• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 145 items
 1. Üzleti szolgáltatási munkatárs

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, irodai szoftvereket használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni. feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni, -kapcsolatépítésre és a kapcsolat fenntartására mind külső, mind belső ügyfelekkel a különböző ügyfélkapcsolati csatornák használatával az ügyfélpanaszok és problémák megoldására az ügyfél számára a legmegfelelőbb alternatíva felkínálásával kommunikációs forgatókönyveket magyar és angol nyelven aktívan használni a pénzügyi szolgáltatás, a beszerzési szolgáltatás, a CRM szolgáltatás, a HR szolgáltatás, IT szolgáltatás és a telekommunikáció területén ellátni az ügyfelekkel kapcsolatos operatív folyamatokat: információszolgáltatás, ügyintézés, megrendelés-kezelés, beszerzés, panasz vagy hibabejelentés fogadása, értékesítés, belső támogatási folyamatok alkalmazni a konfliktusok kezelésének kommunikációs technikáit az ügyfélkapcsolati operatív folyamatokat angol nyelven lebonyolítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Államháztartási ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógépes programcsomagokat használni, összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. irodai szoftvereket használni, alkalmazni az államháztartási számvitel szabályait, ellátni a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig, közreműködni a pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában, alkalmazni a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat, alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket, átlátni az államháztartás rendszerét, felismerni az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni, elemezni az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végezni feladatait, munkája során felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit, munkája során alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét, munkájához kapcsolódóan érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit, alkalmazni a járulékfizetési szabályokat, átlátni a nyilvántartási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Államháztartási mérlegképes könyvelő

  A képesítéssel rendelkező képes: a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat módosításokat, átadásokat szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat, alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevllást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat elvégezni az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó feladatokat az államháztartás belső kontrollrendszert, a FEUVE rendsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Winkelmanagement

  Beroepskwalificatie Departementsverantwoordelijke groot verkooppunt ---------------------------------------------------------------------- ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Bepaalt de verkoopdoelstellingen en zet de organisatie van het departement op poten (personeel, inplanting van producten, commerciële acties, ...) (D150901 Id3882-c) ● Coördineert en controleert de activiteiten van een team (D150901 Id2438-c) - Bepaalt prioriteiten - Verleent hulp en advies bij problemen - Stemt de planning af op de omvang van het personeelsbestand, contractuele uurregeling, arbeidswetgeving , de vaardigheden van de medewerkers alsook op de duur en volgorde van de opdrachten - Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten - Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers - Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers - Geeft leiding aan leidinggevenden (rayonverantwoordelijken) ● Superviseert de richtlijnen voor verkoop, personeel, hygiëne, veiligheid en milieu en in casu voedselveiligheid (D150901 Id2438-c) - Ziet er op toe dat de veiligheids- en milieuregels worden gerespecteerd - Ziet erop toe dat de regels voor voedselveiligheid worden gerespecteerd - Ziet erop toe dat de regels ivm handelspraktijken, sociale zaken worden gerespecteerd ● Superviseert het beheer van afdelingen en treft corrigerende maatregelen (producten uit de rekken doen halen, klanten informeren, ...) in geval van onregelmatigheden (D150901 Id17655-c) - Controleert netheid van de rekken - Controleert of re ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. jövedéki feladatokat ellátni, vámszakmai feladatokat ellátni, környezetvédelmi termékdíj bevallással kapcsolatos feladatokat ellátni, termékdíj köteles termékek nyilvántartását vezetni, környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő bejelentéseket hatóság felé összeállítani, benyújtani, energiaadóztatással kapcsolatos feladatokat ellátni, alapvető hulladékkezeléssel összefüggő feladatokat ellátni, a népegészségügyi termékadóval összefüggő feladatokat ellátni, a fémkereskedelemi jogszabályok rendelkezéseit végrehajtani, a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni, a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni, alapvető adózási feladatokat ellátni, azáruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat végrehajtani, a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat összegyűjteni és kezelni, a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Vállalkozási és bérügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban, közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében, összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, a kis-és középvállalkozások (kkv.) működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatokat átlátni, és munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni, előkészíteni és részt venni a pénzforgalom és hitelezési feladatok kapcsolódó adminisztrációjában, vezetni a pénzügyi-, és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a kapcsolódó kötelezettségeket, részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázatés feladatfinanszírozásban, vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, ellátni a kkv. könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó teendőket, részt venni a költségszámításokban, a leltározásban és az ehhez kapcsolódó feladatok megszervezésében, közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában, nyilvántartani a megrendeléseket és szerződéseket, egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat, közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében, vezetni az egészségés társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat, ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, adóés járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat, közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan, értelmezni és kitö ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Vállalkozási mérlegképes könyvelő

  A képesítéssel rendelkező képes: alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat, munkája során használni a számítógépes programcsomagokat közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni, megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: TEIRESIAS – INDIVIDUALS WITH VISION PROBLEMS- CALL CENTRE OPERATORS

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: SUPPLIES AND WAREHOUSE MANAGER

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: STOCK EXCHANGE OPERATIONS SPECIALIST

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages