• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 16 items
 1. Māksla- Prof. bak. studijas

  Studiju programmā ir iespējams apgūt vienu no apakšprogrammām – Grafikas dizainers, Interjera dizainers. Studiju programmā šādi kursi: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, datorgrafika, mākslas vēsture, svešvalodas, filozofija, uzņēmējdarbības vadība u.c. Apakšprogrammā Grafikas dizainers: dizaina vēsture, fotografēšana, video, poligrāfiskais dizains, zīmolvedība. Apakšprogrammā Interjera dizainers: interjera vēsture, arhitektūras pamati, interjera projektēšana, telpisko objektu dizains, gaisma interjerā. Studiju procesā plenēri, pētnieciskā un profesionālā prakse, radošie darbi, izstādes un konkursi. Sekmīgi pabeidzot studiju programmu, grafikas dizainers spēj plānot un organizēt savu vai citu speciālistu darbu grafikas dizaina projektu īstenošanā, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un programmnodrošinājumu; atbilstoši darba uzdevumam veic kompleksu poligrāfiskās vai digitālās grafikas dizaina pasūtījumu izpildi (datu izpēte, problēmu konstatēšana, analīze un radošs risinājums); sagatavo grafikas dizaina projekta realizācijai nepieciešamo dokumentāciju; komunicē ar pasūtītāju; organizē grafikas dizaina projekta realizācijas procesu un veic tā autoruzraudzību. Interjera dizainers prot plānot un īstenot radošas idejas telpiskās vides projektēšanas un iekārtošanas jomā, spēj formulēt darba uzdevumu, patstāvīgi veic ar kultūrvidi saistītu pasūtījumu (interjera projekti, stila piedāvājumu izstrāde, telpu dekorēšana, telpisku objektu projektēšana), informācijas izpēti un analīzi, interjera koncepcijas un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Elektrotehnoloģiju datorvadība- Prof. bak. studijas

  1.-2. kurss jāmācās filiālē, 3.-4. kurss - Rīgā (pilna laika); 1.-3. kurss jāmācās filiālē, 4.-5. kurss - Rīgā (nepilna laika). Studiju programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību elektrotehnikas nozares elektrotehnoloģiju datorvadības apakšnozarē, kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim (elektroinženieris), un sagatavot studentus turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā šīs apakšnozares dažādos virzienos, kas ļautu turpināt studijas doktorantūrā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: – sniegt zināšanas matemātikā un fizikā praktisko elektrotehnisko uzdevumu risināšanai; – iemācīt prasmīgi un efektīvi pielietot skaitļošanas tehniku gan uzdevumu risināšanai, gan automatizācijas sistēmu izveidei; – iemācīt risināt praktiskus elektrotehniskos uzdevumus projektu līmenī; – dot priekšstatu par elektrotehnisko iekārtu uzbūvi, darbības pamatiem un automatizāciju; – iemācīt risināt elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus projektu līmenī; – dot priekšstatu par elektroenerģētiskajiem aspektiem; – dot priekšstatu un zināšanas par darba organizāciju, sociālajiem jautājumiem un ekonomiskās darbības principiem; – nostiprināt svešvalodu zināšanas. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: – spēj pielietot teorētiskās zināšanas matemātikā un fizikā praktisko elektrotehnisko uzdevumu risināšanai; – spēj efektīvi pielietot skaitļošanas tehniku gan uzdevumu risināšanai, gan automatizācijas sistēmu izveidei; – spēj risināt praktiskus elektrotehniskos uzdevumus projektu līmenī; ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Automātika un datortehnika- Bak. studijas

  1.-2. kurss jāmācās filiālē, 3. kurss - Rīgā. Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību datorgrafikas, datorvadības un datortīklu jomā, kuri spēj izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus automātikas un datortehnikas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju problēmu risināšanai. Uzdevumi - Nodrošināt vispusīgu inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas automātikā un datortehnikas tehnoloģijās. - Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai ražošanas uzņēmumos, privātajās kompānijās un valsts iestādēs. - Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi. - Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas. - Veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un attīstīt sadarbību ar uzņēmumiem. - Attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un sadarbības iemaņas. - Skaidrot un popularizēt automātikas un datortehnikas lomu sabiedrībā. Studiju rezultāti - Spēj izmantot inženierzinātņu principus automātikas un datortehnikas metodes datorgrafikā, datorvadībā un datortīklu tehnoloģijas jomā. - Spēj izskaidrot automātikas un datortehnikas tehnoloģijas teorētiskos pamatus, ieskaitot algoritmizācijas būtību, datu struktūras, diskrēto matemātiku, sistēmu teoriju un datoru arhitektūru. - Spēj izmantot automātikas un datortehnikas tehnoloģijas uzņēmumu un organizāciju datorsistēmu izstrādē, ieskaitot datortīklu i ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Higher Diploma in Science

  See Programme Doc ...

  Provider NameDUBLIN BUSINESS SCHOOL

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 5. Infotehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=902 ...

  Provider NameEesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Infotehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=118497 ...

  Provider NameEesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Bachelor en Sciences et Ingénierie- Physique (académique)

  During the Bachelor training, the student becomes familiar with many mathematical tools and acquires basic knowledge in key areas of physics, so that by the end of the cycle he has a wide view of the whole discipline. At the same time he will receive basics of chemistry and computer science. The training aims to develop the scientific rigor, critical thinking, precision and imagination of the student. Generally speaking, knowledge is transmitted in the course of lectures. The tutorials and practical work, placed throughout the training, are designed to enable students to deepen their theoretical knowledge and gain essential experimental skills. The student freely chooses a number of courses. Their goal is to be able to extend his general culture, for example by improving his language skills. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 8. INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE

  INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE (INFORMATIKA I RAČUNARSTVO) is Bachelor programme of academic studies offered by the Academy of Criminalistic and Police Studies in Belgrade. ...

  Provider NameAcademy of Criminalistic and Police Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 9. INFORMATICS

  INFORMATICS (INFORMATIKA) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Science in Kragujevac. ...

  Provider NameUniversity of Kragujevac, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 10. INFORMATICS

  INFORMATICS (INFORMATIKA) is a three-year Bachelor programme (180ECTS) of applied studies offered by the Technical College of Applied Studies in Kragujevac. ...

  Provider NameTechnical College of Applied Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia

Pages