• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 378 items
 1. Academic Bachelor's degree in acting (no legal status)

  Students will be able to:  think in a logical, abstract, analytical and synthetic way,  express professional knowledge in written and oral form and reflect on and evaluate it critically, transfer acquired knowledge into practice competently and with authority, link acquired knowledge and qualifications with various fields, and independently enhance and refine them, appropriately contextualise and independently supplement information, transfer own knowledge and skills to other problem areas (ability to transfer), and resolve them in an intra- and interdisciplinary way, perceive and innovatively resolve complex problems and conflict situations and make decisions competently and with authority, respond appropriately to new situations and create new concepts, approach problem-solving as part of a team and form and lead specialist teams, reflect and self-reflect and think critically and holistically, independently search for new sources of knowledge in the artistic, professional and academic fields, use ICT professionally and effectively in searching for, selecting, processing, presenting and disseminating information, competently receive the opinions of others and respond to them in an authoritative and reasoned way, assess own and others' capacities and abilities and work effectively and economically, assess and ensure the quality of own work, and raise quality standards in the work environment, obtain, conceive and lead projects, develop management and leadership skills and develop high-quality and effective inte ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Academic Bachelor's degree in dramaturgy and the performing arts (no legal status)

  Students will be able to:  think in a logical, abstract, analytical and synthetic way,  express professional knowledge in written and oral form and reflect on and evaluate it critically, transfer acquired knowledge into practice competently and with authority, link acquired knowledge and qualifications with various fields, and independently enhance and refine them, appropriately contextualise and independently supplement information, transfer own knowledge and skills to other problem areas (ability to transfer), and resolve them in an intra- and interdisciplinary way, perceive and innovatively resolve complex problems and conflict situations and make decisions competently and with authority, respond appropriately to new situations and create new concepts, approach problem-solving as part of a team and form and lead specialist groups, reflect and self-reflect and think critically and holistically, independently search for new sources of knowledge in the artistic, professional and academic fields, use ICT professionally and effectively in searching for, selecting, processing, presenting and disseminating information, competently receive the opinions of others and respond to them in an authoritative and reasoned way, assess own and others' capacities and abilities and work effectively and economically, assess and ensure the quality of own work, and raise quality standards in the work environment, obtain, conceive and lead projects, develop management and leadership skills and develop high-quality and effective int ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Academic Bachelor's degree in music (no legal status)

  Students will be able to: (general competences)  collect, analyse and synthesise information, critically develop ideas and arguments, self-motivate and self-manage, plan and work autonomously, listen dynamically (two-way flow of information), think creatively, apply knowledge in practice, make effective use of imagination and intuition, think flexibly in different circumstances, show emotional understanding, express thoughts and feelings, show sensitivity in differentiating between emotional and rational intelligence, show self-awareness and decisiveness, demonstrate understanding of individual values and value systems, show critical self-awareness, make constructive use of critical faculties in communication, respond to social, artistic or ethical problems connected with own work, demonstrate a capacity for self-criticism, criticism, group communication and interpersonal communication, demonstrate a capacity for rational and emotional analysis, synthesise and formulate comprehensive judgements, communicate orally and in writing, express themselves, organise themselves, lead the work of a team, work in a team, recognise social processes and lead the work of a team, plan, motivate self and others and work independently, (subject-specific competences) COMPOSITION AND THEORY OF MUSIC demonstrate a capacity for original artistic expression in the field of music, articulate musical imagination and demonstrate feeling and intuition, demonstrate knowledge of the repertoire of various stylistic and historical periods, ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Academic Bachelor's degree in theatrical directing (no legal status)

  Students will be able to: (general competences)  think in a logical, abstract, analytical and synthetic way,  express professional knowledge in written and oral form and reflect on and evaluate it critically, transfer acquired knowledge into practice competently and with authority, link acquired knowledge and qualifications with various fields, and independently enhance and refine them, appropriately contextualise and independently supplement information, transfer own knowledge and skills to other problem areas and resolve them in an intra- and interdisciplinary way, perceive and innovatively resolve complex problems and conflict situations and make decisions competently and with authority, respond appropriately to new situations and create new concepts, demonstrate knowledge of and apply group communication and form and lead a group, reflect and self-reflect and think critically and holistically, independently search for new sources of knowledge in the artistic, professional and academic fields, use ICT professionally and effectively in searching for, selecting, processing, presenting and disseminating information, competently receive the opinions of others and respond to them in an authoritative and reasoned way, assess own and others' capacities and abilities and work effectively and economically, assess and ensure the quality of own work, and raise quality standards in the work environment, apply scientific methods innovatively, win, conceive and lead projects, develop management and leadership skills and d ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Accordion player

  A képzés célja hangszerművészek képzése, akik a klasszikus hangszeres előadó-művészet terén szerzett zenei, technikai, valamint specializált elméleti ismereteik birtokában képesek professzionális szintű hangszeres zenei előadó-művészeti tevékenység végzésére, a zenei, illetve a művészeti és a kulturális élet különböző színterein. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A hangszerművész a) tudása Specializált ismeretekkel rendelkezik a klasszikus hangszeres előadó-művészettel kapcsolatos zenei elméleti, történeti háttérről, a zeneirodalom speciális területeinek fontosabb alkotásairól. Magas szinten ismeri a mélyebb zenei műismerethez vezető módszereket, analitikus eszközöket. Specializált ismeretekkel rendelkezik a zenei előadó-művészeti, illetve a szólóművészi tevékenységgel kapcsolatos menedzsment elveiről, szempontjairól és szerzői jogról. Specializált ismeretekkel rendelkezik a hangszeres előadó-művészetre vonatkozó etikai szabályokról. b) képességei Képes az általa tanult és más zeneművek önálló értékelésére, azok stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai kontextusában. Hagyományos és speciális notációjú kottaképeket egyaránt helyesen értelmez. Elméleti ismeretei alapján képes saját előadó-művészetével kapcsolatban szóban vagy írásban kifejezni gondolatait. Önállóan vagy csoportosan (illetve más művészeti ágak szereplőivel együttműködésben) végzett zenei előadó-művészeti tevékenysége kapcsán képes saját művészeti tevékenységébe má ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Actor/Actress

  A képzés célja színművészek képzése, akik az elsajátított elméleti ismereteik és komplex gyakorlati képességeik birtokában alkalmasak a hazai színházi műhelyekben, a filmes és televíziós produkciókban, a rádiós előadóművészetekben, illetve filmszinkronizálási munkákban magas szintű színművészeti tevékenység folytatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A színművész a) tudása Általános és specializált ismeretei vannak a színművészet elméletéről és gyakorlatáról. Átfogóan ismeri a dráma- és színháztörténetet, tisztában van a történeti és kortárs drámairodalom alkotásaival. Mélyrehatóan ismeri a szerepelemzéshez szükséges irodalmat, irodalomtörténetet. Tisztában van a színészi munkához szükséges dramaturgiai elemekkel. Ismeri a zeneművészet elméleti és történeti hátterét, a kiemelkedő zeneszerzőket és alkotásaikat. Specializált ismeretei vannak a beszédképzés artikulációs felépítése, működése, fonetikai törvényszerűségeinek vonatkozásában. Magas szinten ismeri a színpadi mozgáskultúra speciális elemeit. Magas szinten ismeri az énekléshez szükséges hangképzési technikákat, illetve énekes előadói stílusokat. Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a színházművészet és más művészeti ágak közötti kapcsolódási pontokról, valamint a színpadi művek és filmalkotások alkotó- és előadó művészeti területei közötti dinamikus kölcsönhatásról. Átfogó ismeretei vannak a színpadtechnikai berendezések működéséről, a színpadon való biztonságos mozgás lehetőségeiről. Specializált ismeretekk ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Artes do Espetáculo- Cenografia, Figurinos e Adereços

  Artes do Espetáculo - Cenografia, Figurinos e Adereços ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 8. Artes do Espetáculo- Interpretação

  Artes do Espetáculo - Interpretação ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 9. Artes do Espetáculo- Interpretação e Animação Circenses

  Artes do Espetáculo - Interpretação e Animação Circenses ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 10. Artes do Espetáculo- Luz, Som e Efeitos Cénicos

  Artes do Espetáculo - Luz, Som e Efeitos Cénicos ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal

Pages