• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 62 items
 1. Environmental protection worker

  A person who has acquired this qualification: manages professional information, performs waste collection operations, performs waste ordering operations, performs water preparation and supply operations, collects and cleans water waste and sewage treatment waste handling, maintains and services the air purification equipment and noise protection equipment. Optional competences: 1. To perform water treatment services; 2. To perform automotive waste collection services; 3. To establish a waste ordering company. ...

  Awarding bodyPublic Institution Kaunas Vocational Training Centre for Service Business Specialists

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Mason

  A person who has acquired this qualification: prepares mason’s workplace and prepares masonry mortar, installs the waterproofing in masonry construction, bricks structures from bricks, and structures from various blocks, cobblestone structures, repairs, supporst, modifies masonry structures and their elements, installs metal, concrete, reinforced concrete or wooden elements of a brick building constructions, concretes elements of small brick building construction. Optional competences: bricks oven made of brick, bricks decorative masonry, plasters structures of buildings with simple mortars, make the structures of polystyrene foam blocks. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Train driver

  A person who has acquired this qualification: performs technical maintenance of mechanical traction gear and rolling stock wheels, performs procedures on traction rolling stock electrical equipment, operates traction rolling stock at stations and on side tracks, controls and operates traction rolling stock, executes operating processes of traction rolling stock. ...

  Awarding bodyVilnius Vocational School of Railway and Business Services

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Accountant/cashier

  Compulsory competences: 1. To form an information accounting system and fill in accounting register; 2. To prepare and register fixed assets in the book-keeping; 3. To account cash register and bank operations; 4. To do a stock accounting; 5. To do income and expenses records; 6. To do accounting for payable and receivable amounts; 7. To do accounting of calculated and paid out salaries; 8. To prepare accounting documents for archiving. Optional competences: 1. To perform an accounting of a production costs and its prime cost. 2. To calculate and declare taxes; 3. To prepare financial reports. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Computer network coordinator

  A person who has acquired this qualification: selects, edits and combines data network, operates computer hardware, selects, uses and understands applications, monitors and understands the flow of data, knows the protocols and connections, analyzes and applies the information systems security, combines a variety of operating systems, plans, organizes and implements computer networks, uses databases and their management systems. Optional competences: 1. To design, build and manage web sites; 2. To work with raster and vector graphics software, to know how to create vector images, edit raster images to create montages; 3. To programme with simple programs; 4. To edit video, to apply software; 5. To create, edit and apply sound track; 6. To work with two-dimensional and three-dimensional graphics according to user needs. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Employee at fishery business

  - Žuvininkystės verslo darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti privačiose bei visuomeninėse akvakultūros įmonėse bei žuvininkystės ūkiuose ar steigiant žuvininkystės srities įmonę. - Asmuo, įgijęs žuvininkystės verslo darbuotojo kvalifikaciją, turi: - - žinoti pramoninių bei mažų akvakultūros įmonių veiklos organizavimo, technologinių procesų diegimo ir jų valdymo principus. - gebėti formuoti, prižiūrėti ir eksploatuoti veislinius vandens gyvūnus, auginti įveisiamąją medžiagą bei prekinę produkciją, parinkti ir pritaikyti techninės, technologinės žuvivaisos, žuvų auginimo ir žuvininkystės priemones, parinkti, komplektuoti, valdyti ir prižiūrėti uždarųjų apytakinių sistemų įrangą ir įrengimus, dirbtiniu būdu veisti žuvis, inkubuoti ikrus, laikyti bei paauginti lervutes, pritaikyti ir valdyti įrangą, prietaisus, vykdyti jų priežiūrą ir aptarnavimą, veisti ir auginti žuvų jauniklius ir prekinio dydžio žuvis, taikant įvairias auginimo technologijas ir įrengimus, šerti žuvis, ruošti ir parinkti pašarus, taikyti šėrimo technologijas ir parinkti šėrimo įrangą, pervežti (pergabenti) gyvas žuvis, pritaikant ir valdant tam skirtą technologinę įrangą bei prietaisus. - mokėti atpažinti, tirti, prižiūrėti auginamas žuvis, vykdyti susirgimų diagnostiką ir taikyti profilaktines bei gydomąsias priemones, kontroliuoti ir valdyti vandens kokybę (hiodrochemiją), sudaryti optimalias gyvenimo bei augimo sąlygas auginamoms žuvims ir gyvūnams, sisteminti, apdoroti ir analizuoti duomenis. - - gebėti auginti ir veisti žu ...

  Awarding bodySilute Agricultural School

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Environmental protection worker

  A person who has acquired this qualification: collects waste, utilizes (sort, process, recycle, use to generate energy) waste, disposes of waste, prepares water, supplies water, collects waste water, treats waste water, manage wastes water treatment waste, maintains air cleaning equipment, maintains noise insulation equipment and means. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Forester

  A person who has acquired this qualification: grows seedlings for reforestation and afforestation, reforests and afforests, develops various tree stands using manual and motorized means, cuts mature stands, transports timber from logging sites, protects forest, accomplishes multipurpose use of forest works, calculates forest products, manages and supervises tractors (up to 60 kW). Optional competences: accomplishes biotech works at hunting areas, grows plantations of energetic and raw timber, prepares timber biofuels, manages self-propelled harvesting machines, manages and monitors (60 kW or of greater power) tractors working in the forest. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Furnituret maker

  Baldžiaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti baldžiumi medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Asmuo įgijęs baldžiaus kvalifikaciją, turi gebėti: - naudotis medienos apdirbimo rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais ir medienos apdirbimo staklėmis ir įrengimais, - gaminti tiesines medienos detales, - gaminti ir surinkti grotelinius , korpusinius , masyvios medienos ir minkštus baldus , - analizuoti ir atlikti baldų remontą ir apdailą. - mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu. Sėkmingam baldžiaus darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: profesinių informacinių technologijų ,bendravimo užsienio kalba, mokymosi ir problemų sprendimo, iniciatyvumo , darbuotojų saugos ir sveikatos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos, kalbos kultūros ir specialybės kalbos. Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas. Baldžiaus kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal baldžiaus mokymo programą. Baldžiaus programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą. Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Guest service employee

  A person who has acquired this qualification: cleans safely rooms and common spaces following the rules of good hygiene practice, meets, serves and checks out hotel’s guests, provides information, prepares and serves breakfast. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages