• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 139 items
 1. Business Systems Economics

  Būsimieji ekonomikos specialistai studijuoja privalomų studijų dalykus: Verslo sistemų ekonomikos teorijos, Makroekonominė ir mikroekonominė analizė, Tarptautinė finansų sistema, Verslo sistemų ekonomika ir politika, Verslo sistemų konkurencingumas, Verslo rizikos valdymas, Verslo projektų valdymas, Mokslinis tiriamasis darbas. Pirmajame studijų semestre studentai gali rinktis iš keturių alternatyvių dalykų (Investicijų analizė ir valdymas, Finansų statistika, Asmeninių finansų valdymas, Verslo įžvalgos). Antrajame semestre pateikiami du pasirenkamų dalykų kompleksai (Inovacijų ekonomika, Verslo paslaugų ekonomika, Žinių ekonomika, Regionų ekonomika, Lyginamoji ekonomika ir globalizacija) orientuoti į specifinių ir įvairiapusių ekonomikos žinių gilinimą arba (Tarptautinė rinkodara ir rinkos tyrimai, Tarptautinė logistika, Tarptautinė bankininkystė, Tarptautinė prekyba paslaugomis, Tarptautinės prekybos teorija ir politika) leidžiančių pagilinti kompetenciją atitinkamoje pagal poreikius, interesus ar darbo specifiką verslo srityje, plėtojant ją tarptautiniu mastu. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Clinical psychology

  Future holders of a master’s degree in psychology study cognitive psychotherapy, psychodynamic psychotherapy, crisis and trauma psychology, developmental psychopathology, existential humanistic psychotherapy, etc. Professional training is organised at adult and child treatment and consultancy organisations. The duration of training is 640 hours. Psychological diagnosis, psychological counselling, diagnosis and therapy of behavioural and emotional disorders, identification and solution of problems, and other skills are consolidated and improved during the training. This clinical psychology programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in psychology and would like to earn a master’s degree in psychology. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Communication and Creative Industries

  Objective(s) of a study programme: to educate new media communication specialists, capable of integrally understanding modern environments for creativity, capable of giving meaning to the technology and market, capable to work on tasks related to the modern interactive communication technologies in various fields with their organizational, managerial, legal, securities aspects capable of designing complex communications systems development for effective media environments. Learning outcomes: R1. Ability to independently research and analyze the scientific literature, ability to systematically and critically think, to see the problematic issues of theory and practice, ability to critically evaluate the organization's philosophy and scientific concepts, scientific and social analysis of the texts, ability to assess the environmental conditions resulting from groups of people and individuals in relationships, ability to selection of relevant information, to organize, evaluate, develop your logical approach, the ability to integrate different approaches to study and communicate in a correct communication using scientific terminology. R2. Understand the characteristics of modern communication and creative technologies to analyze their applicability in the social, designs economic and cultural learning, effective and creative public environments fulfil their implementation strategies, adoption of sustainable solutions. R3. Understand how creative technologies form modern communication, including the development of ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Communication and creative technologies

  Komunikacijos ir kūrybinių technologijų antros pakopos (magistrų) studijų programos svarbiausias tikslas –rengti aukštos kvalifikacijos naujųjų medijų komunikacijos specialistus, sugebančius integraliai suprasti, kurti ir valdyti šiuolaikines medijų tinkintoss aplinkas, jas technologiškai realizuoti ir įprasminti, taip pat kompleksiškai spręsti uždavinius, susijusius su šiuolaikinėmis komunikacijos technologijomis įvairiose veiklos srityse, taip pat jų organizaciniais, vadybiniais, teisiniais, vertybiniais aspektais bei jų inovacine be kūrybine universalizacija, leidžiančia įgyti strateginės komunikacijos įgūdžių kintančiuose socialiniuose, ekonominiuose ir kultūriniuose kontekstuose, kuriant medijų aplinkas, projektuojant komunikacijos sistemas bei priimant inovacinius sprendimus. Išskirtinis programos pranašumas, kad nemaža programos dalis skirta didinti besimokančiųjų gebėjimus kurti ir sėkmingai vystyti visuomenės gerovės didinimui svarbias naujas organizacijas ir sukaupti žinių, reikalingų ne tik įsidarbinti jau veikiančiose organizacijose, bet ir save įdarbinti, kuriant naujas kūrybinių medijų technologijomis grįstas organizacijas. Būsimieji socialinės komunikacijos specialistai studijuoja dalykus: Medijų technologijų moksliniai tyrimai, Kūrybinės industrijos, Įtinklintos sociokultūrinės technologijos, Edukacinių sistemų žaidybiniams, Kūrybiškumas medijų komunikacijoje, Socialinio modeliavimo filosofiniai pagrindai, Kūrybinga žinojimo visuomenė, Šiuolaikinės visuomenės komunikacijos teorijos, Technologin ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Communication of Creative Society

  General Description The objectives of CC study programme are: to deepen students’ knowledge of the cultural development, processes and tendencies with emphasis on communicative aspects; to introduce the concept of creative society with emphasis on importance of the social environments creation; to introduce the concepts and methodologies of creation, art and innovation also educate the skills to develop and spread activities of creation; to present approach to communication and media studies, to educate a self-study of communication and media effects; to expand economic and managerial attitudes in respect of creation and their critical reflection, to cultivate attitudes of responsible creative business Learning outcomes: Knowledge and its application: knowledge about the development and processes of modern culture, about modernity and postmodernity concepts; about social processes and the peculiarities of creative society; about concepts and interactions of creation, art and innovation in the context of creative society; about the role of communications and media in creative society; about aspects of management, business and consumption in creative society and communicative (mediated) environment; about integrated methods of innovation, communication and management and their specific application forms and combinations in creative environments. Ability to carry out research: to collect and analyze data that are required solving the problems of creative society, cultural and artistic creation, using culture metho ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Comparative social policy and welfare

  Būsimieji sociologijos magistrai studijuoja socialinę nelygybę ir atskirtį, kiekybinius ir kokybinius socialinių tyrimų metodus, Europos užimtumo sistemas, lytis ir gerovės valstybę, socialinės gerovės tyrimų metodologiją, gerovės valstybių teorijas, lyginamąją Europos socialinę politiką, nacionalines darbo ir socialinės apsaugos sistemas ir kt. Numatyta praktika - vieno mėnesio trukmės stažuotė Europos Sąjungos institucijose. Praktinių studijų trukmė 160 val. Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems sociologijos magistro kvalifikacinio laipsnio. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Consultative psychology

  Studijų programos tikslas (-ai): Studijų programos tikslas - gilinti ir plėtoti bendrųjų ir dalykinių psichologo kompetencijų sistemą, laiduojančią studijas baigusiam asmeniui pakankamą pasirengimą savarankiškai psichologo profesinei veiklai, teikiant pagalbą kasdienio gyvenimo sunkumus išgyvenantiems žmonėms, ir/ar gilinimuisi mokslinės – tiriamosios veiklos srityje. Programos absolventas gebės teikti psichologinę pagalbą asmeniui ar asmenų grupei naudojantis psichologinio konsultavimo teorinėmis paradigmomis grindžiamais metodais, atsižvelgiant į klientų problemų įvairovę, jų poreikius bei psichologinio įvertinimo rezultatus. Profesinėje veikloje vadovausis konsultavimą reglamentuojančiais teisės aktais bei etikos principais, nuolat analizuos ir vertins savo veiklos rezultatus ir pasekmes, sieks kūrybiško teorinių žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų taikymo. Studijų rezultatai: I. Įgyjamos žinios ir jų taikymas: Įgis teorinių žinių apie psichologinio konsultavimo proceso paradigmas, jomis grindžiamus metodus bei technikas ir jų taikymo galimybes. Žinos specialių sričių (krizių ir traumų, karjeros, šeimos ir kt.) konsultavimo teorines prielaidas ir modelius, gebės kritiškai vertinti jų galimybes. Žinos emocijų, elgesio, kognityvinės sferos, socialinės adaptacijos ypatumus bei sutrikimų požymius ir reikalingos pagalbos pobūdį. Žinos ir supras psichologinio konsultavimo profesinius, teisinius ir etinius aspektus. II. Tyrimo gebėjimai: Gebės savarankiškai pasirinkti konkrečius tyrimo metodus, planuoti ir atlikti ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Contemporary Communication

  General Description: Through training in oral, written, and visual communication, media and technology systems, interpersonal communication and negotiation, persuasion, and leadership, the Contemporary Communication program develops competent and ethical communicators who lead transformation in public, private, and social enterprise, utilizing the inter-related media of today’s global environment. Objective(s) of a study programme: 1. Interpersonal Communication: Students cultivate the communication skills needed for careers in the public, private, and non-governmental sectors, including interpersonal, cross-cultural, and negotiation skills as well as leadership and team building capacities. 2. Communication for Leadership: Students gain an extensive understanding of the relevance and role of communication systems, including a framework of Christian ethics, for transformational leadership in response to societal needs. 3. Identifying the Change Opportunities: Students develop their ability to identify change opportunities and to perform analysis and data collection, including market research, and media development strategies, and requirements definition. 4. Building Communication Solutions: Students develop strong oral, written, and visual communication competencies, emphasizing branding, integrated marketing, corporate presentations, and media releases. Learning outcomes: 1.1 Students display interpersonal skills that reflect respect and empathy. They are able to assess and determine shared goals, negotiate in ...

  Provider NameLCC INTERNATIONAL UNIVERSITY

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Contemporary European Politics

  Objective(s) of a study programme: Graduate degree programme in Contemporary European Politics is aimed at preparing qualified political science professionals – experts, having knowledge of the main European political conceptions as well as professional skills not only creatively and critically apply theoretical and empirical knowledge in the analysis of political processes of the European Union, separate European countries, and the European region, but also able analyze the European Union institutions’ activities and policy changes, assess the aims and objectives of the enlargement of the European Union; its impact on sociopolitical events and processes in European continent. The program graduates will be able to apply the practical competencies acquired during the study period in their work places such as the institutions formulating and implementing public policy in the European Union, and various research institutions. Upon successful completion of the study program and defended Master thesis, students are awarded a Master degree in Political Science. Learning outcomes: Upon completion of the graduate program of Contemporary European politics students will be able to: • analyze and explain the political and social processes taking place both globally and across the European continent and in individual European countries; • carry out research in such areas as the formulation and implementation processes of a general European Union public policy and its individual areas, the most important European instituti ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Creative and Culture Industries

  Objective(s) of a study programme: The objective of the Creative and Cultural Industries program is to develop highly qualified professionals in the field of creative and cultural industries who have a worldview oriented to the needs/requirements of creative society, who have developed professional thinking, and acquired sufficient integral scientific, artistic and technological knowledge, that enhances the development of creative economy and who are capable of relating it with the realities of knowledge society, new communication and media technologies, increasing interactions between complex organizational forms and multi-level governance models, integrated cultural communication methods and the commercialization of cultural and creative activities, support systems in the process of global change and competition conditions that are actively shaping a creative society not only in Lithuania or in the Baltic region but also in the context of the European Union. Learning outcomes: Students have : 1. to know the most recent scientific, artistic, cultural and technological knowledge in the field of creative and cultural industries; 2. to understand communication science, its theory, practical application and the interdisciplinary character of this field; 3. to acquire the ability to create and develop ideas on their own and to perceive the phenomenon of the value added as well as its use for economic impact; 4. to be able to develop various areas of creative and cultural industries by the process of creative ma ...

  Provider NameKAZIMIERO SIMONAVICIAUS UNIVERSITY

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages