• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 740 items
 1. Diamond worker

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Zaagt/verdeelt de diamant (co 00743) - Scant de diamant - Stelt de machine in volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant - Plaatst de diamant volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant - Correcte inpassing in het verdeeltoestel in functie van de voorafgaande scanning - Volgt het verdeelproces op - Vult het technisch dossier permanent aan ● Snijdt de diamant (co 00744) - Stelt de machine in volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant én volgens de gekozen vorm - Voert een verwerkingstest uit - Controleert de verwerkingsmethode van de machine - Start de machine op - Volgt het verwerkingsproces op via interpretatie van parameters - Vult het technisch dossier permanent aan ● Slijpt de diamant (co 00745) - Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant - Vult het technisch dossier permanent aan - Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap - Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces - Voert een verwerkingstest uit - Start het slijpproces op - Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen - Stuurt het bewerkingsproces bij indien nodig - Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters - Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen ● Slijpt elke steen met een grote fijngevoeligheid (co 007 ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Auto upholsterer

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 00932) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s, verantwoordelijken en/of derden - Rapporteert aan leidinggevenden - Werkt efficiënt samen met collega's - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op - Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00933) - Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen - Sorteert afval volgens de richtlijnen - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten - Werkt ergonomisch - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s ) - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd - Meldt problemen aan de verantwoordelijke * PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen ● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00934) - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde - Richt de werkplaats (ergonomisch) in - Beperkt stofemissie - Sorteert afval volgens de richtlijnen - Houdt de werkplek schoon - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’ ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Beer expert

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Maakt de eigen planning op (A141301 Id19964-c/25698-c) - Stelt de eigen planning op en stuurt bij indien nodig - Neemt de wensen van de klant als uitgangspunt voor het eigen handelen - Geeft advies aan de klanten m.b.t. aankoop, consumptie, samenstelling, bewaringswijze en toepassing van het bierproduct - Werkt in opdracht - Organiseert, indien nodig, evenementen ● Bereidt de opdracht voor (H150501 Id13494-c) - Verzamelt relevante informatie over de klant en de doelgroep - Organiseert een intakegesprek met de opdrachtgever - Stelt vragen om de persoonlijke wensen en verwachtingen, evenals de doelstellingen, te achterhalen - Luistert actief - Herkent het type klant en de voorkeur van smaken voor bier en voedingsproducten - Leest marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, internetforums, … - Raadpleegt marktinformatiebronnen en databasebestanden - Wisselt kennis en ervaring uit met deskundigen/collega’s ● Selecteert producten bij brouwerijen/leveranciers (H150501 Id17496-c) - Volgt ontwikkelingen in de markt op - Documenteert zich over de markt van de brouwerijen en leveranciers - Doet prospectie bij brouwerijen/leveranciers - Contacteert leveranciers - Stelt een prijsaanvraag op - Vergelijkt offertes - Onderhandelt over prijzen en leveringstermijnen - Maakt prijs- en leveringsafspraken - Plaatst een bestelling of verzamelt de benodigde bierproducten - Bewaart bieren op de gepaste wijze en de juiste temperatuur - Past ergonomisch ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in de industriële wetenschappen kunststofverwerking

  Familieleerresultaten van toepassing op alle masteropleidingen industrieel ingenieur:http://www.vluhr.be/media/docs/Learning%20Outcomes/DLR_families_Ingenieu... 1. Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme). 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden en vanuit het perspectief van de toepassingsmogelijkheden. 6. Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, aanpassen of desgevallend on ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4

  CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab CNC töötlemiskeskustel mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Ta tunneb pinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime ning kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid. CNC töötlemiskeskuse operaator loeb tööjooniseid, korraldab oma tööd ja planeerib tööaega, täidab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid. Töötab meeskonna liikmena, jälgib tööprotsessist kinnipidamist ja tootlikkust ning hoiab toodangu kvaliteeti. 4. taseme CNC töötlemiskeskuse operaator kasutab oma töös erialast eesti ja inglise keelt. ...

  Awarding bodyEesti Mööblitootjate Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 6. Mäetööline, tase 4

  Mäetöölised on oskustöölised, kes kaevandavad (väljavad), transpordivad ja töötlevad rikastusvabrikutes ja laadimiskompleksides liikuvmehhanismide, tehnilise varustuse ja mäemasinate abil maavara, kaevist, pinnast jm. Mäetöölised töötavad allmaa- ja karjääritöödel või muudel nende töödega sarnanevatel tegevusaladel, nt allmaarajatiste, vundamentide, teede ja tunnelite rajamisel. Mäetööliste tööülesanded hõlmavad mäemassiivi puurimist, maavara katva katendi eemaldamist, lõhketööde ettevalmistamist, kombainväljamist, kaevandusala toestamist ning valgustusseadmete, toitekaablite, vee kõrvaldamise pumpade ja vajadusel tuulutustorude ja/või tõkete paigaldamist. Mäetöölise täpsemad tööülesanded sõltuvad ettevõttes kasutatavast tehnoloogiast. Mäetöölised spetsialiseeruvad: 1) allmaaläbindus- ja koristustöödele kaeveõõntes, šahtides ja tunnelites ; 2) karjääritöödele avatud kaevandusaladel. Allmaatöödele spetsialiseerunud mäetööline võib teha allmaa elektri- ja lukksepatöid, kui ta on omandanud täienduskoolitusel vastavad erioskused. 4. taseme mäetööline Töötab iseseisvalt või meeskonnaliikmena. Täidab tööülesandeid tavapärastes olukordades ning vastutab oma töö tulemuste eest. Seotud kutsed: Mäetööline, tase 5 Lõhkaja, tase 3 Lõhkemeister, 4 ...

  Awarding bodyIda-Virumaa Kutsehariduskeskus

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. Mäetööline, tase 5

  Mäetöölised on oskustöötajad, kes kaevandavad (väljavad), transpordivad ja töötlevad rikastusvabrikutes ja laadimiskompleksides liikuvmehhanismide, tehnilise varustuse ja mäemasinate abil maavara, kaevist, pinnast jm. Mäetöölised töötavad allmaa karjääritöödel, või muudel nende töödega sarnanevatel tegevusaladel, nt allmaarajatiste, vundamentide, teede ja tunnelite rajamisel. Mäetööliste tööülesanded hõlmavad mäemassiivi puurimist, maavara katvate katendi eemaldamist, lõhketööde ettevalmistamist, kombainväljamist, kaevandusala toestamist ning valgustusseadmete, toitekaablite, vee kõrvaldamise pumpade ja vajadusel tuulutustorude ja/või tõkete paigaldamist. Mäetöölise täpsemad tööülesanded sõltuvad ettevõttes kasutatavast tehnoloogiast. Mäetöölised spetsialiseeruvad: 1) kaeveõõntes, šahtides ja tunnelites toimuvatele allmaaläbindus- ja koristustöödele 2) karjääritöödele avatud kaevandusaladel Allmaatöödele spetsialiseerunud mäetööline võib teha allmaaelektri- ja lukksepatöid, kui ta on omandanud täienduskoolituse kaudu vastavad erioskused. 5. taseme mäetööline töötab iseseisvalt või meeskonna juhina olukordades, kus võivad aset leida ettearvamatud muutused. Võtab vastutuse teiste töötulemuse ning ohutuse eest. 5. taseme mäetööline teeb koostööd tehnoloogide, mäemeistrite jt spetsialistidega. Seotud kutsed: Mäetööline, tase 4 Lõhkaja, tase 3 Lõhkemeister, tase 4 ...

  Awarding bodyIda-Virumaa Kutsehariduskeskus

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. Tisler, tase 3

  Tisler on oskustööline, kes töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit (näiteks erinevad kapid, riiulid, lauad jne) ja teisi puittooteid (näiteks uksi, aknaid, treppe jne). Tisler, tase 3 töötab üldjuhul muutumatus olukorras iseseisvalt, võib vajada juhendamist. Ta kasutab tööde teostamisel enamlevinud seadmeid ja vahendeid ning valdab põhilisi puidutöötlemise ja –viimistlemise võtteid, oskab korraldada oma tööd ja tuleb toime oma tööaja planeerimisega, täidab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid. Tisler, tase 3 kutse sisaldab puidupingioperaator, tase 3 osakutset. ...

  Awarding bodyEesti Mööblitootjate Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 9. Tisler, tase 4

  Tisler on oskustööline, kes töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit (näiteks erinevad kapid, riiulid, lauad jne) ja teisi puittooteid (näiteks uksi, aknaid, treppe jne). Tisler, tase 4 töötab iseseisvalt olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, aga mis võivad ka muutuda teostades keerukamaid tööoperatsioone kasutades erinevaid puidu töötlemise ja viimistlemise võtteid. Ta oskab korraldada oma tööd ja planeerida tööaega ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid. Tisler, tase 4 kutse sisaldab puidupingioperaator, tase 3 osakutset. ...

  Awarding bodyEesti Mööblitootjate Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 10. Tisler, tase 5

  Tisler on oskustööline, kes töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit (näiteks erinevad kapid, riiulid, lauad jne) ja teisi puittooteid (näiteks uksi, aknaid, treppe jne). Tisler, tase 5 teostab meisterlikult keerukaid tööoperatsioone, valmistab ja remondib detaile ja puittooteid ning valmistab etalontooteid, kasutades laia hulka puidu töötlemise ja viimistlemise võtteid. Ta korraldab teiste tööd, juhendab kaastöötajaid ja annab edasi kutsealaseid teadmisi ja oskusi. Projekteerib ja disainib tooteid, loeb CAD jooniseid. Töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades. Vastutab töörühma töö eest. Ta oskab korraldada tööd ja planeerida tööaega ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid. ...

  Awarding bodyEesti Mööblitootjate Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia

Pages