• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1462 items
 1. Accounting and Public Management- Instituto Politécnico de Coimbra, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra

  The main objective of the Degree in Accounting and Public Management is to train qualified professionals with the competences necessary to work in Public Administration.  ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Coimbra

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Centro (P)
 2. Accounting, Bachelor Course

  Accounting, Bachelor Course Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=FEKP4 Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Economics Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: Full-time Face to ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Accounting, Bachelor Course

  Accounting, Bachelor Course Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=FEKP4 Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Economics Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: Full-time Face to ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Accounting, Bachelor Course

  Accounting, Bachelor Course ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Accounting, Basic Level, Web-based

  Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag ska uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi I består av två grundkurser i organisations- och vetenskapsteori, samt grundläggande redovisning.Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med fokus på organisation och redovisning. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Accounting, Basic Level, Web-based

  Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag ska uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi I består av två grundkurser i organisations- och vetenskapsteori, samt grundläggande redovisning.Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med fokus på organisation och redovisning. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. African Studies: Core Course Package

  African Studies: Core Course Package Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=AA113 Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Sociology and cultural studies Language: English Teaching Language: Swedish ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Agricultural Economics

  Future bachelors in agricultural economics study Mathematics, Probability Theory and Mathematical Statistics, Microeconomics, Macroeconomics, Statistics, Resource Economics, International Trade Economics, Agrarian Policy, etc. In total 44 study credits. Students' internship is scheduled in the study program. The duration of students' internship is 400 hours. The internship is performed in family and corporate farms, enterprises of agro service and food production, governmental institutions administrating implementation of agricultural policy, i.e. at the offices of Lithuanian Agricultural Advisory Service, enterprises consulting agri-business, Parliament of the Republic of Lithuania, Ministry of Agriculture, departments of the National Paying Agency, Rural Credit Guarantee Fund, Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Agricultural and Rural Business Information Centre, Chamber of Agriculture of the Republic of Lithuania, agriculture departments of district municipalities, etc. The program of agricultural economics is designed for persons with a secondary education and who would like to qualify as a bachelor in economics. ...

  Provider NameAleksandras Stulginskis University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Agricultural programme- Economy

  Agricultural programme - Economy ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Agriculture Programme- Rural Development

  Agriculture Programme - Rural Development ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages