• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 32663 items
 1. Þjónustubraut- stuðningsfulltrúi í skóla (16-50-2-5) stuðningsfulltrúi

  Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa í skólum er ætlað að veita fólki sem starfa við hlið og undir stjórn kennara starfstengda menntun. Brautin er góður undirbúningur fyrir þá nemendur framhaldsskóla sem stefna á kennaramenntun á háskólastigi.Stuðningsfulltrúar starfa flestir í grunnskólum en einnig í framhaldsskólum og felast verkefni þeirra í að vera kennurum til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Starfið miðar að því að auka færni og sjálfstæði þessara nemenda félagslega, námslega og í daglegum athöfnum. Það felur í sér að aðstoða þá við virka þátttöku í skólastarfi, í að ná markmiðum sem skólinn setur um námsframvindu, styrkja jákvæða hegðun þeirra og sjá til þess að þeir fylgi reglum um hegðun, umgengni og vinnubrögð. Í starfinu felst einnig að aðstoða nemendur sem þess þurfa við athafnir daglegs lífs eins og að klæðast og matast. Stuðningsfulltrúar vinna oft eftir sérstakri áætlun sem kennari, sérkennari og/eða sálfræðingur hafa gert fyrir einstaka nemendur þar sem staða þeirra kemur fram og hvaða markmiðum er stefnt að hverju sinni. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Þjónustubraut- leikskólaliði (16-39-2-5) leikskólaliði

  Námsbraut fyrir leikskólaliða er ætlað að veita leiðbeinendum sem starfa við hlið og undir stjórn leikskólakennara starfstengda menntun. Brautin er góður undirbúningur fyrir þá nemendur framhaldsskóla sem stefna á kennaramenntun á háskólastigi. Starf leikskólaliða snýst um umönnun, uppeldi og menntun leikskólabarna í samræmi við markmið aðalnámskrár fyrir leikskóla og einstakar skólanámskrár. Þeir taka þátt í daglegu starfi leikskóla og sinna fjölbreyttum verkefnum við að leiðbeina börnum við leik og störf og sinna daglegri umgengni og umsjón með leik- og vinnusvæðum, tækjum og búnaði. Leikskólaliðar sinna ýmsum kennslutengdum verkefnum, styðja við börn í leik og námi, annast öryggi þeirra og heilbrigði, sýna félagslegan stuðning þegar við á, aðstoða við daglegar athafnir, stuðla að jákvæðu uppeldis- og námsumhverfi, leggja til hagnýtar lausnir við bekkjarstjórnun, taka þátt í samvinnu heimilis og skóla og styðja við skipulag og framkvæmd leikskólastarfs. Leikskólaliðar koma að vinnu með börnum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda til að styrkja ákveðna hegðun eða auka færni þeirra og sjálfstæði. Þetta gera þeir í samráði við og undir stjórn annars fagfólks leikskóla og því getur starf leikskólaliða haft í för með sér mikil samskipti og samstarf innan leikskóla og við foreldra þar sem upplýsingum um einstök börn er miðlað. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Þjónustubraut- félagsmála- og tómstundaliði (16-51-2-5) frístundaleiðbeinandi

  Félagsmála- og tómstundanámi er ætlað að veita fólki sem starfar eða hefur hug á að starfa á vettvangi frítímans hagnýta menntun. Markmið námsins er að nemendur öðlist þekkingu, leikni og hæfni til starfa að undirbúningi, skipulagningu og stjórnun félags- og tómstundastarfs. Vegna þessa er mikil áhersla á frítímafræði, sálfræði og uppeldisfræði auk þess sem unnið er með aukna færni í samskiptum. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Þjónustubraut- félagsliði (16-40-2-5) félagsliði

  Markmið náms og kennslu á félagsliðabraut er að auka þekkingu og fagkunnáttu þeirra sem sinna einstaklingum sem þurfa sérstaka aðstoð við athafnir daglegs lífs. Að loknu námi eru nemendur færir um að styrkja jákvæða sjálfsmynd einstaklinga og stuðla þar með að auknu sjálfstæði þeirra. Kynntar eru aðferðir til að greina, skilja og virða þarfir fólks auk þess sem stefnt er að því að auka lífsgæði þeirra sem þjónustunnar njóta, bæði líkamlega, efnislega, félagslega og tilfinningalega. Stöðugt er leitast við að vekja athygli nemenda á manngildi og leita nýrra leiða til að þróa og bæta þjónustuna. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Übergangsstufe für Oberstufenrealgymnasium

  Zielgruppe: Jugendliche mit positivem Abschluss der 4. Klasse einer Neuen Mittelschule, die eine weiterführende Schule (ORG) besuchen wollen, allerdings: die Aufnahmekriterien noch nicht erfüllen noch Lernrückstände aufarbeiten müssen, um den Unterrichtsanforderungen einer höheren Schule folgen zu können oder Schülerinnen und Schüler aus alternativen Schulformen (z. B. Statutschulen). Kurzinfo: Die Übergangsstufe ist ein Unterrichtsjahr, das zwischen der 8. Schulstufe und der 1. Klasse ORG liegt und im Rahmen eines Schulversuches an einigen ORGs durchgeführt wird. Die Übergangsstufe ermöglicht es, Schülerinnen und Schülern mit schulischen Defiziten nach Abschluss einer Neuen Mittelschule in eine höhere Schule überzutreten. Durch das Aufarbeiten von Lernrückständen, vor allem in den Gegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch werden die Jugendlichen auf die Anforderungen der 1. Klasse ORG vorbereitet. Der erfolgreiche Abschluss der Übergangsstufe berechtigt die Schülerinnen und Schüler zum Übertritt in die 1. Klasse ORG. ...

  Provider NameBundesrealgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium Wien 2, Lessinggasse

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 6. Übergangsstufe für Oberstufenrealgymnasium

  Zielgruppe: Jugendliche mit positivem Abschluss der 4. Klasse einer Neuen Mittelschule, die eine weiterführende Schule (ORG) besuchen wollen, allerdings: die Aufnahmekriterien noch nicht erfüllen noch Lernrückstände aufarbeiten müssen, um den Unterrichtsanforderungen einer höheren Schule folgen zu können oder Schülerinnen und Schüler aus alternativen Schulformen (z. B. Statutschulen). Kurzinfo: Die Übergangsstufe ist ein Unterrichtsjahr, das zwischen der 8. Schulstufe und der 1. Klasse ORG liegt und im Rahmen eines Schulversuches an einigen ORGs durchgeführt wird. Die Übergangsstufe ermöglicht es, Schülerinnen und Schülern mit schulischen Defiziten nach Abschluss einer Neuen Mittelschule in eine höhere Schule überzutreten. Durch das Aufarbeiten von Lernrückständen, vor allem in den Gegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch werden die Jugendlichen auf die Anforderungen der 1. Klasse ORG vorbereitet. Der erfolgreiche Abschluss der Übergangsstufe berechtigt die Schülerinnen und Schüler zum Übertritt in die 1. Klasse ORG. ...

  Provider NameOberstufenrealgymnasium Steyr, Evangelischer Verein für ganzheitliches Lernen Steyr

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 7. Übergangsstufe für Oberstufenrealgymnasium

  Zielgruppe: Jugendliche mit positivem Abschluss der 4. Klasse einer Neuen Mittelschule, die eine weiterführende Schule (ORG) besuchen wollen, allerdings: die Aufnahmekriterien noch nicht erfüllen noch Lernrückstände aufarbeiten müssen, um den Unterrichtsanforderungen einer höheren Schule folgen zu können oder Schülerinnen und Schüler aus alternativen Schulformen (z. B. Statutschulen). Kurzinfo: Die Übergangsstufe ist ein Unterrichtsjahr, das zwischen der 8. Schulstufe und der 1. Klasse ORG liegt und im Rahmen eines Schulversuches an einigen ORGs durchgeführt wird. Die Übergangsstufe ermöglicht es, Schülerinnen und Schülern mit schulischen Defiziten nach Abschluss einer Neuen Mittelschule in eine höhere Schule überzutreten. Durch das Aufarbeiten von Lernrückständen, vor allem in den Gegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch werden die Jugendlichen auf die Anforderungen der 1. Klasse ORG vorbereitet. Der erfolgreiche Abschluss der Übergangsstufe berechtigt die Schülerinnen und Schüler zum Übertritt in die 1. Klasse ORG. ...

  Provider NameBundesoberstufenrealgymnasium Honauerstraße, Linz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 8. Übergangsstufe für Oberstufenrealgymnasium

  Zielgruppe: Jugendliche mit positivem Abschluss der 4. Klasse einer Neuen Mittelschule, die eine weiterführende Schule (ORG) besuchen wollen, allerdings: die Aufnahmekriterien noch nicht erfüllen noch Lernrückstände aufarbeiten müssen, um den Unterrichtsanforderungen einer höheren Schule folgen zu können oder Schülerinnen und Schüler aus alternativen Schulformen (z. B. Statutschulen). Kurzinfo: Die Übergangsstufe ist ein Unterrichtsjahr, das zwischen der 8. Schulstufe und der 1. Klasse ORG liegt und im Rahmen eines Schulversuches an einigen ORGs durchgeführt wird. Die Übergangsstufe ermöglicht es, Schülerinnen und Schülern mit schulischen Defiziten nach Abschluss einer Neuen Mittelschule in eine höhere Schule überzutreten. Durch das Aufarbeiten von Lernrückständen, vor allem in den Gegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch werden die Jugendlichen auf die Anforderungen der 1. Klasse ORG vorbereitet. Der erfolgreiche Abschluss der Übergangsstufe berechtigt die Schülerinnen und Schüler zum Übertritt in die 1. Klasse ORG. ...

  Provider NameBundesoberstufenrealgymnasium Wien 3, Ballsportgymnasium

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 9. Übergangsstufe für Oberstufenrealgymnasium

  Zielgruppe: Jugendliche mit positivem Abschluss der 4. Klasse einer Neuen Mittelschule, die eine weiterführende Schule (ORG) besuchen wollen, allerdings: die Aufnahmekriterien noch nicht erfüllen noch Lernrückstände aufarbeiten müssen, um den Unterrichtsanforderungen einer höheren Schule folgen zu können oder Schülerinnen und Schüler aus alternativen Schulformen (z. B. Statutschulen). Kurzinfo: Die Übergangsstufe ist ein Unterrichtsjahr, das zwischen der 8. Schulstufe und der 1. Klasse ORG liegt und im Rahmen eines Schulversuches an einigen ORGs durchgeführt wird. Die Übergangsstufe ermöglicht es, Schülerinnen und Schülern mit schulischen Defiziten nach Abschluss einer Neuen Mittelschule in eine höhere Schule überzutreten. Durch das Aufarbeiten von Lernrückständen, vor allem in den Gegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch werden die Jugendlichen auf die Anforderungen der 1. Klasse ORG vorbereitet. Der erfolgreiche Abschluss der Übergangsstufe berechtigt die Schülerinnen und Schüler zum Übertritt in die 1. Klasse ORG. ...

  Provider NameBundesrealgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium Wien 23, Anton-Krieger-Gasse

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 10. Übergangsstufe für Oberstufenrealgymnasium

  Zielgruppe: Jugendliche mit positivem Abschluss der 4. Klasse einer Neuen Mittelschule, die eine weiterführende Schule (ORG) besuchen wollen, allerdings: die Aufnahmekriterien noch nicht erfüllen noch Lernrückstände aufarbeiten müssen, um den Unterrichtsanforderungen einer höheren Schule folgen zu können oder Schülerinnen und Schüler aus alternativen Schulformen (z. B. Statutschulen). Kurzinfo: Die Übergangsstufe ist ein Unterrichtsjahr, das zwischen der 8. Schulstufe und der 1. Klasse ORG liegt und im Rahmen eines Schulversuches an einigen ORGs durchgeführt wird. Die Übergangsstufe ermöglicht es, Schülerinnen und Schülern mit schulischen Defiziten nach Abschluss einer Neuen Mittelschule in eine höhere Schule überzutreten. Durch das Aufarbeiten von Lernrückständen, vor allem in den Gegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch werden die Jugendlichen auf die Anforderungen der 1. Klasse ORG vorbereitet. Der erfolgreiche Abschluss der Übergangsstufe berechtigt die Schülerinnen und Schüler zum Übertritt in die 1. Klasse ORG. ...

  Provider NameBundesoberstufenrealgymnasium Wien 3, Landstraße Hauptstraße

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien

Pages