• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 583 items
 1. Arhitektura (Architecture)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V okviru študija študent pridobi osnovna znanja naravoslovno tehničnih, humanističnih ter družboslovnih vsebin, potrebnih za razumevanje načrtovanja, gradnje ter vzdrževanja stavb. Predvsem razumevanje in poznavanje arhitekturno projektantskih ter prostorsko načrtovalskih veščin s predstavitvenimi tehnikami in oblikovanjem; osnovna znanja naravoslovno tehničnih vsebin, humanističnih ter družboslovnih vsebin, potrebnih za razumevanje načrtovanja, gradnje ter vzdrževanja stavb; osnovna znanja na področju urbanističnega in krajinskega načrtovanja; poznavanje socioloških osnov odnosov v grajenem okolju in prostoru (le-to omogoča razumevanje poklica arhitekta in vloge arhitekta v družbi); ustrezna znanja reševanja konstrukcijskih, tehnoloških in inženirskih problemov, povezana s poznavanjem procesov v gradbeni industriji, organizacijah, vključno z zakonodajo in predpisi (zagotavljajo sposobnost realizacije v praksi); ustrezna znanja s področja zgodovine arhitekture, načrtovanja prostora in umetnosti ter varstva okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Krajinska arhitektura (Landscape arhitecture)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Osnovni cilj programa je usposobiti diplomante za dela pri načrtovanju in urejanju krajine s poudarkom na specifičnih kompetencah. Študenti morajo pridobiti kompetence za izdelovanje zasaditvenih načrtov, načrtov krajinsko gradbenih del, za izdelovanje popisov del in predračunov, za delo z računalniškimi programi, za pripravljanje in vzdrževanje prostorskih podatkovnih zbirk, za vodenje upravnih postopkov za manj zahtevne posege v prostor in podobna opravila. Zato je krajinski arhitekt primerno izobražen v disciplinah, ki dajejo znanja, pomembna za načrtovanje rabe prostora, varstva narave in oblikovanja krajine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Gradbeništvo (Civil Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo ima štiri module (študent izbere v 3. letniku): Operativno gradbeništvo, Prometne gradnje, Gradbene konstrukcije, Hidrotehnika. Izobraževanje dovolj široko razgledanega diplomanta, ki bo pri reševanju predvsem praktičnih inženirskih problemov samostojen ter sposoben komuniciranja in povezovanja delovanja strokovnjakov različnih področij, ki sodelujejo pri optimalni realizaciji praktičnih nalog, ki so v okviru ali pa se prepletajo z gradbeništvom. Zato program podaja tudi netehnična znanja, kot so znanja iz prava, ekonomije, informatike, tujega jezika, itd., ki jih je treba upoštevati pri reševanju nekaterih gradbenih problemov. Program je usmerjen v praktično in inovativno reševanje praktičnih problemov, kjer se pri pridobivanju znanja izhaja iz analize konkretnih praktičnih problemov, nato se uvede abstrakcija in znanje razširi na splošno veljavne principe in teorije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Civil Engineering

  Bauingenieure sind Experten für Gebäude – von der Planung bis zur Bauausführung, von der Sanierung bis zum Rückbau. Die Prüfungsfächer umfassen folgende Grundlagen: Mathematik und technische Mechanik, Baukonstruktion und zeichnerische Aufgaben mit CAD-Programmen. Statik, Festigkeit, Gebäudehülle, Tragfähigkeit und Bodenprüfung, Werkstoffkunde. Es ist ein mindestens 10 Wochen dauerndes Praktikum im In- oder Ausland zu absolvieren. ...

  Provider NameFH OÖ Studienbetriebs GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 5. Smart Building- Energy-efficient building technology and sustainable building

  Das Studium vermittelt eine ganzheitliche Sichtweise in nachhaltigem Bauen für die Zukunft. Die vernetzte und gesamtheitliche Betrachtungsweise verknüpft folgende Aspekte: •Lebenszyklus eines Gebäudes •Energieeffizienz und vernetzte Gebäudetechnik •Das Gebäude in seiner Umgebung ...

  Provider NameFachhochschule Salzburg GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 6. Spatial Planning

  Das Studium Raumplanung und Raumordnung beschäftigt sich mit der Planung des Einsatzes von Instrumenten und Methoden zur Beeinflussung räumlicher Bedingungen unter Berücksichtigung verschiedener Nutzungsansprüche aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Das Bachelorstudium „Raumplanung und Raumordnung gliedert sich in die Pflichtfächer „Studieneingangsphase“, „Gemeindeplanung, Städtebau und Stadtgestaltung“, „Mathematik, Statistik, EDV“, „Naturräumliche ökologische Planungsgrundlagen“, „Bebauungsplanung“, „Kommunale Entwicklungsplanung“, „Planungstechnische Grundlagen“, „Regionalplanung und Regionalpolitik“, „Regionalwissenschaftliche Grundlagen“, „Verkehrssystemplanung und Infrastrukturplanung“, „Sozialwissenschaftliche Planungsgrundlagen“, „Wirtschaftswissenschaftliche Planungsgrundlagen“, „Rechtswissenschaftliche Planungsgrundlagen“, und „Seminare zur Raumplanung (Bachelorseminare)“. Zusätzlich sind gebundene Wahlfächer und freie Wahlfächer zu absolvieren. Von den Studierenden wird erwartet, dass sie bereits vor Abschluss des Studiums praktische Berufserfahrungen in raumplanungsrelevanten Arbeitsgebieten sammeln. Im Rahmen des Studiums sind zwei Bachelorarbeiten zu verfassen. ...

  Provider NameVienna University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 7. Landscape Architecture and Landscape Planning

  Landscape Architecture and Landscape Planning is an applied engineering science based on and using planning, design, landscape architecture, ecological and socio-economic knowledge. The teaching in Austria puts the needs and requirements of the people in the centre of consideration and commits itself to sustainability. After the introductory stage, which is characterised by introductory courses in landscape planning / landscape architecture as well as engineering biology and landscape management, subject-specific and cross-disciplinary contents are taught. This includes modules in basics of natural sciences (e.g. ecology), applied natural sciences (e.g. hydrobiology) and methods of applied engineering sciences (surveying). Moreover, compulsory courses also include aspects of social and economic sciences and law as well as related disciplines related to planning. Two autonomous written papers must be written as bachelor papers in the framework of project courses. ...

  Provider NameUniversität für Bodenkultur Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 8. Civil Engineering and Construction Management

  Civil Engineering and Construction Management shapes the technical environment. It designs, plans, constructs, builds and operates structures and is responsible for the infrastructure. Tasks also include the development of concepts, analysis and expertise. The work becomes evident in visible and non-visible structures, e.g. bridges, sewage treatment plants. The following modules are relevant: mathematics and descriptive geometry, physics and mechanics, computer sciences, statics, construction management, building construction, structural engineering, environment and traffic, hydraulic engineering, geotechnical engineering and optional subject. The first three modules mathematics and descriptive geometry, physics and mechanics, and computer sciences represent the orientation phase. The elective courses that have to be studied in the bachelor programme serve the individual specialisation and further development of the students and can be chosen freely from the courses on offer. It is recommended to choose courses from the fields of foreign languages, social skills, technological impact assessment and women and gender studies. Moreover two bachelor projects must be carried out in connexion with two compulsory courses at different departments. One of the two projects must be a bachelor thesis that has been written autonomously by the student. ...

  Provider NameTechnische Universität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 9. Civil Engineering and Management of Infrastructure

  Civil Engineering and Management of Infrastructure shapes the technical environment. It designs, plans, constructs, builds and operates structures and is responsible for the infrastructure. Tasks also include the development of concepts, analysis and expertise. The work becomes evident in visible and non-visible structures, e.g. bridges, sewage treatment plants. The discipline consists of several compulsory subjects and elective subjects that can be chosen freely. The six modules are: scientific basics, subject-specific basics, structural engineering, building construction and geotechnical engineering, infrastructure planning and infrastructure management as well as soft skills and elective subjects that can be chosen freely. In the modules soft skills and elective subjects the courses building legislation and industrial plant legislation and introduction to data processing are compulsory. The other elective subjects the students can choose freely. These can be: mathematics advanced course, chemistry advanced course, physics 1 and 2 advanced course, CAD 1 and 2, CAE statics, mathematical software for engineers, technical drawing, building regulations and technical English. It is possible to do a work placement of at least seven weeks instead of some elective subjects. In this case students have to submit an application for the recognition of the work placement as an elective subject and a technical report about the work carried out during this placement. The degree programme concludes with a bachelor thesis. ...

  Provider NameVienna University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 10. Civil and Environmental Engineering

  Civil and Environmental Engineering shapes the technical environment. It designs, plans, constructs, builds and operates structures and is responsible for the infrastructure. Tasks also include the drafting of plans, analysis and expertise. The work becomes evident in visible and non-visible structures, e.g. bridges, sewage treatment plants. The degree programme consists of the following 15 compulsory modules: construction and project management, statics, concrete and brickwork construction, mechanics of materials, geotechnical engineering, civil engineering and building physics, timber construction, hydraulics and water engineering, mathematics, geometry and computer sciences, mechanics, steel construction, environmental engineering, traffic engineering, surveying and materials in construction engineering. During the orientation phase building construction, mechanics and materials in construction engineering are studied. There is an elective module, Soft Skills, in which students are to acquire basic scientific and technical skills and legal, linguistic and social skills. To conclude the programme a bachelor thesis must be written and presented in the framework of the relevant course. ...

  Provider NameUniversity of Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol

Pages