• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Računalništvo in matematika (Computer science and mathematics)

No translation available for Portuguese, International. Showing the original language.

Računalništvo in matematika (Computer science and mathematics)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika je namenjen usposabljanju v teoretičnih osnovah računalništva in z njimi povezanimi modernimi vejami diskretne in računalniške matematike. Diplomanti imajo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva in so zmožni obvladovati in kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju. Ta študij med drugim zagotavlja kontinuiteto na področju produciranja visoko usposobljenih kadrov, ki so potrebni pri delu z novimi tehnologijami, ki jih danes še ne poznamo in ki so sposobni nadaljevati in širiti raziskovalno in inovativno dejavnost na področju računalništva in računalniške matematike. Diplomanti imajo tudi ustrezno predznanje za prehod na nova interdisciplinarna področja, pri katerih je potrebno obvladovanje teoretičnega računalništva in ustreznih matematičnih podlag, kot so na primer nekatere vede s področja biotehnologij (na primer področje genetike in bioinformatike), biomedicine, teoretične kemije itd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij računalništva ali informatike, matematike, finančne matematike, pedagoške matematike, statistike ali fizike.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi študijska komisija in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dosežena na študiju 1. stopnje (50 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Rezultat izbirnega izpita iz obeh področij, v kateri sodi študijski program (50 %).
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje Matematika, Pedagoška matematika, Finančna matematika ali Računalništvo in informatika. Kandidatom se prizna največ do 60 kreditnih točk, ki so jih že opravili na predhodnem študijskem programu. Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik tega študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa iz primerljivih študijskih programov s področja matematike, računalništva in informatike ter iz tehničnih ali naravoslovnih usmeritev. Kandidat mora pred vpisom opraviti še študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na že pridobljeno znanje s področja matematike in računalništva in obsegajo do 60 kreditnih točk. O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega študijskega programa, akreditiranega pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik tega študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fmf@fmf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fmf.uni-lj.si
Telefon: (+386) (01) 476 6500

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir računalništva in matematike - magistrica inženirka računalništva in matematike
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. rač. mat.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Večna pot 113, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jadranska ulica 019, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Partizanska cesta 004, Sežana

Course location information:

Slovenija