• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2665 items
 1. Master by Research in Engineering Physics

  The Master by Research Programme in Engineering Physics targets students who are highly motivated to develop skills and knowledge for future career in academic or industrial research and development. This is also an excellent preparation for future doctoral studies. During the education the student works on a specific research question in collaboration with researchers at Mid Sweden University, as well as takes courses related to the research question. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master by Research in Environmental Science

  Projektbaserat masterprogram i miljövetenskap vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom miljövetenskapen. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master in Language Technology (One year or Two years)

  Master in Language Technology (One year or Two years) ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master by Research in Electronics

  The Master by Research programme in Electronics targets those who are highly motivated to develop skills and knowledge for future career in academic, industrial or public research and development. This is also an excellent preparation for future doctoral studies. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master by Research in Human Sciences

  Are you interested in research? Our research preparatory Master´s programme in Human Sciences is aimed at students who wish to pursue a career in research or advanced investigative work. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master of Fine Arts Programme in Film

  Master of Fine Arts Programme in Film ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master's Programme in Organic and Medicinal Chemistry

  Master's Programme in Organic and Medicinal Chemistry ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master by Research in Environmental Engineering

  Projektbaserat masterprogram i miljöteknik vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom miljötekniken. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Psychiatric Care Specialist Nursing

  En utbildning för dig som är sjuksköterska och som vill arbeta inom psykiatrisk vård i dess olika verksamhetsformer. Utbildningen ger både yrkesfördjupning och bredd inom specialområdet psykiatrisk vård och omsorg som omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiska störningar. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master Programme in Nursing Science

  Masterprogrammet i omvårdnad ger en fördjupning inom huvudområdet och förbereder för forskarstudier. Masterprogrammet omfattar 120 högskolepoäng (hp) och innehåller distanskurser som ges med fördröjd studietakt och med sammankomster i Umeå. Programmet är ett i huvudsak öppet program med valbara kurser, där man som student själv väljer vilka kurser som är av intresse. Programmet inleds med kurser i vetenskaplig forskningsmetodik och avslutas med självständigt arbete. I programmet ingår därutöver valbara kurser, främst ämnesfördjupning inom huvudområdet omvårdnad. Programmet är upplagt så att man, beroende på val av kurser, efter avslutad utbildning kan ansöka om en medicine masterexamen med huvudområde omvårdnad, 120 hp. För den som önskar finns också möjlighet att välja kurser för att kunna ansöka om en medicine magisterexamen med huvudområde omvårdnad, 60 hp. Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats i de baskurser och valbara kurser som ges inom ramen för programmet. Dessa kurser ska sökas separat inför varje termin. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages