• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 19 items
 1. Bachelor en Ingénierie- Energie et Environnement (professionnel)

  Cette formation à caractère professionnel traite les matières fondamentales que sont les techniques de l’Energie et de l’Environnement issues des domaines de la Construction, de l’Electrotechnique et de la Mécanique et elle met l’accent sur les techniques telles que les installations techniques de bâtiments ou l’enveloppe du bâtiment. Le diplômé hautement qualifié dans ce domaine d’activités, pourra alors mettre toutes ses compétences au service d’un bureau d’études ou d’une administration communale. Les multiples aspects environnementaux dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’aménagement urbain sont également abordés, domaine offrant des perspectives d’emploi intéressantes. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 2. Geotechnical and Geoenvironmental Engineering- Instituto Politécnico do Porto, Instituto Superior de Engenharia do Porto

  Study Plan (in portuguese) ...

  Provider NameInstituto Politécnico do Porto

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Norte
 3. The Cyprus Open University

  The Open University of Cyprus (OUC) was legally established in 2002 as the second State Institution of Higher Education in Cyprus. The OUC is the only institution in Cyprus dedicated to lifelong learning and distance education and its focus is to design and deliver undergraduate and postgraduate courses as well as training and vocational programs to serve the needs of the wider community. The degrees awarded by the Open University are equivalent to those of all accredited universities worldwide, regardless their teaching methodology. Building courses on the bans of the European Credit Transfer System (ECTS) provide students with the opportunity to interchange between conventional universities and the Open University of Cyprus. The OUC uses a certain style of learning which is called “open and distance learning”, the purpose of which is to satisfy the demand for lifelong learning and continuing education. The OUC places great emphasis on the field of research and promotes programs that aim towards the development of methodologies and corresponding high technologies for open and distance learning. Therefore, the OUC offers individuals the opportunity to pursue or complete University education in case they were not able to do so in the past. Likewise, open and distance learning offers, to those who already hold a university degree, the possibility to further their studies at a graduate level or even study different subjects aiming at career progression. Finally, the Open University through the provision of lifelon ...

  Provider NameThe Open University of Cyprus

  Category: Learning Opportunities Location: Cyprus
 4. Geoscience

  Du lærer bl.a. om pladetektonik, jordskælv, vulkaner, mineraler, istider, råstoffer og livets opståen. Uddannelsen kombinerer ny viden og nye metoder inden for fagområderne biologi, fysik, kemi, nanoteknologi, økologi, klimatologi og arkæologi.Med en bachelor i geoscience kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i fx kommuner eller styrelser. Du vil også kunne også arbejde i private virksomheder som fx entreprenørfirmaer, olieselskaber, geotekniske virksomheder og ingeniørfirmaer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Nanobioscience

  Fagområdet ligger imellem traditionel nanoteknologi, molekylær biologi, medicin, kemi og fysik. I fag som biokemi, kvantemekanik og elektromagnetisme vil du lære om såvel biomolekyler som om proteiner og dna på nanoniveau.Med en bachelor i nanobioscience kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil bl.a. have jobmuligheder inden for medicinal- og fødevareindustrien. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Geografi

  Uddannelsen kombiner naturvidenskab med samfundsvidenskab. Du lærer således at bruge en tværfaglig tilgang i analysen af komplekse samfundsforhold som fx byudvikling eller fattigdomsbekæmpelse.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder i både den offentlige forvaltning og i private konsulentfirmaer fx inden for by- og miljøplanlægning samt erhvervsudvikling. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Agrobiologi

  Der er fokus på husdyr og planter samt på fødevarekvalitet og produktion. Du får viden om, hvordan jordens biologiske ressourcer udnyttes bedst i forhold til husdyr- og planteproduktion, og du lærer at analysere og løse problemstillinger inden for miljøvenlig produktion.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde inden for fx rådgivning, udvikling, salg og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Molekylærbiologi

  Molekylærbiologi er et tværfagligt studium med kemiske, biologiske og medicinske fag. Du får herunder undervisning i emner om proteiners opbygning og funktion, geners struktur og organismers immunforsvar.Med en bachelor i moleylærbiologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i medicinalindustrien og i sundhedssektoren, fx inden for hospitalsvæsenet. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Medicinalbiologi

  Uddannelsen giver dig den teoretiske baggrund for at forstå, hvordan kroppen bliver påvirket af fx ælde, fødevarer og medicin. Der tages udgangpunkt i den del af biologien, der handler om sundhed og sygdom. Medicinalbiologi er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder inden for sundhedssektoren eller private virksomheder i relation til sundhedsformidling eller -administration. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Miljøbiologi

  Du får færdigheder i at analysere biologiske processer i en økologisk sammenhæng og lærer også om økotoksikologi, der beskæftiger sig med skadevirkning på sårbare økologiske systemer.Miljøbiologi er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for miljøområdet i offentligt eller privat regi, fx med indsamling og analyser af miljøbiologisk materiale. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages