• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 109 items
 1. Erhvervsøkonomi- erhvervssprog, negot.

  På uddannelsen beskæftiger du dig med de aspekter, der indgår i en samarbejdssituation med et andet land - bl.a. virksomhedsøkonomi og marketing - samt lærer om det pågældende lands historie og kultur.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

  Du vil få undervisning i såvel kommunikationsfag, herunder fx intern og ekstern kommunikation, organisationskommunikation og strategisk kommunikation, som i erhvervsøkonomiske fag som fx mikroøkonomi, afsætning og økonomistyring.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan søge arbejde med at analysere organisationers interne kommunikationsdynamik, herunder deres formelle og uformelle kommunikationsgange, magtforhold og konflikter. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Europæiske studier

  Udviklingen i Danmark hænger tæt sammen med andre europæiske landes. Du lærer at forstå, hvordan de europæiske lande og EU har udviklet sig historisk, og hvorfor Europa ser ud som det gør i dag. Ud over studier i EU-forhold kan du også følge undervisning i kinesisk historie, økonomi og politik. Med en bacheloruddannelse i europæiske studier kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for både offentlig forvaltning, internationale samarbejdsorganisationer og i private virksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. International shipping og handel

  Du får desuden indsigt i shippingvirksomheders forretningsområder og lærer ved hjælp af kvantitative og kvalitative metoder at analysere deres økonomiske og organisatoriske forretningsmuligheder i en global verden med tæt konkurrence og store kulturelle forskelligheder.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i shipping- og rederivirksomheder, der beskæftiger sig med international handel. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Erhvervsøkonomi, HA

  Uddannelsen giver dig en bred og grundlæggende viden om erhvervsøkonomi og giver flere specialiseringsmuligheder. Du får kompetencer til at løse typiske virksomhedsopgaver inden for områderne organisation, afsætning, regnskab, økonomistyring og finansiering.Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat i erhvervsøkonomi eller revison kan du varetage ledelses- og specialistopgaver for både private og offentlige virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Erhvervsøkonomi med tilvalg

  Uddannelsen giver dig teoretiske kompetencer inden for matematik, nationaløkonomi og regnskabsstyring, men du får også viden om de menneskelige aspekter, der er knyttet til virksomhedsledelse.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du vil have jobmuligheder inden for bl.a. organisation, økonomi, salg og marketing. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Erhvervsøkonomi og filosofi

  På uddannelsen lærer du at tænke og skabe værdi uden for rammerne af traditionel erhvervsøkonomi. Udover de økonomiske aspekter skal virksomheder i dag også kunne forholde sig til etiske og moralske aspekter, herunder bl.a. miljø og bæredygtighed, menneskerettigheder og socialt ansvar.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i private virksomheder samt i offentlige organisationer og interesseorganisationer inden for bl.a. strategiudvikling, kommunikation, organisationsudvikling og personaleforhold. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Offentlig innovation og digitalisering

  På uddannelsen lærer du at deltage i udvikling af offentlige digitaliseringsprojekter samt at evaluere nye teknologier, inden de tages i brug.Med en bachelor i offentlig innovation og digitalisering kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet typisk have jobmuligheder inden for it-udvikling og digitalisering i den offentlige sektor. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Sociologi

  På uddannelsen lærer du på metodisk og teoretisk vis at analysere strukturer og udviklinger i samfundet på flere niveauer. Du får ligeledes tilegnet dig viden til at undersøge, hvordan samfundet hænger sammen, og hvorfor det ændrer sig.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne ligger inden for både det private og det offentlige arbejdsmarked med fokus på analyse, udvikling, administration for forskning. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Business Administration and Service Management

  Du studerer erhvervsøkonomiske fag med udgangspunkt i turistbranchen, servicebranchen eller kulturlivet, og du lærer at lede servicevirksomheder både i Danmark og udlandet.Efter at have færdiggjort bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en relevant kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som administrator eller projektleder i turistindustrien, hotel- og restaurantbranchen eller i andre kulturinstitutioner. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages