• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 78 items
 1. ügyviteli szakember

  A szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik többféle szakterület ügyviteli munkafolyamataiban képesek önálló munkát végezni, felhasználva magyar nyelvi és irodalmi, valamint kulturális ismereteiket, általános, szakmai és idegen nyelvi kommunikációs képességüket, korszerű ügyvitel-technikai és ügyvitel-szervezési, valamint írás- és szerkesztéstechnikai ismereteiket. A szakon végzett hallgatók képesek lesznek különböző szervezetek ügyviteli munkafolyamatainak megszervezésére, irányítására, munkatevékenységek összehangolására, illetőleg tevékenyen és kreatívan részt venni a döntés-előkészítési és lebonyolítási munkálatokban. A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:   * írott nyelvi kommunikáció: elektronikus írástechnika; információtechnológia és információkezelés; dokumentumszerkesztés; levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek; idegen nyelvű írásbeli kommunikáció;   * személyközi kommunikáció: általános üzleti, titkári kommunikáció; emberismeret, önismeret-fejlesztés; konfliktuskezelés és tárgyalástechnika;   * irodakommunikáció: ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlat; gazdasági, jogi, számviteli, pénzügyi és marketing ismeretek; vezetési, szervezési, irányítási ismeretek; idő- és projektmenedzsment; rendezvényszervezés; médiaismeret. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   * kreativitás;   * jó memória, információ-feldolgozási képesség;   * jó kommunikációs és tárgyalási készség;   * igény az elmélyült minőségi munkára; ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. vállalati ügyviteli szakember

  A képzés célja: a vállalatok gazdálkodási, ügyviteli és adminisztratív munkaterületein önálló feladatok megoldására képes szakemberek képzése, különös tekintettel az integrált ügyviteli, vállalatirányítási informatikai alkalmazásokra és az ehhez kapcsolódó ismeretekre és készségekre, a nemzetközi vállalati működési környezet igényeinek megfelelően.  A szakon végzett hallgató ismeri:* az alapvető gazdasági, üzleti fogalmakat;* a lean szemléletet (költséghatékonyság módjait, területeit, a folyamatos fejlesztés, standardizálás igényeit);* a számviteli pénzügyi beszámoló részeit, összefüggéseit és a kapcsolódó fogalmakat;* az alapvető könyvelési tranzakciókat (banki, tárgyi eszköz, vevő-szállító könyvelés, elhatárolások);* az alapvető pénzügyi mutatókat, a megtérülési mutatókat, a terv- és tényelemzést;* a kintlévőség fogalmát és kezelésének módszereit;* a főbb adónemeket, különös tekintettel a társasági adózásra és az alkalmazottakkal, bérfizetéssel kapcsolatos adózási, járulékfizetési szabályokra, a bérszámfejtés alapjait;* az audit fogalmát, a külső–belső audit közötti különbséget; * a SOX szabályozást és az ezzel összefüggő belső kontrollal kapcsolatos rendszerkövetelményeket;* a logisztikai alapfogalmakat, a beszerzési, termelési, értékesítési logisztikát, a külkereskedelem szabályait;* a szervezetek alapvető működését és a szervezetfejlesztést;* a projektek menedzselésének főbb módszereit;* az integrált vállalatirányítási rendszereket (alapszintű felhasználóként, legalább egy rendszert);* az irodai programcso ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. VOCATIONAL UPPER SECONDARY SCHOOL DEGREE (Ptychio Epaggelmatikis Eidikotitas)- Specialty "Administative and Financial Services Personnel"

  The holder of a Vocational Upper Secondary School degree of this specialty: KNOWLEDGE1. Understands the relevance of theoretical knowledge and information related to a field of work or study.2. Evaluates and interprets data to establish basic principles and concepts in a specific field of work.3. Understands data and procedures in the implementation of more complex tasks.4. Selects and uses relevant knowledge acquired to carry out specific actions.SKILLS1. Demonstrates effectiveness in carrying out complex tasks in unknown and unpredictable environments.2. Communicates more complex information and solves problems by applying basic methods, tools, materials and information provided on a limited learning environment.COMPETENCES1. Applies knowledge and skills to perform some work systematically.2. Adjusts, when solving problems, in circumstances, by actively participating in structured learning environments.3. Under supervision, usually in the context of the profession, uses his own initiative with defined responsibility and autonomy.4. Acquires basic skills as a basis for lifelong learning. ...

  Awarding bodyMinistry of Education, Research and Religious Affairs

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: TEIRESIAS – INDIVIDUALS WITH VISION PROBLEMS- CALL CENTRE OPERATORS

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: SMALL-BUSINESS EMPLOYEE

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: SECRETARY OF LEGAL PROFESSIONS

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: MANAGEMENT SECRETARY

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: DISTRIBUTION TECHNICIAN

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: CUSTOMER SERVICE TECHNICIAN

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Técnico/a de Secretariado

  Assegurar a organização e execução de atividades de secretariado no apoio à chefia/direção de uma empresa ou serviço público. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal

Pages