• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 768 items
 1. Äventyrsguide

  Studera till Äventyrsguide. 1-årig utbildning till jobb i besöksnäringen, en framtidsbransch! ...

  Provider NameDalslands folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Äventyrsguide

  Studera till Äventyrsguide. 1-årig utbildning till jobb i besöksnäringen, en framtidsbransch! ...

  Provider NameDalslands folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Yrkesutbildning i konstpedagogik

  Yrkesutbildning baserad på praktiskt verkstadsarbete med inriktning mot entreprenörskap eller anställning. Kursen lär dig handleda grupper med tonvikt på att frigöra skaparkraft, arbeta med färg, form och gestaltning, bildanalys och diskussion, använda bilden som ett språk. ...

  Provider NameSunderby folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Vävning Sommarkurs

  Handarbetets Vänner, HV, erbjuder olika läsårsutbildningar och kortkurser i textilt hantverk. På HV Skola är ledorden nyskapande och tradition. Stor vikt läggs på det konstnärliga uttrycket. Studenter vid HV Skolas helårsutbildningar får söka studielån på högskolenivå.Vävning Sommarkurs är en fyraveckors heltidsutbildning på försommaren med valbar inriktning: grund eller fortsättning. Grundkursen är för dig som är nybörjare och som vill få grundläggande kunskaper i vävning. Fortsättningskursen är för dig som vill ha ännu djupare kunskaper i vävning och som har gått grundkursen eller har liknande kurs/utbildning i vävning.Grundkursen. HV Skola använder triss- eller kontramarschvävstolar och du får väva tyger för mode och inredning. Du utgår från din egen design och formgivning och får öva dig i att göra kvalitetsplanering och beräkningar. Bindningslära och textil materiallära ingår. För grundkursen krävs inga förkunskaper.Fortsättningskursen är för dig som har grundläggande kunskaper i vävning och som vill vidareutveckla dina kunskaper i vävning. Du kommer huvudsakligen att använda kontramarschvävstol och du får här möjligheten att arbeta med formgivning och design av textilier på fler än fyra skaft. För fortsättningskursen ska du behärska att dra på en väv och du ska självständigt kunna skriva en vävnota och i bindningslära samt kunna grundbindningar och deras härledningar. HV Skolas grundkurs i vävning eller motsvarande kunskaper ger dig de bästa förutsättningarna för fortsättningskursen.Vävning Sommarkurs är ...

  Provider NameFöreningen Handarbetets vänner u.p.a.

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Vävning Sommarkurs

  Handarbetets Vänner, HV, erbjuder olika läsårsutbildningar och kortkurser i textilt hantverk. På HV Skola är ledorden nyskapande och tradition. Stor vikt läggs på det konstnärliga uttrycket. Studenter vid HV Skolas helårsutbildningar får söka studielån på högskolenivå.Vävning Sommarkurs är en fyraveckors heltidsutbildning på försommaren med valbar inriktning: grund eller fortsättning. Grundkursen är för dig som är nybörjare och som vill få grundläggande kunskaper i vävning. Fortsättningskursen är för dig som vill ha ännu djupare kunskaper i vävning och som har gått grundkursen eller har liknande kurs/utbildning i vävning.Grundkursen. HV Skola använder triss- eller kontramarschvävstolar och du får väva tyger för mode och inredning. Du utgår från din egen design och formgivning och får öva dig i att göra kvalitetsplanering och beräkningar. Bindningslära och textil materiallära ingår. För grundkursen krävs inga förkunskaper.Fortsättningskursen är för dig som har grundläggande kunskaper i vävning och som vill vidareutveckla dina kunskaper i vävning. Du kommer huvudsakligen att använda kontramarschvävstol och du får här möjligheten att arbeta med formgivning och design av textilier på fler än fyra skaft. För fortsättningskursen ska du behärska att dra på en väv och du ska självständigt kunna skriva en vävnota och i bindningslära samt kunna grundbindningar och deras härledningar. HV Skolas grundkurs i vävning eller motsvarande kunskaper ger dig de bästa förutsättningarna för fortsättningskursen.Vävning Sommarkurs är ...

  Provider NameFöreningen Handarbetets vänner u.p.a.

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Värmepumpstekniker

  Utbildnigen leder till yrken inom Kyl- och värmepumpsteknik i allmänhet och Värmepumpstekniker i synnerhet då denna teknik är i fokus under utbildningen. En värmepump är en ekonomisk och miljövänlig uppvärmningsteknik som har fått stort genomslag det senaste decenniet.Behovet av medarbetare med en god teknisk utbildningsnivå är stort. Utbildningen ger dig både en bredd och djup för att som tekniker installera, serva och ge råd om bästa tekniken. Du får också möjlighet att certifiera dig inom köldmedier.I utbildningen läser du bl a styr- och reglerteknik, specialkurser inom värmepumpsteknik, elteknik, kyla, affärsmannaskap och en examinationskurs. Utbildningen har en tredjedel av sin utbildning förlagd ute i arbetslivet, Lärande I Arbetslivet (LIA). Vi samverkar med det stor värmepumpstillverkarna i Sverige som t ex NIBE AB, CTC och IVT/BoschUtbildningen är på 300 yrkeshögskolepoäng vilket motsvarar 60 veckors studier, Utbildningen är CSN berättigad och vi som utbildningsanordnare kan också ordna internatboende.Behovet av utbildade värmepumstekniker är mycket stort nu och i framtiden ( 3 -5 års sikt) och mer än 90% av våra tidigare elever har fått arbete inom branschen. ...

  Provider NameMarkaryds kommun, Kunskapscentrum Markaryd

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Volund Metal Art, en utbildning för metallformgivare och smeder

  Utbildningen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper och förtrogenhet i undersökande processer, entreprenörskap och konstnärligt gestaltande med inriktning mot och avstamp i metall- och smideskonstens material, tekniker och uttryck. Undersökande processer:Den studerande bereds möjlighet att arbeta i friare konstnärliga projekt med fokus på det undersökande. I en undersökande process krävs en öppenhet för det som sker. Det krävs förmåga att kunna se möjligheter i misslyckanden samt förmåga att söka utanför det föregivet tagna. I undersökandet krävs också ett gediget intresse för andra kunskapsområden, idéer och praktiker och hur de tangerar och eventuellt kan korsbefrukta det egna arbetet. Entreprenörskap:Den studerande bereds möjlighet att arbeta i uppdragsknutna projekt. Att arbeta med ett uppdrag kräver förmåga att känna in uppdragsgivarens intressen, göra platsstudier, samt beräkna tid och materialåtgång. Den studerande får genom uppdragsprojekt öva sin förmåga till kommunikation och samarbete samt sina kunskaper inom företagsekonomi. Den studerande övar också sin förmåga att visualisera en idé med hjälp av skiss- och rittekniker för att på bästa sätt kommunicera tankar kring form, färg, komposition och uttryck med uppdragsgivaren.Konstnärligt gestaltande:I utbildningen läggs stor vikt vid konstnärliga aspekter så som kommunikation, form och uttryck. Vikt läggs också vid undersökande av metall- och smideskonst ur ett framtida, samtida, historiskt och individuellt perspektiv vilket bidrar ti ...

  Provider NameSmedja Volund AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Visual Merchandise

  Din framtid som Visual MerchandiserUtbildningen ger dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du behöver för att arbeta med visuell kommunikation inom framförallt butik men även ehandel och event. Handeln omsätter idag ca 751 miljarder. Branschen består av 46 000 butiker och har idag drygt 300 000 anställda. I Sverige finns 373 köpcentrum och handelsområden. En undersökning som Tillväxtverket gjort visar att detaljhandeln bl.a. efterfrågar medarbetare med följande kompetenser; ledarskap, marknadsföring och butiksinredning.Efter examen ska du kunna arbeta som:Visual Merchandiser inom e-handelVisual Merchandiser i butikVisual Merchandiser inom event/PR/home stylingSkyltfönsterdesigner/stylistEgen företagare inom Visual MerchandiseVisual Merchandiser med säljkompetens Goda framtidsutsikterHandeln är en tillväxtbransch som är i en förändringsprocess i och med digitaliseringen. Trots att de fysiska butikerna fått konkurrens av olika ehandelsföretag kommer butikerna inte att upphöra. Istället kommer Multi Channel Retailing, att företagen finns på flera olika plattformar och det är upp till kunden att bestämma var man vill handla. För att de fysiska butikerna inte ska bli s.k. showrooms där folk klämmer och provar saker för att sedan köpa på nätet efterfrågar butikerna duktiga visual merchandisers som kan ge konsumenten en unik butiksupplevelse. Ehandeln har även ökat behovet av Visual Merchandisers på nätet. Arbetslivet visar ett mycket stort intresse för utbildningen och skolans nära samarbete med flera buti ...

  Provider NameStockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Visual Merchandise

  Din framtid som Visual MerchandiserUtbildningen ger dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du behöver för att arbeta med visuell kommunikation inom framförallt butik men även ehandel och event. Handeln omsätter idag ca 751 miljarder. Branschen består av 46 000 butiker och har idag drygt 300 000 anställda. I Sverige finns 373 köpcentrum och handelsområden. En undersökning som Tillväxtverket gjort visar att detaljhandeln bl.a. efterfrågar medarbetare med följande kompetenser; ledarskap, marknadsföring och butiksinredning.Efter examen ska du kunna arbeta som:Visual Merchandiser inom e-handelVisual Merchandiser i butikVisual Merchandiser inom event/PR/home stylingSkyltfönsterdesigner/stylistEgen företagare inom Visual MerchandiseVisual Merchandiser med säljkompetens Goda framtidsutsikterHandeln är en tillväxtbransch som är i en förändringsprocess i och med digitaliseringen. Trots att de fysiska butikerna fått konkurrens av olika ehandelsföretag kommer butikerna inte att upphöra. Istället kommer Multi Channel Retailing, att företagen finns på flera olika plattformar och det är upp till kunden att bestämma var man vill handla. För att de fysiska butikerna inte ska bli s.k. showrooms där folk klämmer och provar saker för att sedan köpa på nätet efterfrågar butikerna duktiga visual merchandisers som kan ge konsumenten en unik butiksupplevelse. Ehandeln har även ökat behovet av Visual Merchandisers på nätet. Arbetslivet visar ett mycket stort intresse för utbildningen och skolans nära samarbete med flera buti ...

  Provider NameStockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Vindkrafttekniker

  Utbildningen skall i första hand ge de studerande yrkesrollen vindkrafttekniker. Utbildningen ger dig kunskaper, kompetenser och färdigheter för vanligt förekommande arbetsuppgifter vid drift- service- och underhållsarbete av vindkraftverk och övriga elanläggningar vid vindkraftparkområdet. I vindkraftteknikerutbildningen ingår följande kurser: Administration-ITArbetsmiljö och säkerhet med av branschen godkända moment Elsäkerhet ESA, Bättre arbetsmiljö BAM, Heta arbeten, och internationellt certifierade säkerhetsmoduler enligt GWO (Global Wind Organisation) i Working At Heights, First Aid, Manual Handling och Fire Awareness. Ellära och Elkraft för vindkraftteknikerExamensarbeteDrift och underhållsteknikHydraulik och mekanikLIA, Lärande i arbeteStyr, mät och reglerteknikTeamarbeteVindkraft- från idé till driftsatt parkVindkraftanläggningarVindkraftteknikStudierna bedrivs på heltid och under första året till största delen i Strömsund. I kurserna ingår teoretiska genomgångar, laborationer och övningsuppgifter, samt redovisningar, rapporter och skriftliga prov. Vissa moment är webbaserade och kan läsas på distans. Studiebesök vid olika vindkraftparker ingår i kurserna. Vindkrafttekniker besöker också skolan för att informera om sitt arbete och olika moment i arbetet. Engelska är fackspråket och en del litteratur är på engelska. Engelska skall ingå som en naturlig del i undervisningen i kurserna och redovisningar och rapporter görs ibland på engelska. Läkarintyg(mast och stolpintyg AFS 2000:6)krävs inför arbets ...

  Provider NameStrömsunds kommun - Komvux/Hjalmar Strömerskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages