinio darbo bazinius gebėjimus, kurie realizuojami žemės ūkio augalų biologijos, selekcijos, biotechnologijos, ir kitose gretutinėse srityse. Pirmasis dalinis tikslas - ugdyti kritiškai ir kūrybiškai mąstančius, pilietiškai aktyvius, suvokiančius savo pareigas ir teises, puoselėjančius humanizmo idėjas, gebančius laisvai bendrauti absolventus. Antrasis dalinis tikslas - parengti specialistus, turinčius fundamentines augalų biologijos, selekcijos bei su šiais mokslais susijusias žinias ir specialiuosius gebėjimus, reikalingus augalų biotechnologijos taikymo plėtros problemų sprendimui, naujovių diegimui agrariniame sektoriuje bei pasirengimui antrosios pakopos studijoms. Trečiasis dalinis tikslas - išugdyti papildomas kompetencijas, reikalingas augalų selekcijos vykdymui organizmo, audinio, ląstelių lygmenyse ir praplečiančias absolventų įsidarbinimo ir studijų galimybes. Studijų rezultatai ( specialieji gebėjimai, žinios ir supratimas): - supras mokslinės literatūros lietuvių ir užsienio kalbomis sisteminimo, teisės aktų taikymo, tyrimų rezultatų analizės ir išvadų pateikimo principus; gebės rasti informaciją, ją interpretuoti ir pristatyti auditorijai; - mokės aptarti fizikos, chemijos, biologijos dėsningumus bei medžiagų ir energijos kaitą biologinėse sistemose; matematinių metodų ir informacinių sistemų panaudojimą į ...

  Provider NameAleksandras Stulginskis University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Biomedical Electronics

  Objective(s) of a study programme: Goal of the program – to educate the bachelors of biomedical engineering: who have a knowledge of fundamental sciences, general engineering, general technologies, electronics engineering, biophysics and human physiology and have an understanding of new biomedical electronics technology; who are capable to apply such knowledge, skills and understanding for the formulation of objectives, argumentation and solutions of problems of analysis, design, experimental research, technology management, production organization, electronic equipment debugging and verification of biomedical electronic devices and systems; who are able to collect, analyse and interpret data and information in the field of biomedical measurements and use them in their practical engineering work taking into account not only technical, but also social and ethical aspects of it; who are able to convey an information, ideas, problems and solutions in the field of biomedical engineering to engineering and medical professionals as well as non-professionals and to the general public; who are able to work in a team, self-study and continue their studies in the graduate studies programmes. Learning outcomes: Knowledge and Understanding Know and understand the scientific and mathematical principles of biomedical electronics field Have a systematic understanding of the key aspects and concepts of biomedical electronics field Have coherent knowledge of biomedical electronics field including some at the forefront of the ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Biomedical Engineering

  Future specialists of biophysics study higher mathematics, laws of biology and genetics, physiology, biophysics and bioengineering; they also study genetic databases and the search systems within them, learn the programming language, and analyze medical technologies, their modules and operation principles; they become familiar with dynamics of physiological systems, designing systems and basic macro laws of organisms. Practical training is organized in three stages: introductory practical training, voluntary practical training and three stages of educational practical training. The duration of practical studies is 1,120 hours. During practical studies, students master and improve their knowledge and prepare and perform certain tasks using medical devices. The study programme for biophysics is intended for persons who have obtained secondary education. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Biochemistry

  - Mechanisms of organic reactions, molecular biology, cell biology. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Biochemistry

  - Analytical chemistry, general chemistry, physical chemistry, organic chemistry, general biology, biochemistry, biotechnology, genetics. - Professional practice, duration - 4 months. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages