• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 226 items
 1. Specialist Nursing Programme- Oncology Care

  Specialist Nursing Programme - Oncology Care ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Specialist Nursing Programme- Paediatric Care

  Specialist Nursing Programme - Paediatric Care ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Specialist Nursing Programme- Theatre Care

  Specialist Nursing Programme - Theatre Care ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Specialist Nursing Programme- Paediatric Care

  Specialist Nursing Programme - Paediatric Care ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Specialist Nursing Programme- Pre-hospital Emergency Care

  Specialist Nursing Programme - Pre-hospital Emergency Care ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Specialist Nursing Programme- Primary Health Care

  Specialist Nursing Programme - Primary Health Care ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Specialist Nursing Programme- Primary Health Care

  Specialist Nursing Programme - Primary Health Care ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Specialist Nursing Programme- Emergency Care

  Specialist Nursing Programme - Emergency Care ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Public Health

  Masterprogrammet i folkhälsa ger en bred kunskapsbas inom ämnena prevention och folkhälsa och passar dig som ska arbeta med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter. Programmet vänder sig även till dig som avser att fortsätta dina studier på forskarutbildningsnivå. Under första terminen läser du en introduktionskurs i folkhälsa, 15 högskolepoäng (hp), som ger en överblick av vilka faktorer som påverkar hälsan i befolkningen samt om olika aktörers betydelser för folkhälsan. Även hälsofrämjande, preventiva, vårdande och rehabiliterande insatsers betydelse behandlas och diskuteras. Under terminens andra del läser du parallellt två 7,5 hp kurser, Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa och Jämlik hälsa. Under termin två läser du tre kurser, en vetenskaplig metodkurs 15 hp och två 7,5 hp kurser, Samhällsinterventioner samt Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation. Den tredje terminen läser du Hälsofrämjande ledarskap 15 hp, Etik och folkhälsa och Kost, nutrition och folkhälsa, 7,5 hp vardera. Under termin fyra skrivs ett examensarbete motsvarande 30 hp. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap erbjuder utöver dessa ett flertal andra kurser inom ämnet folkhälsa som kan tillgodoräknas i en examen. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och uppgifter och bygger på en studentaktiverande pedagogik. Kursmoment på engelska förekommer. Programmet leder till en medicine masterexamen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master Programme in Humanitarian Action and Conflict

  What is humanitarian action? In what ways are humanitarian emergencies intensified and changed by conflict? What factors define a humanitarian disaster? What laws and moral principles steer humanitarian interventions? The Master Programme in Humanitarian Action and Conflict is aimed at those who are interested in humanitarian work both in Europe and the world at large. Humanitarian work transcends boundaries, as is testified by fact that the largest humanitarian organisations work in many different countries and that humanitarian professionals come from a wide variety of backgrounds. Both natural disasters and conflicts need technical experts from areas such as medicine, logistics, sanitation and psycho-social care. In addition there is a need for project managers, administrators and policy developers to realise and shape humanitarian response. When humanitarian professionals face severe challenges, such as the conflict in Syria, there is also a need for a multi-disciplinary approach in order to understand the causes of the suffering. There is otherwise a risk that the humanitarian response will be ineffective and futile. This Master's programme at Uppsala University is especially suited for those who want a better understanding of humanitarian work in conflict situations and who are interested in working with the great humanitarian challenges of today. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages