• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 4 items
 1. Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen

  1. De bachelor kent de belangrijkste basisbegrippen en theorieën binnen de disciplines van sociologie en economie en kan deze duiden vanuit een wetenschappelijk multidisciplinair perspectief. 2. De bachelor heeft kennis van institutionele raamwerken en maatschappelijke structuren. 3. De bachelor heeft een basiskennis van aanpalende menswetenschappelijke disciplines. 4. De bachelor kan concepten en inzichten uit de economie en sociologie vergelijken, integreren en synthetiseren vanuit een interdisciplinair perspectief. 5. De bachelor is in staat om de wetenschappelijke kennis, in het bijzonder van economie en sociologie, te verwerken in een beleidsgerichte context. 6. De bachelor kan adequate onderzoeksmethoden en technieken toepassen om beleidsvraagstukken te analyseren. 7. De bachelor kan op basis van zijn methodologische vorming wetenschappelijk of beleidsgericht onderzoek begrijpen en onder begeleiding zelf onderzoek uitvoeren. 8. De bachelor beschikt over een aantal belangrijke academische vaardigheden zoals logisch redeneren, analytisch denken, argumenteren, het kritisch kunnen omgaan met een veelheid aan traditionele en moderne (inter)nationale bronnen. 9. De bachelor beschikt over vaardigheden om zowel schriftelijk als mondeling te kunnen communiceren over (bedrijfs)economische en maatschappelijk relevante onderwerpen. 10.De bachelor beschikt over de nodige vaardigheden om vlot met anderen te kunnen samenwerken. 11.De bachelor stelt zich open en tolerant op ten opzichte van verscheidene overtuigingen en ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in Financial Economics

  1. Demonstrate advanced knowledge of and insight into the state-of-the-art concepts, models and principles of financial economics or banking. 2. Demonstrate insight into the interconnectedness of financial issues and be able to provide scientifically sound policy advice concerning complex real-world financial problems. 3. Analyze and solve financial problems with the help of up-to-date scientific knowledge and sophisticated software and data sources, while keeping in mind reference frameworks from related fields such as monetary economics or macro-economics. 4. Assess the interaction between the world of finance, relevant societal evolutions and ethical standards, and any influence they might have on each other. 5. Formulate a relevant research question, set up a research plan, select the appropriate research method and exhibit a critical attitude towards the results. 6. Present own research results and/or solutions of real world financial problems in a scientifically grounded way to peers and non-peers, both in writing and orally. 7. Engage in independent learning and develop new skills for continuous professional development. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in Advanced Studies in Economics

  Graduates 1. Demonstrate a systematic understanding of key areas of economic knowledge and their recent developments and interaction, as well as an active knowledge of the detailed features of economic problems in specific areas of specialization. 2. Have an active knowledge of analytical and up to date techniques and are able to apply them in the study of economic problems professionals face in their field of application. 3. Can critically reflect upon acquired knowledge, insights and skills in order to reformulate the understanding of the field and the ongoing debates, methods and findings of research. 4. Demonstrate the ability to pursue a research project from definition through planning, execution, interpretation and analysis of data to completed research report. 5. Are able to identify and structure complex economic problems into operational research questions, and make motivated research choices in order to formulate solutions. 6. Can formulate scientifically founded conclusions in the absence of complete data and can communicate these clearly to academic audiences both in writing and orally. 7. Translate research findings to concrete contexts and draw policy recommendations from research solutions. 8. Undertake independent learning required to advance their knowledge and understanding and to develop new skills for continuing their professional development in the area of economics.. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in de sociaal-economische wetenschappen

  1. De master in de sociaal- economische wetenschappen beschikt over gevorderde kennis omtrent de theorieën en de stand van het wetenschappelijke onderzoek in één of meerdere deeldomeinen van de sociologie en de economie. 2. De master in de sociaal-economische wetenschappen is in staat om op een systematische manier onderzoeksliteratuur over een specifiek vraagstuk te verzamelen en te verwerken vanuit een multidisciplinaire invalshoek. 3. Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische vorming kan de master zelfstandig of in groepsverband op een wetenschappelijk wijze een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksopzet uittekenen, gegevens verwerken en tot onderbouwde conclusies komen. Hij of zij kent de mogelijkheden en beperkingen van wetenschappelijke onderzoeksmethoden. 4. De master in de sociaal-economische wetenschappen kan de resultaten van sociaal, economisch en socio-economisch wetenschappelijk onderzoek kritisch evalueren en vertalen naar beleidsaanbevelingen. 5. De master in de sociaal-economische wetenschappen kan economische en sociologische inzichten combineren en integreren en zo tot beredeneerde en doordachte standpunten komen aangaande maatschappelijke problemen en daaraan gerelateerde beleidsoplossingen. 6. De master in de sociaal-economische wetenschappen kan zowel schriftelijk als mondeling doeltreffend communiceren en rapporteren op academisch niveau en dit zowel op interpersoonlijk als op groepsniveau. 7. De master in de sociaal-economische wetenschappen is in staat om relevante ont ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community