• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 41 items
 1. erdő- és mezőgazdasági környezetbiztonsági menedzser

  A társadalom teljes környezete az alkotó természeti, illetve társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezeti alrendszerek szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex, térben és időben dinamikusan változó rendszer. Ezen komplex dinamikai rendszer természeti értékeinek egyidejű megőrzése melletti fenntartható fejlődése megteremtésének és hosszú távú biztosításának nélkülözhetetlen előfeltétele a környezeti komplex folyamatokat lokális, regionális és globális szinten értő, dolgozó, a célirányos csoportmunkákat irányítani tudó szociális érzékenységű és átfogó szemléletű, többek között környezet, erdő- és mezőgazdasági biztonsági és védelmi menedzser szakember jelenléte, alkotó közreműködése. Eddig ez az inter- és multidiszciplináris megközelítés, valamint a hatásos együttműködés a problémamegoldásban a komplex rendszert értő, felkészült szakemberek és kutatók hiánya miatt teljes körűen nem valósulhatott meg.   A képzés célja a társadalom valós igényei alapján az egységes, korszerű, fenntarthatósági szemléleten és magas szintű társadalmi ismereteken, valamint a gyakorlaton alapuló, az egyes szakterületek speciális feladataira rávilágító és felkészítő, kreatív tervezési, szervezési, irányítási és operatív munkavégzésre való képzés.   Tekintettel arra, hogy az erdő- és mezőgazdasági feladatok és azok környezetbiztonsági összefüggései, kihívásainak menedzselése multi- és interdiszciplináris szemléletet követel, szinte egyedüli megoldásként a vonatkozó tudományos eredményeket és a tud ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. környezet- és katasztrófavédelmi menedzser

  A környezet a természeti, illetve társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezet szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex rendszer. Ezen komplex rendszer fenntartható fejlődésének megteremtésének és hosszútávú megőrzéséhez nélkülözhetetlen a lokális, megyei, regionális és globális szinten dolgozó, szociális érzékenységű és átfogó, többek között környezetbiztonsági felkészültségű szakember jelenléte, alkotó közreműködése. Eddig ez az interdiszciplináris megközelítés, a hatásos együttműködés a problémamegoldásban a komplex rendszert értő és felkészültségű szakemberek és kutatók hiánya miatt nem valósulhatott meg.   A képzés célja a társadalom valós igényei alapján az egységes, korszerű, fenntartható biztonsági szemléleten és magas szintű társadalmi ismereteken, valamint a gyakorlaton alapuló, az egyes szakterületek speciális feladataira rávilágító és felkészítő, kreatív tervezési, szervezési és operatív munkavégzésre való képzés.   További célkitűzés a tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat felölelő felsőfokú iskolai és szakképzettséghez kötött beosztások betöltéséhez való felkészítés. Ennek érdekében felkészítés hazai és nemzetközi szakmai, védelmi igazgatási és technikai folyamatok és trendek elemzésére, az ezekben való aktív együttműködésre. A végzettek ismereteik alapján képesek a közigazgatási és a vállalkozói szféra bármely szintjén szervezési, irányítási, tervezési feladatok végzésére, megelőzési, mentési és kárelhárítási, valamint rehabilitációs munkálatok végzésére, ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. környezet- és tájvédelmi menedzser

  A társadalom teljes környezete az alkotó természeti, illetve társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezeti alrendszerek szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex, térben és időben dinamikusan változó rendszer. Ezen komplex dinamikai rendszer természeti értékeinek egyidejű megőrzése melletti fenntartható fejlődésének megteremtésének és hosszútávú biztosításának nélkülözhetetlen előfeltétele a környezeti komplex folyamatokat lokális, regionális és globális szinten értő, dolgozó, a célirányos csoportmunkákat irányítani tudó szociális érzékenységű és átfogó szemléletű, többek között környezet- és tájvédelmi menedzser szakember jelenléte, alkotó közreműködése. Eddig ez az inter- és multidiszciplináris megközelítés, valamint a hatásos együttműködés a problémamegoldásban a komplex rendszert értő és felkészültségű szakemberek és kutatók hiánya miatt teljes körűen nem valósulhatott meg.   A képzés célja a társadalom valós igényei alapján az egységes, korszerű, fenntarthatósági szemléleten és magas szintű társadalmi ismereteken, valamint a gyakorlaton alapuló, az egyes szakterületek speciális feladataira rávilágító és felkészítő, kreatív tervezési, szervezési, irányítási és operatív munkavégzésre való képzés.   Tekintettel arra, hogy a környezet- és tájvédelmi feladatok menedzselése multi- és interdiszciplináris szemléletet követel, szinte egyedüli megoldásként a vonatkozó tudományos eredményeket és a tudományos módszereket, valamint a korszerű irányítás- és vezetéselméleteket isme ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. ökológiai menedzser

  A képzés célja olyan környezettudatos magatartással rendelkező szakemberek képzése, akik szakmájukban képesek a tanult ismereteket alkalmazni, amely ezáltal beépül a  mindennapok gyakorlatába, hozzájárulva ezzel a fenntartható fejlődéshez. Emellett az üzleti életben is megállják a helyüket köszönhetően piaci (közgazdasági, marketing, menedzsment, minőségirányítási, jogi) ismereteiknek, és képesek bevinni a modern gazdálkodásba a környezeti feltételeket, a mindennapi életbe a környezettudatos magatartást. A képzés tehát igyekszik hozzájárulni az állampolgárok és vállalkozások környezeti tudatának, ökológiai fenntarthatóság iránti elkötelezettségének növekedéséhez. Különösen fontosnak tekinthető e cél manapság azért is, mert a fenntartható fejlődés mind az ENSZ, mind pedig az Európai Unió legfontosabb céljai közt található. a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek: * környezet és természet,* kultúra, társadalom,* környezet, gazdaság,* környezet,* fenntartható fejlődés,* minőségirányítás,* környezetvédelmi és jogi igazgatás. b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: * A helyi környezetvédelmi célok megvalósításához való kapcsolódásra* A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés elveinek alkalmazására a szakterületükön* A környezettudatos magatartás érdekében a helyi közvélemény, közélet befolyásolására* A környezeti menedzsment működtetésére* A minőség és környezetvédelem összehangolására, a környezetvédelmi jog hétköznapi alkalmazására c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok é ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. terület- és környezetfejlesztési szakközgazdász

      A képzés olyan továbbképzett és speciális tudással rendelkező közgazdász szakemberek kibocsátását célozza, akik általános közgazdasági tudásuk és munkájuk során felhalmozott ismereteik mellé a szakma általános elméleti-módszertani hátterét, gyakorlatát, technikáit megismerve a terület- és környezetfejlesztés alkotó, innovatív közreműködői lehetnek, képesek lesznek az önálló tervezésre, irányításra, szervezésre és a fejlesztési programok, akciók lebonyolítására.   a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Megismerik és képessé válnak:   önállóan alkalmazni a terület- és környezetfejlesztés elméleti alapjait, módszertanát, az Európai Unió keretében kialakult egységes fejlesztési politika kereteit, követelményeit és lehetőségeit, az irányítás, a tervezés, a szervezés és a gazdálkodás-finanszírozás korszerű gyakorlatát, a terület- és környezetfejlesztés gyakorlatában a problémák felismerésére, értékelésére és a megoldás útjainak meghatározására.   b) Személyes adottságok, készségek: Rendelkeznek a szakképzettségük gyakorlásához szükséges   kreativitással, elemző és szintetizáló képességgel, önálló probléma felismerő és megoldó képességgel, a konfliktuskezelés és az érdekek közösítésének képességével, önálló elemző, értékelő és tervező képességgel, a csoportmunkában való irányítási vagy konstruktív közreműködési képességgel, a nemzetközi, kormányzati, közigazgatási, fejlesztési, a magánszférába tartozó szervezetek, a non-profit intézmények és a civil szerveződé ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. terület- és környezetfejlesztési szaktanácsadó

  A képzés olyan továbbképzett és speciális tudással rendelkező szakemberek kibocsátását célozza, akik az általános felsőfokú tudásuk és a  munkájuk során felhalmozott ismereteik mellé a terület- és környezetfejlesztési szakma általános elméleti-módszertani hátterét, gyakorlatát, technikáit megismerve a terület- és környezetfejlesztés alkotó, innovatív közreműködői lehetnek, képesek lesznek az önálló tervezésre, irányításra, szervezésre és a fejlesztési programok, akciók lebonyolítására.a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Megismerik és képessé válnak ­ önállóan alkalmazni a terület- és környezetfejlesztés elméleti alapjait, módszertanát, ­ az Európai Unió keretében kialakult egységes fejlesztési politika kereteit, követelményeit és lehetőségeit, ­ az irányítás, a tervezés, a szervezés és a gazdálkodás-finanszírozás korszerű gyakorlatát,­ a terület- és környezetfejlesztés gyakorlatában a problémák felismerésére, értékelésére és a megoldás útjainak meghatározására.b) Személyes adottságok, készségek:Rendelkeznek a szakképzettségük gyakorlásához szükséges- kreativitással,- elemző és szintetizáló képességgel,- önálló probléma felismerő és megoldó képességgel,- a konfliktuskezelés és az érdekek közösítésének képességével,- önálló elemző, értékelő és tervező képességgel,- a csoportmunkában való irányítási vagy konstruktív közreműködési képességgel,- a nemzetközi, kormányzati, közigazgatási, fejlesztési, a magánszférába tartozó szervezetek, a non-profit intézmények és a civil szerveződések ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. természetmegőrzési szakmérnök

  A képzés célja ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek képzése, akik a természetmegőrzés általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek. A természeti értékekkel és megújítható természeti erőforrásokkal az adott helyen tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezettel (pl. erdészet, mezőgazdálkodás, halászat, gyepgazdálkodás, vidék- és településfejlesztés) fenntartott munkakapcsolat során érvényesíteni tudják a természetmegőrzési elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre, az ökológiai alapokon nyugvó turizmus szervezésére.   Általános és szakmai kompetenciák:                                                             A munkaerőpiacon versenyképes ismeretek és készségek az alábbi területek munkaköreinek ellátására teszi képessé a szakon végezett szakembert: §  A természetmegőrzéssel kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátása §  A természetvédelem, valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) működése §  Saját vállalkozásban végzett természetmegőrzési, valamint vadkereskedelmi és turisztikai tevékenységek §  Természetvédelmi és természetmegőrzési szaktanácsadás §  A természetvédelem és a vadgazdálkodás-vadászat törvényi előírásoknak megfelelő tervezése, végzése, irányítása §  Állat- és növénykertek és más bemutató intézmények működtetése   §  Természetvédelmi képzést alap-, közép- és felsőfokon végző oktatási intézmények ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Bachelor in de milieuzorg

  1. De PBA milieuzorg wendt theoretische inzichten, vakliteratuur en zijn praktische opleiding aan voor het uitvoeren van zijn functie als milieudeskundige. 2. De PBA milieuzorg voert methoden en technieken voor water-, bodem- en luchtanalyse deskundig uit op basis van ruime laboratorium- en technische vaardigheden. 3. De PBA milieuzorg bereidt onderzoek naar verontreinigings- en verstoringssituaties voor en voert dit uit. Hij ontwikkelt hierbij onderzoeksattituden: verantwoordelijkheidszin, zelfstandigheid, kritische ingesteldheid, accuraatheid, flexibiliteit, empathisch vermogen, … 4. De PBA milieuzorg verwerkt milieugerelateerde meetgegevens op een kritische, correcte en statistisch onderbouwde manier. 5. De PBA milieuzorg rapporteert helder en correct zijn bevindingen en communiceert adequaat, zowel met leken als met specialisten. Hij hanteert correcte wetenschappelijke en discipline-eigen terminologie zowel in het Nederlands als in het Engels. 6. De PBA milieuzorg neemt medeverantwoordelijkheid op voor het bepalen en behalen van de doelstellingen van het team en analyseert kritisch het eigen handelen. 7. De PBA milieuzorg volgt het gevoerde beleid inzake leefmilieu en duurzame ontwikkeling op (zowel nationaal als internationaal), heeft inzicht in actuele uitdagingen en anticipeert hierop binnen zijn organisatie. 8. De PBA milieuzorg volgt het (internationaal) maatschappelijk gebeuren op. Hij helpt als teamlid oplossingen zoeken om menselijke, ecologische en economische belangen met elkaar te verzoenen 9. De ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Bachelor in de ecotechnologie

  Ontwerp en engineering 1. De Bachelor in de ecotechnologie ontwikkelt, test en beproeft ecotechnologische systemen; hij stelt de life cycle management dossiers er van samen. Beheer 2. De Bachelor in de ecotechnologie construeert, beheert en beoordeelt alle kwantitatieve aspecten van ecosystemen. 3. De Bachelor in de ecotechnologie beheert de technische en financiële aspecten van een productieproces (controles, afregelingen, configuraties en de kwaliteitseisen). 4. De Bachelor in de ecotechnologie verzamelt, verwerkt en interpreteert meetgegevens van een ecotechnologisch systeem (geluidsniveau, warmteverliezen, uitlaatgasemissie, lichtintensiteit, opgewekt elektrisch vermogen,…). Installatie en onderhoud 5. De Bachelor in de ecotechnologie ontwikkelt, kalibreert en analyseert ecologische modellen. Hij zet die op, houdt ze operationeel en volgt er de efficiëntie van op. Technisch-commerciële dienstverlening 6. De Bachelor in de ecotechnologie verleent advies bij het opzetten van ecotechnologische systemen en life cycle management. 7. De Bachelor in de ecotechnologie stelt offertes en bestekken op in verband met zonnecollectoren, windmolens, waterzuivering en hun deelfacetten zoals pompen, leidingen, aansluitingen,…. 8. De Bachelor in de ecotechnologie communiceert op een correcte en duidelijke manier over onderwerpen gerelateerd aan de opleiding en dit zowel in het Nederlands als in vreemde talen. 9. De Bachelor in de ecotechnologie onderhoudt zijn eigen deskundigheidsniveau en geeft training over ecotechnologisc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde

  De leerresultaten zijn in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1, 7 en 9 evenals de 5 bijkomend geformuleerde domeinspecifieke leerresultaten “Milieukunde” zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Diepgaande, toepassingsgerichte kennis, inzicht en praktische vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde en de natuurwetenschappen - in het bijzonder (micro)biologie en chemie en fysica - met het oog op ingenieurstoepassingen. 2. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben op het gebied van de ingenieurswetenschappen en ingenieurstechnieken. 3. Vanuit inzicht in de basistheorie en -methoden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen, praktische ingenieurstechnische problemen oplossen. 4. Implementatiegericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met aandacht voor de operationele implicaties van de specifieke casus. 5. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren. 6. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken. 7. Binnen een afgelijnd kader een probleemstelling formuleren en zelfstandig een ingenieursproject plannen en uitwerken, ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages