• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)

  Vaskerelven 395014, BergenNorway ...

  Category: Exchange and Grants Location: Norway
 2. Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

  Stensberggata, 270032, OsloNorway ...

  Category: Exchange and Grants Location: Norway
 3. Foundation for the Development of the Education System

  ul. Mokotowska 4300-551, WarszawaPoland ...

  Category: Exchange and Grants Location: Poland
 4. Agência Nacional Erasmus +

  Praça de Alvalade, 121749-070 LisboaPortugal ...

  Category: Exchange and Grants Location: Portugal
 5. Programa Juventude em Acção

  Juventude em Ação é um programa, integrado no ERASMUS +,  para todos os  que aspiram mudar a vida das pessoas e potenciar os projetos dos jovens, criando experiências e oportunidades, promovendo a mobilidade, impulsionando os resultados da aprendizagem, ligando pessoas através de laços culturais apoiados por um conjunto comum de valores, com base numa união de políticas de forma a promover o desenvolvimento social e o crescimento económico na Europa, através de Intercâmbio de Jovens,  Serviço Voluntário Europeu e Mobilidade de profissionais de juventude para Formação e ligação em Rede. ...

  Category: Exchange and Grants Location: Portugal
 6. National Agency for Community Programmes in the Field of Education and Vocational Training

  National Agency for Community Programmes in the Field of Education and Vocational Training implements the Community Programmes „Erasmus+”, „Lifelong Learning” (LLL), „Youth in action”(YiA) and Erasmus Mundus. Erasmus+ aims to sustain the development of competencies and employment through learning opportunities and youth and sport activities.Address:133, Calea Serban Voda, 3rd Floor, 4th District040205, BucharestRomania ...

  Category: Exchange and Grants Location: Romania
 7. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

  Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) obrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorej cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích a iných programov. SAAIC je tiež Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Informácie o celom programe Erasmus+ sú dostupné na stránke: http://erasmusplus.sk/.Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC) is non-governmental, non-profit organisation and its objective is to support and coordinate international co-operation of Slovak universities and other educational institutions, especially with the EU Member countries within the framework of education, training and research programmes. SAAIC is also National Agency for Erasmus+ Programme for Education and Training Sectors. Information on the entire programme Erasmus+ is available at: http://erasmusplus.sk/. ...

  Category: Exchange and Grants Location: Slovakia
 8. IUVENTA – Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu

  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená inštitúcia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. IUVENTA plní tiež funkciu Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Informácie o celom programe Erasmus+ sú dostupné na stránke: http://erasmusplus.sk/. IUVENTA - Slovak Youth Institute is directly managed by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. Main activities are focused on work with youth outside of school and family and also youth policy in Slovakia and beyond. The aim of the activities is the implementation of the state policy towards children and youth. IUVENTA is also National Agency of programme Erasmus+ for Youth and Sport. Information on the entire programme Erasmus+ is available at: http://erasmusplus.sk/. ...

  Category: Exchange and Grants Location: Slovakia
 9. CMEPIUS “Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja”

  Ob železnici 30a1000, LjubljanaSlovenia ...

  Category: Exchange and Grants Location: Slovenia
 10. Zavod MOVIT NA MLADINA

  Dunajska cesta, 221000, LjubljanaSlovenia ...

  Category: Exchange and Grants Location: Slovenia

Pages