• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 310 items
 1. Aplikativna kineziologija (Applied Kinesiology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj študijskega programa Aplikativna kineziologija je študenta opremiti s temeljnimi in uporabnimi znanji za razumevanje in vplivanje na interakcijo med človekom, nalogo ter življenjskim in delovnim okoljem. Kineziologija se z interdisciplinarnim pristopom ter znanstvenim pristopom vključuje v vsa področja delovanja družbe. Zanimajo jo tako vplivi neposrednega delovnega in bivalnega okolja na adaptacijo človeškega organizma kot tudi posledice delovanja človeka pod vplivom gibalne/športne aktivnosti, specifičnih poklicnih dejavnosti in delovanjem v ekstremnih okoljih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Faculty of Health Sciences )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Bachelor

  Bachelor ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bachelor en Sciences de la Vie- Biologie (académique)

  Le Bachelor est conçu de manière à ce que les étudiant(e)s disposent de solides bases en biologie complétées par de bonnes connaissances dans les branches dites dures: chimie mathématiques et physique. L'étudiant(e) comprendra l'unité fondamentale de la vie et la cohérence générale des Sciences de la Vie. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 4. Bachelor of Science

  See Programme Documentation ...

  Provider NameDORSET COLLEGE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 5. Bachelor of Science

  See Programme Documentation ...

  Provider NameGRIFFITH COLLEGE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 6. Bachelor of Science (Honours)

  See Programme Documentation ...

  Provider NameINSTITUTE OF PHYSICAL THERAPY AND APPLIED SCIENCE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 7. Bachelor of Science (Honours)

  See Programme Documentation ...

  Provider NameCORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 8. Bachelor of Science (Honours)

  See Programme Documentation ...

  Provider NameINSTITUTE OF TECHNOLOGY, CARLOW

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 9. Bachelor of Science (Honours)

  See Programme Documentation ...

  Provider NameNATIONAL COLLEGE OF IRELAND

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 10. Bachelor of Science (Honours)

  See Programme Documentation ...

  Provider NameNATIONAL COLLEGE OF IRELAND

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland

Pages