• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 30 items
 1. Mašīnbūve- 1. līm. prof. studijas

  Mašīnbūves speciālists, lietojot speciālas datorprogrammas, konstruē detaļas un mezglus, projektē to izgatavošanas un montāžas tehnoloģiskos procesus, nodrošinot ar programmām automatizētos ciparu programmas vadības darbgaldus, kā arī uzrauga mehāniķu, iekārtu atslēdznieku un izstrādājumu montētāju darbu. Mašīnbūves speciālists strādā uzņēmumos, kuros veic mašīnbūves un metālu konstrukciju, rūpniecības mašīnu, mehānisko iekārtu un tehnisko ierīču, izstrādājumu datorizētu projektēšanu, izgatavošanu, apkalpošanu un remontu. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Lāzertehnoloģijas- Mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Programma izveidota sadarbībā ar Mitvaidas augstskolu Vācijā (Hochschule Mittweida). Studentiem ir iespēja praktizēt un apgūt jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz dažādu materiālu lāzergriešanu, metālu gravēšanu, marķēšanu, metināšanu, vienā vārdā to var nosaukt par makroapstrādi. Lāzertehnoloģijas tiek pielietotas praktiski visās dzīves sfērās – komunikācijas, medicīna, vides aizsardzība u.c. Studentiem tiek piedāvāta iespēja divus semestrus studēt arī Vācijā un iegūt abu augstskolu diplomus. Studentiem ir iespēja: - apmeklēt vadošo lāzertehnoloģijas speciālistu – profesoru un lāzertehnikas ražotājfirmu pārstāvju - lekcijas; - praktizēt un apgūt jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz dažādu materiālu lāzerapstrādi: makroapstrādi un mikroapstrādi, kā arī lāzersistēmu izmantošanu dažādās tautsaimniecības nozarēs, piemēram, metālapstrādē, komunikācijās, medicīnā, vides aizsardzībā u.c.; - uzzināt par lāzersistēmu uzbūvi, lāzeru fiziku un iegūt praktiskas iemaņas darbā ar dažādiem lāzeriem; - studēt Latvijā un Vācijā, Mitveidas augstskolā, un iegūt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Mitveidas augstskolas diplomus, vienu vai divus semestrus studējot Vācijā; - studēt budžeta vietā; - saņemt stipendiju studijām Vācijā; - apvienot studijas ar darbu. Programmas saturs A daļa – obligātie kursi Cietvielu fizika, Fizikālā analītika, Kvantu mehānika un statiskā fizika, Lāzerstarojuma un vielu mijiedarbības fizika, Lāzertehnika, Lāzertehnikas att ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Autoservisa speciālists strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Autoservisa speciālists spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus. Autoservisa speciālists spēj komunicēties ar klientu un vadīt uzņēmuma darbiniekus. Autoservisa speciālists pārzina uzņēmējdarbības ekonomikas un likumdošanas pamatus un spēj vadīt autoservisa vai tam līdzīgu uzņēmumu struktūrvienību. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Kandavas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Inženiermehānika (mašīnbūve)- 1. līm. prof. studijas

  Mašīnbūves speciālists, lietojot speciālas datorprogrammas, konstruē detaļas un mezglus, projektē to izgatavošanas un montāžas tehnoloģiskos procesus, nodrošinot ar programmām automatizētos ciparu programmas vadības darbgaldus, kā arī uzrauga mehāniķu, iekārtu atslēdznieku un izstrādājumu montētāju darbu. Mašīnbūves speciālists strādā uzņēmumos, kuros veic mašīnbūves un metālu konstrukciju, rūpniecības mašīnu, mehānisko iekārtu un tehnisko ierīču, izstrādājumu datorizētu projektēšanu, izgatavošanu, apkalpošanu un remontu. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Inženiermehānika (mašīnbūve)- 1. līm. prof. studijas

  Mašīnbūves speciālists, lietojot speciālas datorprogrammas, konstruē detaļas un mezglus, projektē to izgatavošanas un montāžas tehnoloģiskos procesus, nodrošinot ar programmām automatizētos ciparu programmas vadības darbgaldus, kā arī uzrauga mehāniķu, iekārtu atslēdznieku un izstrādājumu montētāju darbu. Mašīnbūves speciālists strādā uzņēmumos, kuros veic mašīnbūves un metālu konstrukciju, rūpniecības mašīnu, mehānisko iekārtu un tehnisko ierīču, izstrādājumu datorizētu projektēšanu, izgatavošanu, apkalpošanu un remontu. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Physics, Astronomy and Mechanics- Doctoral studies

  The goal of Physics, Astronomy and Mechanics Doctoral Study Programme is to ensure obtaining the of the scientific qualification in the following scientific sub-sectors of physics, astronomy or mechanics: Solid state physics, Didactics of physics, Physics of condensed environment, Chemical physics, Laser physics and spectroscopy, Materials’ physics, Medical physics, Atomic and molecular physics Optics, Semiconductor physics, Thermal physics and molecular physics, Fluid and gas mechanics, Theoretical physics, Astronomy and fundamental astrophysics, Mechanics of polymers and composites Depending on the sub-sector chosen for the studies, the PhD student must demonstrate a high level of theoretical and practical qualification in materials’ and semiconductor physics, physics of condensed environment, topics of polymer mechanics, general conceptions and methodology issues of chemical physics, the general principles of mathematical modelling of irreversible processes in the framework of continuum, fundamentals of atomic and molecular optics, the sub-sector of laser physics and spectroscopy, the physical progresses in live organisms, as well as various sub-sectors of astrophysics and fundamental astronomy, and didactics of physics. The graduates who have obtained the doctoral degree are highly qualified specialists and can continue their work as lecturers and researchers at the University of Latvia Faculty of Physics and Mathematics, various scientific institutes and agencies of UL as well as other institutions of high ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Autoservisa speciālists strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Autoservisa speciālists spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus. Autoservisa speciālists spēj komunicēties ar klientu un vadīt uzņēmuma darbiniekus. Autoservisa speciālists pārzina uzņēmējdarbības ekonomikas un likumdošanas pamatus un spēj vadīt autoservisa vai tam līdzīgu uzņēmumu struktūrvienību. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering- Master studies

  Mechanical Engineers enhance the quality of our life as almost every aspect of modern life involves directly or indirectly mechanical engineering. The Master study is designed to provide knowledge and skills for applying a scientific foundation to solve engineering problems in various engineering industries. Studies focus on specialised courses in Applied Mechanics, Mechanical Engineering and Processing Techniques with a particular interest in the development of new composite materials, analysis of large dynamic systems, design of medical equipment and robotic devices. Career options: Graduates can pursue a mechanical engineer career in both local and international projects as well as in various companies – automobile, shipyards, railway transport, etc., where there is a requirement for expertise in combustion, noise and vibration process control, robotics, quality management, biological engineering, space research, liquid mechanics, water supply, planning machine and mechanism maintenance, consumer goods design, pollution control and mechanical synthesis of new materials. In addition, designers and mechanical engineers can work in companies involved in packaging industry, automation of industrial processes. There are graduates who pursue their career as experts in insurance companies and municipal enterprises. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering- Bachelor studies

  Growing demand for modern and complex industrial machinery, machine tools, robotics and computer-controlled processes require highly qualified technologists for their development, manufacture, use and support. Specialists in mechanical engineering are professionals who are concerned with the principles of force, energy and motion. The study programme provides deep understanding of fundamentals of Mechanics. Moreover, it places a strong emphasis on analytical engineering science and technical fundamentals, which require the ability to apply core mathematical skills. Acquired skills of theoretical calculations and computer applications help to solve problems in mechanics and lab experiments creating a solid basis for a further career in industry or further studies in a master programme. Career Options: Graduates can pursue a mechanical engineer career in both local and international projects as well as in various companies – automobile, shipyards, railway transport, etc., where there is a requirement for expertise in combustion, noise and vibration process control, robotics, quality management, biological engineering, space research, liquid mechanics, water supply, planning machine and mechanism maintenance, consumer goods design, pollution control and mechanical synthesis of new materials. In addition, designers and mechanical engineers can work in companies involved in packaging industry, automation of industrial processes. There are graduates who pursue their career as experts in insurance companies and mun ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Inženiermehānika (mehatronika)- 1. līm. prof. studijas

  Mehatroniķis strādā organizācijās, kuras veic automātisko iekārtu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Mehatroniķa pienākums ir apkalpot automātiskās iekārtas, kuras izmanto mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos, tās uzstādot, iestādot un organizējot darbu ar tām, šajās darbībās iesaistot ari mehānikas, elektronikas, datortehnikas un informāciju tehnoloģijas speciālistus. Mehatroniķis ir atbildīgs par mehatronisko sistēmu efektīvu un ilgstošu darbību bez bojājumiem, darbu organizāciju, lai atrastu un novērstu bojājumus. Mehatroniķis var strādāt metālapstrādes, mašīnu un aparātu būves, kokapstrādes, enerģētikas, pārtikas rūpniecības u.c. uzņēmumos, kuros izmanto mehatroniskās sistēmas. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages