• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 14 items
 1. Biochemistry

  - Analytical chemistry, general chemistry, physical chemistry, organic chemistry, general biology, biochemistry, biotechnology, genetics. - Professional practice, duration - 4 months. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Biochemistry

  Programa skirta parengti plačios erudicijos ir tvirtus darbo laboratorijoje pagrindus turinčius specialistus, gebančius atlikti biochemijos ir molekulinės biologijos tyrimus. Studijuoti galima turint vidurinį išsilavinimą. ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Biology

  Future specialists in biology study the use of the Lithuanian language and professional terminology, an introduction to philosophy, evolutionary theory, an introduction to psychology, the philosophy of biology, plant anatomy and morphology, organic chemistry, biophysics, genetics, microbiology, etc. Professional training is organised in two stages: educational and professional practice. The duration of training is 512 hours. Working with laboratory equipment, data collection and analysis, and other skills are consolidated and improved during the training. This biology programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become specialists in biology. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Biology

  Future biologists study biology of plants and animals, biology of cells, microbiology, genetics, genetics of populations, neurobiology, inorganic and organic chemistry, biochemistry, biophysics, etc. Practical studies are organized in three stages in laboratory and field training. The duration of practical studies is ten and a half credits. During practical studies, students master and improve their skills of classifying and observing animals and plants, collecting material for research, planning and performing independent research, etc. The study programme for biology is intended for persons who have obtained secondary education. ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Biology

  Future biologists study algiology and mycology, invertebrate zoology, vertebrate zoology, plants, organic chemistry, biochemistry, population ecology, general genetics, ecology of community and ecosystems, evolution theory, etc. Practicing takes place in three stages: Teaching practice of algology, mycology and invertebrate zoology is intended for the practical assessment of mycology and invertebrates; teaching practice of plants and vertebrate zoology is intended for the practical assessment of knowledge of plants and vertebrate zoology; pre-diploma teaching practice is intended to collect data for the final thesis. The duration of practical studies is 400 hours The studies programme of biology is intended for persons with secondary education, seeking to become specialists of biology. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Biomedical Electronics

  Objective(s) of a study programme: Goal of the program – to educate the bachelors of biomedical engineering: who have a knowledge of fundamental sciences, general engineering, general technologies, electronics engineering, biophysics and human physiology and have an understanding of new biomedical electronics technology; who are capable to apply such knowledge, skills and understanding for the formulation of objectives, argumentation and solutions of problems of analysis, design, experimental research, technology management, production organization, electronic equipment debugging and verification of biomedical electronic devices and systems; who are able to collect, analyse and interpret data and information in the field of biomedical measurements and use them in their practical engineering work taking into account not only technical, but also social and ethical aspects of it; who are able to convey an information, ideas, problems and solutions in the field of biomedical engineering to engineering and medical professionals as well as non-professionals and to the general public; who are able to work in a team, self-study and continue their studies in the graduate studies programmes. Learning outcomes: Knowledge and Understanding Know and understand the scientific and mathematical principles of biomedical electronics field Have a systematic understanding of the key aspects and concepts of biomedical electronics field Have coherent knowledge of biomedical electronics field including some at the forefront of the ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Biomedical Engineering

  Future specialists of biophysics study higher mathematics, laws of biology and genetics, physiology, biophysics and bioengineering; they also study genetic databases and the search systems within them, learn the programming language, and analyze medical technologies, their modules and operation principles; they become familiar with dynamics of physiological systems, designing systems and basic macro laws of organisms. Practical training is organized in three stages: introductory practical training, voluntary practical training and three stages of educational practical training. The duration of practical studies is 1,120 hours. During practical studies, students master and improve their knowledge and prepare and perform certain tasks using medical devices. The study programme for biophysics is intended for persons who have obtained secondary education. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Biophysics

  Objective(s) of a study programme: The Bachelor study program in Biophysics is designed to teach graduates to be able to pursue careers in a range of professional areas or continue as Master Students. Learning outcomes: A holder of a Bachelor's degree in Biophysics: is able to use various informational technologies; work with biological objects, use modern systems of data and information acquisition, methods of interpretation and modeling; plan and run experiments using modern equipment, perform statistical data analysis; formulate and verify hypotheses, experimental tasks and goals as well as integrate into multidisciplinary projects. Activities of teaching and learning: Lectures, laboratory work, practical training, seminars, consultations, self-study. Methods of assessment of learning achievements: Lectures, laboratory work, practical training, seminars, consultations, self-study. Framework: Study subjects (modules), practical training: During the first semesters students are taught the basic concepts of mathematics, physics, chemistry and biology, computation, English. Later students integrate obtained knowledge by studying the main concepts of biophysics, molecular biology, genetics and physiology. Majority of subjects are accompanied by practical and laboratory exercises. Practical skills are strengthened during Professional practice and while preparing the Final Thesis. Specialisations: - Optional courses: 24 credits allocated for elective courses (part of them – other study field). Possibility of double ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Genetics

  Studijų pagrindų dalyje studijuojami biologijos, chemijos, matematikos ir fizikos dalykai, suteikiantys žinias, būtinas organizme ir ląstelėse vykstančių procesų supratimui, mokslinių tyrimų planavimui ir vykdymui. Pagrindiniai šios dalies dalykai yra biochemija, citologija, bioinformatika, mikrobiologija, biometrija. Specialiojoje programos dalyje studijuojami genetikos dalykai, tokie kaip genetika, genetinė analizė, mutagenezė, epigenetika, populiacijų ir ekologinė genetika. Šios studijų dalies tikslas - suteikti genetikos mokslo krypties bazines žinias, užtikrinančias, kad absolventas bus įsisavinęs pagrindines genetikos koncepcijas, gebės išsiaiškinti su genetika susijusius biologinius reiškinius, gebės taikyti genetikos žinias praktinėje bei profesinėje veikloje, mokės veikti ne vien su genetika susijusiose srityse. Studijų metu vyksta mokomoji biologijos lauko praktika (3 savaičių trukmės) ir 14 savaičių trukmės profesinė praktika, atliekama valstybės ir privačių institucijų mokslinėse laboratorijose. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Medical and Veterinary Biochemistry

  Programa sudaryta taip, kad pradžioje mokomasi bendrųjų universitetinių dalykų ir studijų krypties dalykų pagrindų. Iš bendrųjų universitetinių dalykų - tarptautinė profesinė terminija ir specialybės kalba bei užsienio kalba (anglų). Iš studijų krypties dalykų pagrindų - bendroji ir neorganinė chemija, analizinė chemija, aplinkos chemija ir veterinarinė sanitarija, fizikinė ir koloidų chemija bei organinė ir bioorganinė chemija, bendroji biologija ir genetika. Įsisavinus šiuos pagrindinius dalykus, mokomasi fizikinių-cheminių tyrimų metodų, biochemijos, histologijos, mikrobiologijos, bendrosios ir molekulinės patologijos, ląstelės biologija, molekulinės biologijos ir kitų biomedicinos grupės dalykų. Biochemijos kompetencijoms formuoti yra mokomasi taikomųjų gamtos, matematikos ir statistikos dalykų - biologinės fizikos, aukštosios matematikos ir tikimybių teorijos pagrindų, bioinformatikos ir kt.) . Praktinio darbo įgūdžiai ugdomi praktikų metu. Dėl rotacijos būsimieji bakalaurai turės galimybę atlikti praktiką medicinos ir veterinarijos diagnostinėse laboratorijose, maisto ir jo žaliavų kontrolės laboratorijose bei mokslinėse laboratorijose. ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages