• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 15 items
 1. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 2. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 3. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. Licence pro activités culturelles et artistiques spécialité gestion animation de ludothèques

  Permettre à des étudiants ou à des professionnels d'accéder à des responsabilités de direction, de gestion et d'animation de ludothèques. ...

  Provider NameUniversité Bordeaux Montaigne

  Category: Learning Opportunities Location: France, Aquitaine (Bordeaux)
 5. Master arts, lettres, langues mention information et communication spécialité évènementiel, médiation et ingénierie de la culture: muséologie, arts actuels et patrimoine

  Le diplôme forme le destine les étudiants à assumer des responsabilités professionnelles dans tous les domaines de la culture où se posent des problèmes de médiation et de communication, et plus particulièrement dans les lieux patrimoniaux, les musées, mais aussi, dans les associations culturelles, les festivals comme dans les collectivités locales désireuses de faire du patrimoine et de la culture un signe de qualité de la vie, comme un vecteur de leur développement touristique.  Secteurs d'activité : lieux patrimoniaux, musées, centres de culture scientifique, technique organismes et collectivités locales associations et entreprises développant des projets culturels, etc. Métiers visés : Agent de développement culturel Attaché de conservation ou Médiateur du patrimoine Assistant ou commissaire d'exposition Assistant ou directeur de projet culturel Chargé de communication Chargé de relation de presse pour un organisme ou un projet culturel Conseiller d'un domaine de développement culturel pour une DRAC ou une collectivité Directeur de galerie ou de musée Journaliste scientifique ou culturel Responsable de centre de tourisme culturel Responsable des affaires culturelles pour une municipalité ...

  Provider NameUniversité Nice - Sophia Antipolis

  Category: Learning Opportunities Location: France, Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille)
 6. Master arts, lettres, langues mention muséologie, muséo-expographie

  maîtriser les outils de gestion et d’administration d’une structure culturelle (établir les dossiers de demande de financement et de partenariats - distributeurs, coproducteurs) ; élaborer le budget du projet et établir les contrats avec les partenaires financiers…) maîtriser les outils de diffusion et de communication culturelle (étudier les retombées médiatiques d’un événement - entrée, articles de presse…) effectuer le suivi administratif (contrat de travail, déclaration d’accident de travail, d’absence…) et financier (notes de frais…) du projet. Compétences spécifiques dans le domaine muséologique et/ou patrimonial définir le projet muséographique (événement, exposition, acquisition…) et concevoir les actions de présentation et de valorisation du patrimoine et des collections recenser le patrimoine, les collections et contrôler le mouvement des œuvres (inventaire, entrées, sorties…) rechercher et acquérir de nouvelles œuvres, pièces, objets de collections (achat, don, legs, prêt …) contrôler l’état de conservation des éléments du patrimoine, des collections et déterminer des actions de restauration suivre et mettre à jour l’information culturelle, réglementaire et professionnelle étudier et évaluer les œuvres, pièces, objets de collection contrôler la conformité et la qualité de la diffusion de programmes élaborer et mettre en œuvre le projet artistique, pédagogique, culturel d’un établissement, d’une structure Secteurs d'activité : conception et animation d'exposition dans une structure culturelle musées, ...

  Provider NameUniversité d'Artois

  Category: Learning Opportunities Location: France, Nord-Pas-de-Calais (Lille)
 7. Master arts, lettres, langues mention médiation culturelle spécialité muséologie et médiation

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/30658 ...

  Provider NameUniversité de la Sorbonne Nouvelle

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 8. Master sciences, technologies, santé mention approches interdisciplinaires et innovantes de la recherche et de l'enseignement spécialité approches innovantes et formation par la recherche

  Économie de l’éducation mondialisée et numérique Reconfiguration de l’édition/communication scientifique Création de supports pédagogiques (OpenLab scientifique, serious game) Classes inversées et pédagogie du projet collectif bottom up Cadre éthique, philosophique et cognitif de ces interventions ...

  Provider NameUniversité Paris Diderot

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 9. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages