• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. Doctorate in the field of of Engineering in Construction Management (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate in-depth understanding of theoretical and methodological concepts, demonstrate mastery of research methods, procedures and processes in civil engineering, independently apply acquired theoretical knowledge to solve problems in practice, use judgement to take strategic decisions in the civil engineering field, show autonomy in research work, show cooperativeness and work in a group, work and create in an international environment, develop communication skills and expertise, in particular constant communication in the international environment, show curiosity and an inclination for training for continuous study, manage time, materials and human and financial resources, act as mentor to younger colleagues at the university or in industry, lead large technical groups and research teams, demonstrate a capacity for ethical reflection and a deep commitment to professional ethics, show creativity and innovation as the result of the interdisciplinary nature of the study programme, (subject-specific competences) demonstrate in-depth knowledge in the field of applied mathematics, numerical methods, construction mechanics, hydromechanics, geomechanics, steel, concrete and wooden structures, construction dynamics, optimisation of structures, synthesis of structures, construction informatics, construction management, operations, theory and optimisation of projects, construction materials, construction technology, transport infrastructure, construction ecology, integ ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Doctorate in the field of Engineering in Built Environment (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) carry out creative and independent research, address the scientific problems of future employers, deal with a research problem using the latest scientific methods, critically assess research results, develop new research methods, transfer new technologies and knowledge into practice, (subject-specific competences) research and resolve complex professional problems, demonstrate mastery of knowledge in the field of scientific methods and procedures, demonstrate understanding and critical judgement in the addressing of difficult and complex research questions. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Doctoral Degree of Engineering Sciences in Civil Engineering (LLU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Doctoral Degree of Engineering Sciences in Water Engineering (LLU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Doctor of Engineering Science (Heat, Gas and Water Techology) (RTU)

  Learning outcomes are defined for each study programme by the higher education institution in accordance with the study programme requirements set by  The Law on Higher Education Institutions. For more information, see The Law on Higher Education Institutions (adopted on 02.11.1995), Article 55: Read law article Learning outcomes: Not available ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Doctor of Engineering Science (Construction) (RTU)

  Learning outcomes are defined for each study programme by the higher education institution in accordance with the study programme requirements set by  The Law on Higher Education Institutions. For more information, see The Law on Higher Education Institutions (adopted on 02.11.1995), Article 55: Read law article Learning outcomes: Not available ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. doktor (PhD)- civil engineering

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary