• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 4 items
 1. csúcsgasztronómia menedzser

    A képzés célja:   A képzés célja olyan gasztronómiai, élelmianyagismereti, konyhaművészeti és konyhatechnológiai elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, és nemzetgazdasági szinten is jelentős szakember-utánpótlás biztosítása, akik képesek a vendéglátás területén, különböző munkakörökben (elsősorban vendéglátó vállalkozások vezetése területén) az operatív tervezési, szervezési, üzemelési feladatokat magas szinten, a modern gasztronómiai irányzatok ismeretében, a piac igényeinek megfelelően, vendégközpontúan elvégezni. Fontos célunk olyan tudás átadása, amelynek birtokában a végzettek alkalmassá válnak a folyamatos önképzésre.       A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:                A csúcsgasztronómia menedzser szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:   a modern vendéglátó vállalkozások létesítésének, üzemeltetésének gazdasági, pénzügyi, jogi, etikai feladatait, a finanszírozás, a vállalkozásfejlesztés lehetőségeit; a kis- és középvállalkozások jellemzőit, piaci pozícióit, fejlesztési lehetőségeit; a modern, hatékony marketingmegoldásokat, eszközöket; a legújabb nemzetközi gasztronómiai, konyhaművészeti irányzatokat; az ételek készítéséhez felhasználható különleges alapanyagokat; a nyersanyagok felhasználhatóságát, párosíthatóságát; allergiát, intoleranciát okozó anyagok helyettesíthetőségét; az új konyhatechnológiai eljárásokat, az ezek elvégzéséhez szükséges berendezések, gépek felhasználói szintű üzemeltetését; a t ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. fürdőturizmus szakközgazdász

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gazdaságtudomány szakterületéhez kapcsolódó, gazdasági és turisztikai szakmai ismereteik birtokában alkalmasak munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni. Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (fürdőkultúra, egészségügyi és gyógyászati ismeretek, fürdőturizmus-marketingmenedzsment, fürdőturizmus-menedzsment, fürdőturisztikai projektek menedzsmentje, fürdőmenedzsment, településmenedzsment, fizioterápiás kezelések menedzsmentje, fürdő- és gyógyszállodák menedzsmentje, balneológia, kooperáció- és integrációmenedzsment, településfejlesztés és -tervezés, gyógyhelymenedzsment) területeken történő feladatmegoldásokra. A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmassá válnak a szakterületükön felmerülő társadalmi, gazdasági, környezeti vizsgálatok elvégzésére, a fürdő- és gyógyhelyfejlesztési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a fejlesztést célzó ajánlások kidolgozására. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: -  a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; -  a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; -  a lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására; -  a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ö ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. fürdőturizmus-fejlesztő

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gazdaságtudomány szakterületéhez kapcsolódó, gazdasági és turisztikai szakmai ismereteik birtokában alkalmasak munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni. Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (fürdőkultúra, egészségügyi és gyógyászati ismeretek, fürdőturizmus-marketingmenedzsment, fürdőturizmus-menedzsment, fürdőturisztikai projektek menedzsmentje, fürdőmenedzsment, településmenedzsment, fizioterápiás kezelések menedzsmentje, fürdő- és gyógyszállodák menedzsmentje, balneológia, kooperáció- és integrációmenedzsment, településfejlesztés és -tervezés, gyógyhelymenedzsment) területeken történő feladatmegoldásokra. A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmassá válnak a szakterületükön felmerülő társadalmi, gazdasági, környezeti vizsgálatok elvégzésére, a fürdő- és gyógyhelyfejlesztési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a fejlesztést célzó ajánlások kidolgozására. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: -  a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; -  a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; -  a lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására; -  a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, -  szakmailag magas ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. turisztikai menedzser

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az eredeti diploma mellé az idegenforgalom területén piacképes ismereteket szereznek. Különösen fontos ez azért, mert Szegeden és a régióban nincsen ilyen jellegű főiskolai szintű képzés, ugyanakkor komoly igény van idegenforgalmi ismeretekkel is rendelkező kultúraközvetítő szakemberekre. A képzésben nagy hangsúlyt kapnak az idegenforgalom-specifikus és az általános üzleti ismeretek egyaránt, emellett a terület földrajzi hátterét, gazdasági, jogi vonatkozásait is elsajátítják a hallgatók. a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek:* a turizmus általános elmélete,* turizmusföldrajz,* regionális politika,* területfejlesztés,* turizmus, * az utazásszervezéshez kapcsolódó menedzsment,* marketing. b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: * Az idegenforgalom különböző területein való feladatok ellátására* Utazások, kirándulások szervezésére, idegenvezetői feladatok ellátására* A partner cégekkel, szervezetekkel való kapcsolatok kialakítására, működtetésére* A megrendelők igényeihez való alkalmazkodásra, azok kielégítésére* A helyi, települési idegenforgalmi lehetőségek felismerésére, kimunkálására (falusi turizmus, wellness turizmus, helyi sajátosságok kihasználása) c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* Kreativitás, módszeresség, rendszeresség* Kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban* Empátia, alkalmazkodás, teammunkában való részvétel készsége* Szervez ...

  Category: Qualifications Location: Hungary