• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 107 items
 1. Accountant (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, organise and manage the work process in the accounts department, ensure the quality and efficiency of work in the working environment, protect business secrets and operate in accordance with the code of ethics in the accounting field, keep abreast of and observe the relevant laws and regulations, especially accounting standards and tax law, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, develop entrepreneurial characteristics, skills and behaviour, cooperate with internal and external users of accounting information, use modern information and communication technologies and software tools, perform budgeting, perform accounting analysis, perform accounting oversight. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Accountant (no legal status)

  Students are able to: STUDY PROGRAMME OBJECTIVES AND COMPETENCES Main objectives of the study programme:   to educate accountants in professional theoretical, practical and applicable knowledge for planning, organising, implementing and managing work processes in accounting,  to obtain general and specific competences in accounting,  to create confidence, creativity and excellence in business decisions and in addressing professional problems;  to train students for keeping up with the profession and using professional literature and life-long learning,  to develop professional knowledge, skills and professionalism,  to use energy, material and time rationally and protect the health and the environment, Students in the programme acquire general and specific vocational competences. General competences: Within the study programme students develop and acquire general competences so that they are able to:  plan, organise, manage and control work processes in accounting;  make business decisions in accounting,  assist in the development of the expertise and take initiative in introducing innovation;  ensure work quality in the working environment and understand professional and ethical responsibility,  follow and comply with relevant laws and regulations, in particular with accounting standards and tax laws,  use modern ICT and computer software,  be responsible for self-learning by recognising their own strengths and weaknesses and to pass the knowledge forward,  ensure the moral and ethical sense of integrity, a ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Accountant for small companies, sole traders and institutes (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, organise and manage the work process in the accounts department, ensure the quality and efficiency of work in the working environment, protect business secrets and operate in accordance with the code of ethics in accounting, keep abreast of and observe the relevant laws and regulations, especially accounting standards and tax law, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, develop enterprise characteristics, skills and behaviour, cooperate with internal and external users of accounting information, use modern information and communication technologies and software tools, compose various accounting pro-forma invoices and accounts for settlement, examine accounts and write reports, perform accounting work in the non-commercial sector, perform accounting work in accounting service providers, organise and implement accounting supervision. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Accountant/cashier

  Compulsory competences: 1. To form an information accounting system and fill in accounting register; 2. To prepare and register fixed assets in the book-keeping; 3. To account cash register and bank operations; 4. To do a stock accounting; 5. To do income and expenses records; 6. To do accounting for payable and receivable amounts; 7. To do accounting of calculated and paid out salaries; 8. To prepare accounting documents for archiving. Optional competences: 1. To perform an accounting of a production costs and its prime cost. 2. To calculate and declare taxes; 3. To prepare financial reports. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Accounts Technician

  Organize, record, and process accounting data of a company or public service. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 6. Advanced Certificate in Accounting

  Advanced Certificate in Accounting ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász

    A képzés célja: A Nemzeti Adó- és Vámhivatalban, valamint a pénzügyi és ellenőrzési területen dolgozók és vezetők képzése, továbbképzése. A szakirányú továbbképzés fő törekvése: korszerű ismeretekkel elősegíteni a megváltozott igényekhez történő gyors alkalmazkodást, szélesíteni a különböző adózási szakterületeken tevékenykedő pénzügyi-gazdasági szakemberek elméleti-módszertani ismereteit.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Az adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:       a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudják a gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával; a pénzügyi számvitellel kapcsolatos jogszabályokat; a hazai jogrendszert, a társasági jogot, a munkajogot, az EU-beli vállalatokat érintő jogi és gazdasági környezetet; a vám- és jövedéki szabályozást; a számviteli szabályozás célját, szintjeit, a gazdasági események csoportosítását, a mérlegre és az eredmény-kimutatásra gyakorolt hatását, a társaságok pénzügyeit; a vállalkozások éves beszámolóit, az egyszerűsített éves beszámolót, a mérleget, az eredmény-kimutatást és elemeit; a mérleg- és eredményelemzés módszertanát; az üzleti tervezés módszertanát; a pénzügyi ellenőrzés szabály- és feltételrendszerét; az adózással kapcsolatos közgazdasági és költségvetés-politikai alapfogalmakat és összefüggéseket; a pénzügyi jogi rendszert, ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Adótanácsadó

  A képesítéssel rendelkező képes: ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat, értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat, önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait, tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről, a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshoz ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről, értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat, megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótaná ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Adóügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni, irodai szoftvereket használni, átlátni és munkája során érvényesíteni az egyes adóhatóságok hatáskörét, illetékességét, működését, szervezetét, elvégezni az adóbevallással kapcsolatos teendőket, adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezetni, adózással kapcsolatos információkat gyűjteni, nyilvántartani, adatokat szolgáltatni, ellenőrzésre előkészíteni, ellenőrzésben közreműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárás és az adóigazgatás szabályait, felvilágosítani az ügyfelet az adózással kapcsolatos tennivalókról, segítséget nyújtani az adóbevallások teljesítéséhez, előkészíteni a hatósági intézkedéseket, közreműködni a hatósági eljárások lefolytatásában, részt venni a munkaköre szerinti ellenőrzésekben és a végrehajtási eljárásban, ...

  Awarding bodyKiskunhalasi Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Bachelor Degree in Accounting and Finance. Department of Accounting and Finance. Faculty of Management and Economics. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace.

  Upon completion of their studies, graduates are nominated "Accounting and Finance Graduates" and have the necessary scientific and technological knowledge and skills to be professionally active in all areas of the Department's field, either as executive accountants in businesses, agencies and departments of private and public sector, or as self-employed. In particular, the graduate of Accounting and Finance:• Keeps accounting books and records of all categories in accordance with applicable tax laws and GAAP and its branches.• Compiles and analyses financial statements and detailed statements.• Draws up budgets for businesses and organizations and explores them according to standard cost.• Applies cost accounting principles and methods.• Prepares financial studies and provides financial advice.• Applies internal and external audit procedures.• Performs detailed costing and exports data on fiscal year, market research and promotion of goods and services in businesses and organizations.• Is aware of the modern applications of PCs in Accounting generally. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages