• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 22 items
 1. Arkitekturutbildningen

  Arkitekturutbildningen ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Arkitekturskolan STHLM

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Betongingenjör

  Betongingenjör300 YH-poäng, Stockholm och FEI FLEXEn utbildning för dig som vill initiera och leda projekt inom betongområdet. En Betongingenjör har en förmåga att både agera arbetsledare och handleda personal samt att besvara frågor om regelverk, material- och utförandeteknik. Man har även en förmåga att assistera kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen, assistera inom forskning och utveckling inom cement, betong och liknande byggmateriel samt att utföra kontroller och provningar. Utbildningen genomförs av FEI i samarbete med RISE/CBI Betongsinstitutet.KORTFAKTAEfter avslutad utbildning kan du arbeta som:• Betongingenjör• Projektledare• ArbetsledareOMFATTNING 60 veckor varav 17 veckor Lärande i arbete (LIA)FINANSIERING Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSNVAR? FEI city campus, Kammakargatan 5, Stockholm & FEI FLEXUtbildningens målMålet med utbildningen är att du efter fullgjord utbildning framgångsrikt ska kunna arbeta med att initiera och leda projekt inom betongområdet. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha:• färdigheter att assistera inom forskning och utveckling inom cement, betong och liknande byggmaterial• kunskaper i materialteknik inom områdena cement, betong och liknande byggmaterial• kompetenser att utföra tillståndsbedömningar av skadade betongkonstruktioner samt skriva rapporter• färdigheter att utföra provning och kontroller• kunskaper om planerings- och kalkylverktyg samt entreprenadjuridik• kompetenser att kunna rekommendera optimala val av material oc ...

  Provider NameFöretagsekonomiska Institutet 1888 AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Betongingenjör

  Betongingenjör300 YH-poäng, Stockholm och FEI FLEXEn utbildning för dig som vill initiera och leda projekt inom betongområdet. En Betongingenjör har en förmåga att både agera arbetsledare och handleda personal samt att besvara frågor om regelverk, material- och utförandeteknik. Man har även en förmåga att assistera kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen, assistera inom forskning och utveckling inom cement, betong och liknande byggmateriel samt att utföra kontroller och provningar. Utbildningen genomförs av FEI i samarbete med RISE/CBI Betongsinstitutet.KORTFAKTAEfter avslutad utbildning kan du arbeta som:• Betongingenjör• Projektledare• ArbetsledareOMFATTNING 60 veckor varav 17 veckor Lärande i arbete (LIA)FINANSIERING Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSNVAR? FEI city campus, Kammakargatan 5, Stockholm & FEI FLEXUtbildningens målMålet med utbildningen är att du efter fullgjord utbildning framgångsrikt ska kunna arbeta med att initiera och leda projekt inom betongområdet. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha:• färdigheter att assistera inom forskning och utveckling inom cement, betong och liknande byggmaterial• kunskaper i materialteknik inom områdena cement, betong och liknande byggmaterial• kompetenser att utföra tillståndsbedömningar av skadade betongkonstruktioner samt skriva rapporter• färdigheter att utföra provning och kontroller• kunskaper om planerings- och kalkylverktyg samt entreprenadjuridik• kompetenser att kunna rekommendera optimala val av material oc ...

  Provider NameFöretagsekonomiska Institutet 1888 AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Betongingenjör

  Betongingenjör300 YH-poäng, Stockholm och FEI FLEXEn utbildning för dig som vill initiera och leda projekt inom betongområdet. En Betongingenjör har en förmåga att både agera arbetsledare och handleda personal samt att besvara frågor om regelverk, material- och utförandeteknik. Man har även en förmåga att assistera kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen, assistera inom forskning och utveckling inom cement, betong och liknande byggmateriel samt att utföra kontroller och provningar. Utbildningen genomförs av FEI i samarbete med RISE/CBI Betongsinstitutet.KORTFAKTAEfter avslutad utbildning kan du arbeta som:• Betongingenjör• Projektledare• ArbetsledareOMFATTNING 60 veckor varav 17 veckor Lärande i arbete (LIA)FINANSIERING Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSNVAR? FEI city campus, Kammakargatan 5, Stockholm & FEI FLEXUtbildningens målMålet med utbildningen är att du efter fullgjord utbildning framgångsrikt ska kunna arbeta med att initiera och leda projekt inom betongområdet. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha:• färdigheter att assistera inom forskning och utveckling inom cement, betong och liknande byggmaterial• kunskaper i materialteknik inom områdena cement, betong och liknande byggmaterial• kompetenser att utföra tillståndsbedömningar av skadade betongkonstruktioner samt skriva rapporter• färdigheter att utföra provning och kontroller• kunskaper om planerings- och kalkylverktyg samt entreprenadjuridik• kompetenser att kunna rekommendera optimala val av material oc ...

  Provider NameFöretagsekonomiska Institutet 1888 AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Betongingenjör

  Betongingenjör300 YH-poäng, Stockholm och FEI FLEXEn utbildning för dig som vill initiera och leda projekt inom betongområdet. En Betongingenjör har en förmåga att både agera arbetsledare och handleda personal samt att besvara frågor om regelverk, material- och utförandeteknik. Man har även en förmåga att assistera kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen, assistera inom forskning och utveckling inom cement, betong och liknande byggmateriel samt att utföra kontroller och provningar. Utbildningen genomförs av FEI i samarbete med RISE/CBI Betongsinstitutet.KORTFAKTAEfter avslutad utbildning kan du arbeta som:• Betongingenjör• Projektledare• ArbetsledareOMFATTNING 60 veckor varav 17 veckor Lärande i arbete (LIA)FINANSIERING Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSNVAR? FEI city campus, Kammakargatan 5, Stockholm & FEI FLEXUtbildningens målMålet med utbildningen är att du efter fullgjord utbildning framgångsrikt ska kunna arbeta med att initiera och leda projekt inom betongområdet. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha:• färdigheter att assistera inom forskning och utveckling inom cement, betong och liknande byggmaterial• kunskaper i materialteknik inom områdena cement, betong och liknande byggmaterial• kompetenser att utföra tillståndsbedömningar av skadade betongkonstruktioner samt skriva rapporter• färdigheter att utföra provning och kontroller• kunskaper om planerings- och kalkylverktyg samt entreprenadjuridik• kompetenser att kunna rekommendera optimala val av material oc ...

  Provider NameFöretagsekonomiska Institutet 1888 AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bygglovshandläggare

  Om utbildningenUtbildningen är upplagd som distansstudier (på heltid) under 1,5 år och kommer att ha sin bas i Örnsköldsvik där studerandegruppen har fysiska träffar vid ca 10 tillfällen. Övrig undervisning sker via digitala medier där föreläsningar sker "live" vid ett antal tillfällen varje vecka. Samtliga föreläsningar filmas och publiceras på utbildningens läroplattform.I utbildningen ingår LIA – lärande i arbete. LIA har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får möjligheten att tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar. LIA-perioden ger LIA-företaget ett utmärkt tillfälle att få ta del av din kompetens samt rekrytera in en ny medarbetare. FramtidIdag och under de kommande åren kommer det att vara en betydande efterfrågan av bygglovhandläggare på arbetsmarknaden. Bortsett från pensionsavgångarna innebär den förändrade plan- och bygglagen nya krav på kommunerna, både när det gäller snabb handläggning och ökad kontroll över bygglovsprocessen. Som Bygglovshandläggare kommer du bl.a. att arbeta med:- Handlägga bygglovsärenden - Handlägga bygganmälningar - Informera och kommunicera muntligt och skriftligt med berörda parter - Hantering och rutiner för handläggning av bygglovsärenden - Lagar och förordningar inom området - Tillämpa och väga samman kunskaper om arkitektur och gestaltning med lagstiftning - Byggnadskonstruktion och tolkning av byggtekniska ritningar- Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling samt känna till och redogöra för relevant mil ...

  Provider NameKunskap & Kompetens i Sverige AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Bygglovshandläggare

  Genom utbildningen får du specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar. I utbildningen ingår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.Kurser som ingår i utbildningen:Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning, 40 pPlan- och bygglagen samt bygglagstiftning, 40 pYrkesengelska för bygglovshandläggare, 10 pBoverkets byggregler, 35 pHållbar utveckling, 20 pPraktisk bygglovshandläggning, 20 pKommunikation och konflikthantering, 15 pKommunal förvaltning, 10 pLIA 1, 20 pLagstiftning och juridik, 30 pLIA 2, 50 pExamensarbete, 10 pEfter genomgången utbildning kommer du kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet.Utbildningen omfattar 300 yh-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier.Campus Västra Skaraborg är huvudman och sänder till Uddevalla och Borås där det finns grupper med studerande. Lärare finns på plats i Lidköping och undervisar två-tre dagar i veckan. Det kan förekomma sändningar från Uddevalla och Borås.Utbildningen startar september 2018 och februari 2020 ...

  Provider NameLidköpings kommun Campus Lidköping

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Byggproduktionsledare

  Efterfrågan på utbildade byggproduktionsledare är stor. Vid varje bygg- och anläggningsprojekt behövs en ledare som kan koordinera och planera byggen. Efter slutförd utbildning kan du arbeta som biträdande arbetsledare, byggproduktionsledare, projektledare inom bygg och anläggning samt byggledare. Obligatoriska kurserByggmätning och utsättning 25pByggprocessen/byggstyrning 30pByggteknik 30pEkonomi inom byggverksamhet 30pEntreprenadjuridik 15pExamensarbete 25pHållbart byggande 35pLIA 1 20pLIA 2 80pMark/anläggning 20pProjektledning/ledarskap 35pValbara kurserInriktning Husbyggnad; byggprocessen/byggteknik fördjupning 35pInriktning Mark och anläggning; anläggningsarbete fördjupning 35pUtbildningsort är Gällivare, utbildningen kan via distansteknik läsas från lärcentrum i Jokkmokk, Kiruna, Kalix, Luleå, Piteå och Pajala ...

  Provider NameLapplands kommunalförbund, Lapplands lärcentra

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Drift- och fastighetstekniker

  Vad gör en drift- och fastighetstekniker?Som drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du träffar mycket människor i arbetet och bör därför skapa goda relationer med såväl hyresgäster och arbetskamrater. Du kommer också att få ansvar för att styra och leda inhyrda entreprenörer och hantverkare på ett professionellt sätt.En stor del av arbetet innebär också att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom värme, ventilation, vatten, kyla och el. Det innebär att du får göra nulägesanalyser av befintlig teknik och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten både ekonomiskt och tekniskt.Det är ett fritt jobb under ansvar där du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt och med stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete.JobbmöjligheterFör att lyckas med de stora förändringar som nu sker i branschen, som teknikutveckling, digitalisering och energiomställning så behövs ett tillflöde av nya medarbetare. För att ersätta pensionsavgångar men också för att tillföra branschen ny kompetens från utbildning och forskning.Utbildningens distansuppläggUtbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 13 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år.Efter utbildningen kan du arbeta som:• Drifttekniker inom fastighet• Fastighetstekniker• Energitekniker inom fastighet• Automationsteknik ...

  Provider NameYrkesAkademin YH AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Fastighets- och energitekniker

  Som fastighets-, energi- och drifttekniker är du en specialist med ansvar för skötsel, drift och underhåll av fastigheters olika tekniska system, särskilt värme- kyla- och ventilationssystem. Fastighetsteknikern ser till att systemen fungerar optimalt med hänsyn till bl.a. myndighetskrav, energianvändning och hyresgästers förväntningar. Installationstekniska frågor är en mycket viktig del i arbetet eftersom, särskilt nyproducerade, fastigheter idag har mycket avancerade tekniska system.Fastighetsteknikerns arbetsuppgifter innebär också arbete och utveckling av datoriserade styr- och övervakningssystem. Arbetet är omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor, i en, i övrigt, expansiv bransch som inte flyttar utomlands. Vår utbildning till fastighets-, energi- och drifttekniker omfattar 1,5 års heltidsstudier, och mer där till, vilket motsvarar 300 Yh-poäng. Vi har 18 timmars lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid sker, betygsgrundande, grupp- eller enskilda arbeten där handledare, alltid finns tillgängliga. Utbildningen innefattar tre LIA-perioder om vardera 5 veckor. Under dina LIA-perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är här du också har möjlighet att skaffa dig ett värdefullt kontaktnät och vanligen träffar din framtida arbetsgivare i fastighetsbranschen eller i företag verksamma inom VVS-branschen eller motsvarande.Efter utbildningen kan du, med mycket goda anställningsvillkor, arbeta som fastighetstekni ...

  Provider NameFastighetsakademin Sverige AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages