• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7447 items
 1. General Care Nursing

  Future general practice nurses are studying Psychology, Philosophy, Professional Ethics, Basics of Law and Management, Anatomy, Physiology, Applied Researches and Basics of Education, Pharmacology, General Pathology, General Nursing, Therapeutic and Geriatric Nursing, Child Nursing, Dietetics, Emergency Care and Intensive Nursing, Surgical Nursing. Gerontology, Community Nursing, Basics of Mental Health Nursing ant ect. Practical studies are arranged in stages way: Elderly People Health Care, Child Health Care, Obstetrical Nursing, Community Nursing, Geriatric Nursing, Therapeutic Nursing, Child Nursing, Surgical Nursing, Emergency Care and Intensive Nursing, Mental Health Nursing and Final Practice. Duration of practical training is 59 weeks. During practical studies in the health care and social care institutions nursing skills of patients of different ages are consolidated. Study program is finished by final examination. Upon of the accomplishment of requirements of study program graduates are provided by qualification degree of Professional Bachelor and professional qualification of General Care Nurse. ...

  Provider NameVilnius College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Physiotherapy

  Physiotherapy students are studying 34 subjects of study program: psychology, philosophy, Professional ethics, anatomy, physiology, pharmacology, general pathology, emergency care, kinesiology, biomechanics and motor control, physiotherapy assessment, physiotherapy techniques, ergonomics, Physiotherapy in Internal Diseases, Physiotherapy in Surgery, Orthopedic and Traumatology, Physiotherapy in Neurology, Physiotherapy in Obstetrics, Gynecology and Pediatrics, massage, physical medicine and rehabilitation and other. Clinical placements are: Introduction to Clinical Placement; Physiotherapy in Internal Diseases; Physiotherapy in Surgery, Orthopedic and Traumatology; Physiotherapy in Neurology; Physiotherapy in Pediatrics; Final Practice. The total duration of clinical placements is 26 weeks. During the clinical placement knowledge and skills in physiotherapy assessment, physiotherapy treatment (intervention) planning, implementation and evaluation and other are fixed. Final Thesis is considered to be final assessment of the study programme. ...

  Provider NameVilnius College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Ergotherapy

  1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems Minimalus išsilavinimas - vidurinis. 2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Nėra. 3. Studijų dalykai: 3.1. Studijų bendrųjų pagrindų dalykai. Anatomija ( 4 ), Fiziologija ( 5 ), Biologija, citologija ir genetika ( 4 ), Filosofija, etika ( 4 ), Psichologija ( 2 ), Profesinė kalba ( 8 ), Sociologija ( 2 ), Edukologijos pagrindai ( 2 ), Sveikatos priežiūros valdymas ( 2 ), Specialioji edukologija ( 2 ), Socialinė medicina ( 4 ), Sveikatos priežiūra ( 4 ), Asmens sveikatos ugdymas ( 3 ), Patologija ( 4 ), Gerontologija ( 2 ), Mokslinio tyrimo metodologija ( 2 ), Pirmoji medicininė pagalba ( 2 ), Informatika ( 2 ). Viso 58 k. 3.2. Studijų specialaus lavinimo dalykai. Pasirenkami dalykai ( 20 ), Biomechanika ( 4 ), Socialinis darbas ( 2 ), Ergoterapijos modeliai ( 3 ), Ergoterapijos pagrindai ( 4 ), Reabilitacija ( 3 ), Kineziterapija ( 2 ), Ergoterapija sergančių vidaus ligomis ( 2 ), Ergoterapija sergančių nervų sistemos ligomis ( 2 ), Ergoterapija traumatologijoje ir ortopedijoje ( 2 ), Ergoterapija neurochirurgijoje ( 2 ), Ergoterapija sergančių artrologinėmis ligomis ( 2 ), Ergoterapija sergančių psichikos ligomis ( 2 ), Adaptacinė technika ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas ( 2 ), Slaugos pagrindai ( 2), Bendravimas ( 2 ). Viso 56 k. 4.Praktika. Praktika ( 22 ), pasirenkamoji praktika ( 20 ). 5.Studijų kalba. Studijos vyksta lietuvių kalba. 6.Studijų pabaiga. Baigiamojo bakalauro darbo ( projekto ) gynimas. ( 4 ). ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Physical therapy

  1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems Minimalus išsilavinimas - vidurinis. 2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Nėra. 3. Studijų dalykai: 3.1. Studijų bendrųjų pagrindų dalykai. Anatomija (5), Reabilitacija (5), Fiziologija (4), Biomechanika (4), Kineziologija (3), Asmens sveikatos ugdymas (3), Bendroji nozologija (2), Ergonomija (2), Fizinių ypatybių ugdymas (2), Informatika (2), Slaugos pagrindai (2), Pirmoji medicininė pagalba (2), Sveikatos fizika (2), Aplinka ir sveikata (2). Viso 40 k. 3.2. Studijų specialaus lavinimo dalykai. Fizioterapija ir masažas (9), Kineziterapijos pagrindai (7), Sergančiųjų judėjimo - atramos sistemos ligomis kineziterapija (7), Neurologinių ligonių kineziterapija (6), Kineziterapijos metodikos (5), Terapinių ligonių kineziterapija (5), Sergančių vaikų kineziterapija (3), Nėščiųjų ir sergančiųjų ginekologinėmis ligomis kineziterapija (2), Pasirenkami dalykai (28). Viso 72 k. 4.Praktika. Praktika (19). 5.Studijų kalba. Studijos vyksta lietuvių kalba. 6.Studijų pabaiga. Bakalauro baigiamojo darbo gynimas (2). ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Public health

  Future holders of a bachelor’s degree in public health study health ecology, health anthropology, health psychology, health promotion, mental health, etc. Practical training is organised in two stages: cognitive training to familiarise students with problems in health ecology, social medicine, and preventive medicine and optional practical training to look into a freely chosen area of public health. The duration of practical training is 320 hours. The training helps build and enhance the skills needed to select measures to promote health and those required to communicate with clients. This public health programme is intended for individuals who have a secondary education and would like to become public health employees. ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Public health

  1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems Minimalūs išsilavinimo reikalavimai - bakalauro laipsnis 2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra 3. Anotacija (skliaustuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) 3.1. Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai Nėra. 3.2. Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai Visuomenės sveikata ir sveikatos priežiūra (4), sveikatos informacinės technologijos (2), žmogiškieji santykiai (4), sveikatos stiprinimo politika (4), sveikatos etika ir teisė (2), taikomoji epidemiologija (4), sveikatos psichologija (2), sveikatos ekonomika (2), pokyčių valdymas (2), sveikatos ekologija (4), pasirenkami dalykai (8). 3.3. Programos atšakos: sveikatos edukologija, sveikatos ekologija, vaikų ir jaunimo sveikata. 3.3.1. Specializacija - sveikatos edukologija : sveikatos edukologija (4), sveikos gyvensenos kultūros ugdymas (2), teisinės ir etinės šiuolaikinių sveikatos technologijų problemos (2), edukologinis darbas su ligoniais ir invalidais (2). 3.3.2. Specializacija - sveikatos ekologija: aplinkosauga (2), buitis ir sveikata (2), dirbančiųjų sveikatos priežiūra ir sauga (4), sveikos mitybos priežiūra (2), ergonomika (2), vaikų aplinka ir sveikata (2). 3.3.3. Specializacija - vaikų ir jaunimo sveikata: Jaunimo rizikinga elgsena ir jos profilaktika (2), vaiko sveikatos raida (2), socialinė pediatrija (4), vaikas saugioje bendruomenėje (4), vaiko aplinka ir sveikata (2) 4. Praktika 4.1. Nėra. 4.2. Nėra. 4.3. Nėra. 4.4. 4 kreditai. 5. Stud ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Public health management

  1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems Minimalūs išsilavinimo reikalavimai - bakalauro laipsnis 2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra. 3. Anotacija (skliaustuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) 3.1. Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai Nėra 3.2. Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai Sveikatos informacinės technologijos (4), taikomieji finansai (3), sveikatos ekonomika (2), sveikatos etika ir teisė (4), sveikatos stiprinimo politika (4), vadyba (4),visuomenės sveikata ir sveikatos priežiūra (4), žmogiškieji santykiai (4), pokyčių valdymas (4), epidemiologija ir biostatistika (4), sveikatos priežiūros organizavimas (2), pasirenkamieji dalykai (8). 4. Praktika Nėra 5. Studijų kalba Lietuvių 6. Studijų pabaiga Programa baigiama magistro diplominio darbo parengimu ir gynimu. (35 kreditai) ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Veterinary Food Safety

  Būsimieji visuomenės sveikatos magistrai studijuoja sveikatos vadybą, politiką ir teisę, maisto saugos ir rizikos analizę, gyvūnų biotechnologiją, šiuolaikinės analizės metodus ir jų taikymą maisto pramonėje, ekosistemas ir populiacijų sveikatingumą, sveikatos ekonomiką ir vadybą, maisto saugos vadybą, visuotinės kokybės vadybą ir kt. Mokslo tiriamieji darbai vykdomi etapais: planavimas, tyrimas, analizė, apibendrinimas ir baigiamojo darbo parengimas. Mokslo tiriamajam darbui skiriama 720 val. Baigiamojo darbo rašymui skiriama 400 val. Praktikos trukmė 160 val. Veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų programa skirta asmenims, įgijusiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį. ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Ergotherapy

  Future ergotherapists study applied researches, fundamentals of psychology, anatomy, physiology, health education, hygiene, pathology, physical medicine, rehabilitation, social rehabilitation, fine arts therapy, wood and textile jobs, etc. Practical studies are conducted in three stages: orientation, training, and final practice. The duration of practical studies is 21 weeks. During these studies, the skills required to select ergotherapeutic treatment methods, analyze and correct an ergotherapy programme, supervise procedures, etc., are consolidated and improved. The ergotherapy study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be ergotherapists. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. General practice nursing

  Future general practice nurses study microbiology, hygiene, dietetics, professional ethics, a foreign language, fundamentals of psychology, pedagogical researches, researches of applied nursing, information technologies, etc. Practical studies are conducted in four stages: first training, second training, third training, and final practices. The duration of practical studies is 33 weeks. During these studies, the skills required to nurse patients, prepare them for examinations, perform treatment procedures, work in a team, etc., are consolidated and improved. The general practice nursing study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be general practice nurses. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages