• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 73 items
 1. adatvédelmi felelős, adatkezelő

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők -          komplex képet kapnak az információ- és adatvédelem előírásairól, dokumentumairól, azok kezeléséről, törvényi előírásairól, valamint a törvényileg előírt adatvédelmi felelős tevékenységéről és feladatairól; -          megismerik az adatkezelés jogi környezetét, az adatkezelést szabályozó eljárásokat, működésbeli kötelezettségeket; -          összetett ismereteket szereznek az adatvédelem rétegeiről, az adatbiztonság megvalósításairól, valamint a gazdálkodó szervezetek adatvédelmi költségeinek optimalizációjáról; -          megismerik az adat és információ árérték fogalmát, az információs értékek számítását, valamint az adat áramortizációs és árvesztési fogalmát; -          megismerik az adat-, információvédelem informatikai lehetőségeit; -          konkrét adatvédelmi tevékenységek folyamatáról és rendszeréről kapnak tényszerű ismereteket; -          megismerik az adatvédelmi felelős tevékenységét, dokumentumait, jogait és feladatait; -          elsajátítják az adatvédelmi és adatkezelési feladatokkal járó dokumentációs és műszaki, technikai ismereteket; -          gyakorlati tudásra tesznek szert az adatvédelmi és adatkezelési feladatok ellátására; -          jogi ismeretekre tesznek szert az adatkezeléssel és adatbiztonsággal kapcsolatos eljárásokkal és érdekérvényesítésekkel kapcsolatban; -          megismerik az internetes adatkezelés lehetőségeit, a direkt marketing használatán ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. alternatív vitarendezési szaktanácsadó a gazdaságban, mediátor

  Magas szintű elméleti és gyakorlati tudás megszerzése a képzési idő alatt: * az alternatív vitarendezés jogszabályi környezete; * a mediáció pszichológiai háttere, a mediátor személyisége; * a konfliktusok megelőzésének módszerei és technikái; * a mediáció kommunikációs elmélete és gyakorlata, kommunikációs technikák, kérdezéstechnika; * az alternatív vitarendezés etikája; * a mediáció polgári és munkajogi háttere, a munkaügyi érdekegyeztetés lehetséges formái; * a gazdaságban legjelentősebb mediációs területek jellegzetességei, gyakorlati módszerei (munkaügyi, egészségügyi, pénzügyi, oktatási, fogyasztóvédelmi, turisztikai); * páros, a kiscsoportos illetve nagycsoportos mediációs helyzetekben alkalmazható módszerek és technikák, ezen belül a resztoratív technikák megismerése; * mediáció a civil szférában, civil szféra szerepe az alternatív vitarendezésben; * a kisebbségekkel kapcsolatos alternatív vitarendezési helyzetek megismerése. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: * etikus, ügyfélorientált szemlélet; * magas szintű empatikus képesség; * kiemelkedő társas és kommunikációs készségek, facilitálási és folyamatvezetési készségek; * fejlett szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, asszertivitás; * mély szakmai elhivatottság és tájékozottság. A szakképzettség alkalmazása: A hallgatók megismerik a rendszerváltás óta eltelt időszakban a hazai társadalmi és gazdasági életben meghonosodott alternatív vitarendezési intézmények működésének alkalmazhatóságát és valós, mindennapi gyakorlatát.   Vit ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Archivist

  A képzés célja a hazai levéltárak ellátása magasan képzett levéltáros szakemberekkel a levéltár-technikai, a közigazgatási és a történeti területeken, továbbá ehhez kapcsolódóan sokoldalú ismeretekkel rendelkező iratmenedzserek képzése a kormányzati és a magánszféra számára, akik felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A levéltáros a) tudása Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a levéltári anyagról és a levéltári munka elméleti és gyakorlati oldalairól, elemzési és értelmezési módszereiről. Ismeri a levéltári feladatok ellátásához szükséges problémamegoldó technikákat. Rendelkezik levéltártani ismeretekkel, iratismerettel. Levéltár-informatikai ismeretekkel rendelkezik. Rendelkezik állományvédelmi és reprográfiai ismeretekkel. Rendelkezik intézménytörténeti ismeretekkel. Rendelkezik jogi és közigazgatási ismeretekkel. b) képességei Képes önálló és minden szempontból szakszerű munkára levéltárban vagy bármely kormányzati vagy önkormányzati szerv, a magánszféra bármely szereplője iratkezelésében. Képes levéltári és iratmenedzseri, iratkezelési munkafeladatok végzésére, illetve az ilyen munkafeladatok koordinációjára, tervezésére. Képes történeti, ügyviteli és egyéb szempontok együttes alkalmazására. Képes modern iratkezelési és iratértékelési szempontok érvényesítésére. Képes a levéltári és iratmenedzseri, iratkezelési munka során önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére. Képes a levéltári és iratkezelési feladatmenedzsme ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Bachelor in Library Science and Information Systems. Department of Library Science and Information Systems. Faculty of Management and Economics. Technological Educational Institute of Athens.

  The graduate of the department is called "Graduate of the Department of Library and Information Technology Systems of Technological Education." Upon completion of his studies, the Department's graduate, Library and Information Technology Education, has the knowledge and practical experience to successfully operate either independently or in collaboration with other scientists and technologists in the following fields:1. study, research and application of modern technology in the creation, organization, operation and administration of libraries, archives and all kinds of informative organizations;2. creation, organization, operation and management of digital libraries, repositories, electronic files etc.;3. research on information science;4. training for the use of any kind of information units and related IT activities;5. provide information services and create products / information tools. In these fields, and their respective segments, the Department's graduate will be able to undertake responsibility the following:i. planning, organization, management and operation of any information organization in a physical or digital environment; ii. the definition of information science and librarianship objectives;iii. identify, organize and make information publicly available;iv. provide information services; v. design, organize and implement cultural events within the context of the information organizationvi. educate the users of the information organisation;vii. develop collaborations with ot ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Bachelor of Social Sciences in Library Science and Information (LU)

  The aim of the programme is to provide students with knowledge and skills in information management in different institutions (libraries, information centres, archives, museums and other public and private institutions and enterprises) involving the following thematic groups of information specialists competence: management of information resources, management of information institutions, management of information services and management of information technologies. To reach the aims the following tasks are carried out: - to provide the study process in information management (i.e., lectures, practical work, seminars, student research work are organised); - academic practices are organized in the institutions that collect, process and preserve information recorded in documents; - high-level Latvian and foreign lecturers and professionals are involved in lecturing; - quality of the study courses and programmes are systematically evaluated according to the elaborated self-evaluation criteria and requirements of the programme accrediting; - the branch innovations are regularly added to the study content this promoting lecturers to take an active part in solving practical problems of the branch in research, at conferences as well as in writing research publications and in creation of study and methodological material; - the most appropriate didactical methods and contemporary study forms (e.g., e-courses) are used in teaching process; - fundamental and applied research in library and information science, boo ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Bachelor's Degree in Cultural Technology and Communication. Department of Cultural Technology and Communication. Faculty of Social Sciences. University of the Aegean.

  The graduates of the department: - Know the basic principles for programming computer software and designing IT systems. - Know, assess, and select suitable techniques and technologies for IT and communications in order to promote the cultural legacy. - Know the basic principles of the theory of culture and communication, and combines them with the purpose of disseminating cultural information. - Know the basic principles for the preservation and management of the material and immaterial cultural inheritance. - Know and design the creative production of quality cultural content, using IT and multimedia technologies. - Know technologies and techniques for the registration and processing of image and audio using digital means. - Know how to organize and make use of data through an audiovisual or multimedia project. - Understand the concept of the cultural information and the basic principles for organizing and managing it. - Analyse the requirements for the design and development of IT systems. - Understand the capabilities for connecting new technologies and culture within the context of the scientific field of cultural informatics. - Understand the methods by which humans interact with digital cultural content. - Understand the capacities and the prospects of the interdisciplinary composition and collaboration. - Analyse the changes in cultural values and behaviours and adjust the presentation, promotion, and communication of the cultural information to them. - Apply the theories and learning models for the ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Bachelor's degree in library and information science (no legal status)

  Students will be able to:  LIBRARY SCIENCE: demonstrate familiarity with the origin and development of librarianship as a science and activity, carry out work in relation to purchasing, processing, organising and providing library material and information, communicate with users iin order to provide library material and information from and on this material, INFORMATION SCIENCE: demonstrate familiarity with the origin and development of information science, demonstrate familiarity with individual areas of information science and connect them to other disciplines, demonstrate understanding of the basic principles of organising knowledge, demonstrate knowledge of the information cycle, use information technology to manage information, BOOK PRODUCTION: demonstrate understanding of the organisation of and the nature of work in publishing and media houses from a social and historical perspective, demonstrate understanding of the editorial, marketing, design and production functions of the publishing process, editing and formatting information for publication. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Bachelor's Degree in Library Science and Information Systems. Department of Library Science and Information Systems. Faculty of Business Administration and Economics. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.

  Learning outcomes: The graduates of the Department are expected to have understood the following: - The basic principles, values, and concept of the profession of the librarian - information scientist. - The method by which libraries and librarians contribute to the promotion of democratic principles, freedom of thought, and life-long learning. - The basic principles for the organisation and operation of libraries of various types (academic, folk, school, specialized, etc.) of documentation centres, of archives and cultural organisations. - The basic principles for the organization and operation of digital libraries, foundation depositories, archives, digital collections, thematic gates in the internet, and all kinds of digital information. - The basic concepts concerning the lifecycle of information. - The concepts and the methods for acquiring and making available the sources of information. - The basic principles for organising recorded knowledge and information. - The characteristics and the potential for using new technology in the field of libraries and relevant organisations. - The techniques and methods for evaluating products and services based on technology. - The basic concepts of information needs and of information behaviour. - The basic concepts and principles of IT services. - The procedure and the basic research methods. - The major learning theories. - The basic principles and methods for the administration and management of societies and organisations. With the purpose of being c ...

  Awarding bodyAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor’s Degree of Social Sciences in Information Science (RTA)

  There have been acquired the basics of information, communication, history, cultural studies; - there have been developed interdisciplinary historical information (oral history sources, archives, museums, periodicals, historical monuments, cultural objects, groups of society) research skills and skills of processing and presenting the obtained information. ...

  Awarding body- Rezekne Higher Education Institution

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Certificate of professional qualification: Librarian

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages