• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 27 items
 1. Rendezvényszervező

  A képesítéssel rendelkező képes: szervezeti és programokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat ellátni, dokumentálni kulturális programokat, rendezvényeket és projekteket tervezni és lebonyolítani, rendezvény-forgatókönyvet készíteni forrásteremtési technikákat alkalmazni, megszervezni és működtetni a pályázatfigyelési és támogatás-szervezői rendszert, költségvetést készíteni kommunikációs és marketingfeladatokat ellátni tájékozódni a kulturális, művészeti ágazatok (előadó-művészet, kézi és iparművészet, médiaművészet) területén prezentációt készteni, multimédiás eszközöket használni. ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Raktárvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: a raktári folyamatok, tevékenységek megszervezésére a raktári tevékenységek időalapú programozására a raktár információs rendszerének működtetésére a raktári dolgozók teljesítményének értékelésére a lean menedzsment eszközrendszerének alkalmazására megszervezni a tárolóhelyek és tárolóeszközök műszaki állapotának ellenőrzését ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét működtetni a minőségbiztosítási rendszerek raktározásra vonatkozó követelményeit érvényesíteni a speciális áruk (veszélyes áru, élelmiszer, gyógyszer) kezelésének, tárolásának követelményeit irányítani a raktár leltározási, leértékelési, selejtezési tevékenységeit ellenőrizni a raktár tűz-, munkaés környezetvédelmi szabályainak betartását ...

  Awarding bodyEFEB Tréning Kft.

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Ügyfélszolgálati ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni korszerű irodai számítógépes programokat kezelni (szövegszerkesztő, táblázatés adatbázis-kezelő program, prezentációkészítő) külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni iratés dokumentumkezelés feladatait elvégezni hagyományosan és elektronikusan az ügyfelek személyes, írásbeli, telefonon és egyéb elektronikus csatornán érkező megkereséseit fogadni tájékoztatást adni termékekről, szolgáltatásokról, közérdekű információkról ajánlani termékeket, szolgáltatásokat az ügyféligényeknek megfelelőn a szükséges információkat megkeresni, feldolgozni, elemezni és továbbítani az ügyféltípusnak megfelelő leghatékonyabb kommunikációs és konfliktuskezelési módszert alkalmazni az ügyfelekkel nyertes-nyertes viszonyt kialakítani, és asszertívan és hatékonyan kommunikálni, érvelni az ügyfélszolgálati tevékenységhez igazodó magatartásés viselkedésformák szerint kapcsolatot teremteni és fenntartani a munkája során felmerülő problémát, konfliktust kezelni munkájához a korszerű irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni az internetet biztonságosan használni betartani az egészséges és biztonságos munkakörülményeket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Adóügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni, irodai szoftvereket használni, átlátni és munkája során érvényesíteni az egyes adóhatóságok hatáskörét, illetékességét, működését, szervezetét, elvégezni az adóbevallással kapcsolatos teendőket, adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezetni, adózással kapcsolatos információkat gyűjteni, nyilvántartani, adatokat szolgáltatni, ellenőrzésre előkészíteni, ellenőrzésben közreműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárás és az adóigazgatás szabályait, felvilágosítani az ügyfelet az adózással kapcsolatos tennivalókról, segítséget nyújtani az adóbevallások teljesítéséhez, előkészíteni a hatósági intézkedéseket, közreműködni a hatósági eljárások lefolytatásában, részt venni a munkaköre szerinti ellenőrzésekben és a végrehajtási eljárásban, ...

  Awarding bodyKiskunhalasi Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Eladó

  A képesítéssel rendelkező képes: Segíteni az árubeszerzést Átvenni az árut Készletezési, raktározási feladatokat végezni Értékesítési tevékenységet végezni Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Jövedéki ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: közreműködni a kereskedelmi ügyletek megkötésénél, megadni az ügylethez kapcsolódó jövedéki információkat intézkedni a szükséges hatósági engedélyek beszerzése iránt, illetőleg közreműködni a jogszabályok által meghatározott kötelezettségek és jogok érvényesítésében ellátni az elektronikus adatszolgáltatással, illetve nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat gondoskodni az okmányok szakszerű kiállításáról, benyújtásáról, valamint a szükséges egyéb feltételek biztosításáról figyelemmel kísérni, szükség szerint intézkedni a határidős ügyek tekintetében felülvizsgálni, intézni az esetlegesen felmerülő jogorvoslati ügyeket közreműködni az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzéseknél ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. irodai szoftvereket használni, részt venni a vagyongazdálkodásra és vagyonhasznosításra vonatkozó döntések előkészítésében, nyilvántartani a munkaerőt és illetményeket, alkalmazni az illetményés létszámgazdálkodás jogszabályi és belső előírásait, részt venni a pénzügyi tevékenység ismeretében a költségvetési folyamatszabályozás kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében, megismerni a különböző támogatások feltételrendszerét, közreműködni a finanszírozási javaslatok készítésénél, követni és értelmezi az adott témára vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket, a költségvetési szerv személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeit elemezni, pályázatot, munkaszerződést előkészíteni, alkalmazni az államháztartásra, a kincstárra vonatkozó jogszabályokat, alkalmazni az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, beleértve az állami számvevőszékre vonatkozó szabályozásokat is, betartani a közpénzek felhasználására vonatkozó alapvető szabályokat, átlátni alkalmazásuk feltételeit és adaptálni ezeket szakterületére, alkalmazni az államháztartási számvitel szabályait, az adójogszabályokat, különösen a helyi adókra vonatkozó előírásokat ismerve alkalmazni azokat munkavégzése során, betartani ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: közreműködni a tervezési folyamattól a projektcélok megvalósításában elősegíteni a szükséges erőforrások biztosítását alkalmazni a projektre vonatkozó jogszabályokat és szakmai előírásokat segíteni a projekt működéséhez szükséges információáramlást és az információk naprakész kezelését kialakítani az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszert, részt venni annak fenntartásában felkutatni a pályázati lehetőségeket közreműködni a pályázat megírásában a pénzügyi fejezetek kidolgozásával javaslatot tenni a menedzsmentnek a projektfinanszírozás megvalósítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Pénzügyi ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában, elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat, ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat, közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban, részt venni a befektetési döntések előkészítésében, összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni, pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni, irodai szoftvereket használni, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Számviteli ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat könyvelési feladatokat ellátni értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni vezetni az analitikus nyilvántartásokat elszámolni a termelési költségeket közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában számítógépes programcsomagokat használni feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages