• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 183 items
 1. a gyermekkor mozgásfejlesztője

  A) Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés során megszerzett pedagógiai, módszertani, anatómiai, ortopédiai, belgyógyászati és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a 3-12 éves korosztály speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátásra. B) Személyes adottságok, készségek:A képzésben résztvevők a szak elvégzésére korábban alapképzésben megszerzett ismereteik birtokában képesek. További követelmény, hogy fizikai állapotuk feleljen meg a képzés alatt előírt követelmények teljesítéséhez. Olyan hallgatók legyenek, akik elhivatottságot éreznek a szak elvégzésére. A gyakorlati órákra való felkészülés megköveteli a megfelelő fizikai adottságokat: a jó állóképességet és az alapedzettséget. C) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett hallgatók a képzésben szerzett ismereteiket munkájuk során a testnevelési foglalkozások keretén belül használhatják fel. További lehetőség gyógytestnevelési és könnyített testnevelési foglalkozások tartása kistérségi társulások keretében vagy azon kívül. ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. addiktológiai konzultáns

  A szakirányú továbbképzés során megszerezhető ismeretek:   * az egészségügyi – és szociális ellátórendszer jogi, szociálpolitikai, etikai meghatározottságának ismerete; * a család, mint szociális rendszer, annak fejlődési szakaszainak ismerete; * a család életciklusainak, krízishelyzeteinek ismerete; * a pszichoaktív szerek fogyasztásával kapcsolatos polgári és büntetőjogi kérdések ismerete; * a családi életciklusok, krízishelyzetek és az alkohol- és drogfogyasztás összefüggéseinek ismerete; * az emberi kommunikáció szabályszerűségeinek ismerete; * a tanácsadás elméletének, irányzatainak, iskoláinak ismerete; * az egyes pszichoterápiás irányzatok ismerete; * az abúzussal kapcsolatos orvosi beavatkozás lehetőségeinek és feltételeinek ismerete; * az abúzusban használt pszichoaktív szerek és hatásmechanizmusainak, veszélyeinek ismerete; * a detoxikálás módszereinek ismerete; * az alkohol- és drogfogyasztó magatartás rendszerszemléletű megközelítésének ismerete; * az addiktív viselkedésformák kialakulása szociokulturális környezetének ismerete; * az írásos és elektronikus közlés és multimédiás szemléltetés módszereinek és technikáinak ismerete.   A szakirányú továbbképzésen végzettek képesek:   * a széleskörű rendszerszemléletű gondolkodásra a szociális szféra belső viszonyait illetően; * a család és a szociális ellátórendszer közötti közvetítésre; * a családi krízishelyzetek interpretációjára; * a pszichoaktív szerhasználattal kapcsolatos multidiszciplináris szemléletmód kialakítására; * az addiktív magatartás sze ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. akut betegellátó szakápoló

  Olyan korszerű egészségtudományos szakmai, technikai és társas kapcsolati ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakápolók képzése, akik az ápolás és betegellátás valamennyi szintjén szakképzettségüknek megfelelően a sürgősségi ellátó team egyenrangú tagjaként képesek a kritikus állapotú betegek önálló ápolására, ellátására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Ambulance Officer (Paramedic)

  A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák 7.1.1. Az ápoló és betegellátó szakemberek a) tudása - Részletesen ismeri a szervezet felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási, valamint az anyagcsere folyamatokat. - Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát. - Ismeri a gyakoribb betegségek jellegzetes makro- és mikroszkópos, strukturális elváltozásait. - Ismeri a főbb diagnosztikai módszerek, működési elvét. - Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök, mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét. - Ismeri a fájd ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. applied nutrition manager

  A képzés célja olyan multidiszciplinris élelmiszeripari ismeretekkel bíró szakemberek képzése, akik vendéglátási, étkeztetési, élelmiszeripari és természettudományos, egészségügyi, táplálkozási és szociális ismereteik alapján képesek az egészséges táplálkozás értékeinek megfelelő étkezési, élelmiszeripari termékek forgalmazásában, valamint élelmiszertudományi és termékértékelési kompetenciák alapján az egészséges táplálkozásmenedzsment szokásainak és eljárásainak kialakításában közreműködni, az ezzel kapcsolatos méréseket és hatásokat elvégezni és értékelni.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók ismerik – a modern táplálkozás- és élelmiszertudományi, egészség- és orvostudományi ismereteket, az egészség táplálkozástudományi összetevőit, a szegénységgel kapcsolatos egyoldalú táplálkozások speciális hatásait, valamint a modern táplálkozás- és élelmiszertudomány alkalmazási lehetőségeit a csecsemők, gyermekek, fogyatékkal élők, viselkedés- és magatartászavaros, idős lakosok, sportolók, fitneszsport- és egyéb mozgásban résztvevők esetében;– a statisztikai és epidemológiai helyzetre vonatkozó forrásokat és elemzési módszereket, a táplálkozási adatmérés és analitika módszereit és eljárásait;– a szervezetbe kerülő anyagok élettani-farmakológiai hatásait, toxikológiai ismereteket, valamint azt, hogy miként hatnak tápanyagok és egyéb élelmiszerkomponensek a test funkcióira, miként védekezhetnek betegség ellen, melyek az egészség helyreál ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. aquaterápiás szakgyógytornász

  A képzés célja gyógytornász, fizioterapeuta végzettségű szakemberek számára olyan kiegészítő képzés biztosítása, amely képessé tesz a víz mint közeg, valamint a benne végezhető, speciálisan kialakított mozgások evidenciákon alapuló terápiás célú használatára, mellyel elősegíthető a funkciók megtartása, fejlesztése.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, ismeretek: Az aquaterápiás szakgyógytornász képes: a biomechanikai, anatómiai és élettani, valamint terhelés-élettani ismeretek elsajátításának birtokában: * evidenciákon alapuló terápiás és fejlesztő módszerek alkalmazására subaquális térben szív és érrendszeri, légzőrendszeri, egyéb belgyógyászati kórképek prevenciójában, kezelésében, rehabilitációjában,  * evidenciákon alapuló terápiás és fejlesztő módszerek alkalmazására subaquális térben mozgásszervi kórképek prevenciójában, kezelésében, rehabilitációjában,  * evidenciákon alapuló terápiás és fejlesztő módszerek alkalmazására subaquális térben neurológiai kórképek prevenciójában, kezelésében, rehabilitációjában,  * klinikai és műszeres vizsgálatok kivitelezésére és dokumentálására, az eredmények analizálására.   Személyes adottságok, készségek: * empatikus közelítés, * jó kommunikációs képesség, * önállóság, * kreativitás.   A szakképzettség tevékeny alkalmazása: * rehabilitációs terv készítése és megvalósítása, * magas szintű elméleti és gyakorlati mozgásterápia irányítása, * rehabilitációs teamben való aktív részvétel, * egyéni kutatások, tudományos munka végzése. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Augenoptikermeister/Augenoptikermeisterin

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. Bachelor Degree in Nursing. Department of Nursing. Faculty of Health and Welfare Professions. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace.

  The basic philosophy of the Department of Nursing and the general structure of eight semesters’ curriculum are oriented to the needs and care of healthy people and people with health problems. The Department aims to prepare the student to be able to meet the health needs of people (sick and healthy), both at the primary level and the secondary / tertiary level.The above objectives are achieved through education which:1. Initiating students to the complex and dynamic nature of nursing science as operated in primary, secondary and tertiary care.2. Contributes to the development of knowledge, skills and attitudes-dispositions with which the nurse will be able to assess the health needs of people, to take action to address these needs through skilful nursing care and to evaluate results.3. Facilitates the development of nursing students as self-disciplined personalities, sensitive to the needs of other people, reliable and responsible in decision making.4. Enhances growth of analytical and creative thinking in students aimed to the progress of Nursing as a science. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor in Community Health. Department of Public Health and Community Health. Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institution of Athens.

  Upon completion of their studies, graduates of the Direction for Community Health of the Department of Public and Community Health, have the necessary scientific knowledge and skills and are engaged, either independently or in collaboration with other scientists, in the field of Health and Social Services, focused on the design, development, implementation and evaluation of programs relating to care and health promotion as part of the primary, secondary and tertiary prevention. Emphasis is placed on providing services at home, at school, at the workplace and at the community in general. A Professional Health Visitor deals mainly and with priority with the protection and promotion of health for the most vulnerable population groups such as new mothers, infants / children, adolescents, the elderly, people with special health problems and persons at risk of social exclusion. In this context, the role of the Health Visitor is particularly important and relevant for the achievement of community and public health, since it addresses contemporary and substantive requirements that have shaped and continue to shape the field of primary health care. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

  Algemene opmerking: De DLR's hebben betrekking op het professioneel handelen in teamverband en onder supervisie voor een beginnende beroepsbeoefenaar. Gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen 1. De PBA BLT plant zelfstandig zijn laboratoriumwerkzaamheden en organiseert zijn analyses en experimenten systematisch en efficiënt binnen een afgesproken tijdsbestek. 2. De PBA BLT voert autonoom, nauwkeurig, betrouwbaar en kritisch biomedische laboratoriumwerkzaamheden uit op een onderbouwde manier. Hij stelt problemen vast, signaleert ze en draagt bij tot een aanvaardbare oplossing. 3. De PBA BLT heeft kennis en inzicht in de gepaste methoden en technologieën van het biomedisch werkveld. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na in wisselende contexten. 4. De PBA BLT werkt actief mee binnen een georganiseerd kwaliteitszorgsysteem in een laboratorium. 5. De PBA BLT past de deontologische principes van het biomedisch werkveld toe. 6. De PBA BLT werkt veilig en milieubewust volgens de wettelijke reglementeringen binnen een laboratoriumcontext. 7. De PBA BLT verwerkt en interpreteert verkregen data op een statistisch correcte manier en maakt een inschatting van hun betrouwbaarheid en biomedische relevantie. 8. De PBA BLT rapporteert helder en correct over experimentele data en analyseresultaten , gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie. 9. De PBA BLT werkt constructief, respectvol en team-gericht samen binnen een intra- en interprofessionele context. Hij communiceert adequaat en doelgroe ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages