• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7447 items
 1. Koffienamiddagen mantelzorgers Gooik

  Als mantelzorger draag je zorg voor een zorgbehoevende of chronisch zieke persoon uit je nabije omgeving. Dit kan een familielid, een buur of een vriend zijn. Deze zorg op zich nemen is niet altijd zo vanzelfsprekend. Mantelzorgers ervaren de zorgtaak soms als zwaar en voelen zich “aan het eind van hun Latijn”. De koffienamiddagen brengen mantelzorgers samen. Gedachten, ervaringen en gevoelens worden uitgewisseld want praten met mensen die dezelfde zorgen delen, kan veel steun geven. Vergaderlokaal Museum GC De Cam Dorpstraat 67 1755 GooikBron: UiTinVlaanderen.be Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 2. Om indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik

  Det gælder børn i alle aldre, unge og ældre og kan være såvel raske som syge mennesker.Ud over den faglige viden kan du lære at tilrettelægge dine egne arbejdsopgaver og at tackle de problemer, der kan opstå, når man beskæftiger sig med børn og unge eller med ældre eller syge mennesker.Når du er færdig med en af de fire uddannelser i indgangen, vil det meste af arbejdet foregå på institutioner, hospitaler og plejehjem. ...

  Provider NameFrederikshavn Handelsskole (Fredriksh.Hsk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Farmakonom

  Du lærer om sundhed, sygdom, lægemidler og kundebetjening og får et indgående kendskab til medicinske og farmaceutiske fag som anatomi, patologi og speciel farmakologi. Undervejs i studiet vil du også lære om kulturelle, sociale og personlige faktorer, der påvirker din kontakt med apotekets kunder. Du får bl.a. undervisning i psykologi, kommunikation og etik.Som farmakonom vil du ofte finde arbejde på et apotek eller et sygehusapotek. Du kan dog også arbejde med bl.a. kvalitetsstyring og kontrol i medicinalindustrien. ...

  Provider NamePharmakon (Pharmakon)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Procesteknolog

  Det første halve år af uddannelsen er fælles for alle uanset studieretning. Her lærer du om samarbejde og kommunikation og får en grundlæggende viden om naturvidenskab.Dine jobmuligheder er forskellige afhængig af den valgte studieretning, men du vil typisk arbejde med kvalitetskontrol og produktudvikling, både i den offentlige sektor og i private virksomheder. ...

  Provider NameErhvervsakademiet Lillebælt, Landbrugsvej 55 (EA LB Landbr 55)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Tandklinikassistent

  En vigtig del af arbejdet går ud på at tage imod patienter og passe telefon samt at rengøre og finde redskaber frem til tandlægen.Som tandklinikassistent lærer du også at tage røntgenbilleder og fortælle patienterne om, hvordan de bedst passer deres tænder og undgår tandsygdomme. Tandklinikassistenter kan arbejde på kommunale eller private tandklinikker. ...

  Provider NameEUC Sjælland, Næstved - Jagtvej (EUC Sj Næstv J)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Klinisk tandtekniker

  Både under uddannelsen og som færdiguddannet arbejder du tæt sammen med tandlægerne. Uddannelsen er sammensat af medicinske og kliniske fag som anatomi, tandmorfologi, bidfunktionslære, oral gerontologi og dianostik. Du lærer desuden om andre faktorer, der kan påvirke et patientforløb, fx adfærd og psykologi. Som færdiguddannet kan du finde arbejde hos en klinisk tandtekniker eller en tandlæge. Vil du gerne være selvstændig, kan du efter et års arbejde ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation til at blive privatpraktiserende klinisk tandtekniker. ...

  Provider NameSKT - Skolen for Klinikass. -Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (Klinikass.Årh.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus

  Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus ...

  Provider NameSyntra-Vlaanderen

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 8. Hospitalsteknisk assistent

  En vigtig del af arbejdet går ud på at modtage og tale med patienter om deres problemer. Som hospitalsteknisk assistent lærer du også at skrive dine målinger ned, så lægerne ud fra dette kan beslutte, hvad der skal gøres.Hospitalstekniske assistenter kan arbejde på sygehuse, hospitaler eller på private klinikker. ...

  Provider NameSyddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Munkebjergvej 130 (SDE Munkebj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Den pædagogiske assistentuddannelse

  Sammen med børn og unge går en vigtig del af arbejdet ud på at lege, spille og lave andre ting, der udvikler dem. Men du lærer også at tage dig af voksne med særlige behov, fx handicappede.Med den pædagogiske assistentuddannelse kan du arbejde i børnehaver, på skoler og i fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne handicappede. ...

  Provider NameSOSU Sjælland, Slagelse (SOSU Slagelse)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Radiograf

  Du modtager undervisning i en række fag, der giver dig den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du lærer både at håndtere kompliceret teknisk udstyr og mestre en god patientkontakt.Radiografer får typisk job på sygehuse og klinikker med billeddiagnostiske og nuklearmedicinske afdelinger eller på stråleterapiafdelinger. Nogle radiografer arbejder også som konsulenter inden for det private erhvervsliv. ...

  Provider NameRadiografuddannelsen i Aalborg (Radio. Aalborg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages