• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 805 items
 1. Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik

  Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik ...

  Provider NameWerkmeisterschule für Berufstätige des WIFI Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik

  Werkmeisterschule für Berufstätige für Installations- und Gebäudetechnik ...

  Provider NameWerkmeisterschule für Berufstätige des WIFI Kärnten - Klagenfurt

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Kärnten
 3. Viesnīcu vadība- 1. līm. prof. studijas

  Viesnīcu pakalpojumu organizators prot uzņemt viesus viesnīcā, sagatavot telpas viesu uzņemšanai, veikt viesu apkalpošanu restorānā, realizēt personāla vadību, plānot struktūrvienības finanses, kontrolēt finanses, vadīt pakalpojumu pārdošanu, svešvalodas profesionālajā jomā. Programma ietver praksi. Iespēja izvēlēties no vairākiem skolas partneru piedāvājumiem Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider Name"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Veselības sporta speciālists- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus veselības sporta (fitnesa) trenerus, kuri spēj radoši un profesionāli darboties veselības sporta (fitnesa) sfērā, efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes klientu veselības nostiprināšanā, uzlabošanā un slimību profilaksē. Programmas uzdevumi - Sniegt veselības sporta (fitnesa) treneriem nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas - iemācīt izmantot iegūtās zināšanas saskarsmē ar veselības sporta (fitnesa) klubu apmeklētājiem - Veidot padziļinātu izpratni par veselības sporta speciālistu lomu sabiedrībā, kā arī dot iespēju patstāvīgi izglītoties visu mūžu. Absolventi strādā par fitnesa treneriem dažādās fitnesa iestādēs, kur tie vada nodarbības, sniedz individuālās konsultācijas, izglīto klientus par dažādiem fiziskajiem vingrinājumiem un to nozīmi veselības nostiprināšanā. Iespējams turpināt studijas bakalaura studiju programmā Veselības sports. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Estētiskā kosmetoloģija- 1. līm. prof. studijas

  Programmas mērķis - nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā sagatavošanu, ietverot profesionāli teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes, veidojot brīvu, atbildīgu un radošu personību, kas atbilst Eiropas darba tirgus prasībām. Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā ir ārstniecības persona ar specializāciju dažādās skaistumkopšanas jomās, kura strādā skaistumkopšanas institūcijās, veselības aprūpes iestādēs vai kā privātpersona ar kosmetoloģijas tehnoloģijām un metodēm, kosmētikas produktiem sejas un/ vai ķermeņa problēmu risināšanā ievērojot profesionālo darba ētiku, tehniskās drošības standartus, vispārējās higiēnas prasības un citus normatīvos aktus. Pārzina kosmētikas tirgu un rūpējas par savu izaugsmi izvēlētajā skaistumkopšanas darbības jomā - kosmētikas un kosmētikas produktu menedžments, solārija aparatūras menedžments, kosmetoloģijas tehnoloģiju un metožu konsultants. Atkarībā no izvēlētās jomas skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā apgūst un lieto jomai specifiskās zinātniski pamatotās kosmetoloģijas tehnoloģijas un metodes, kosmētiku un kosmētikas produktus, konsultēšanas metodes, kā arī sniedz citus kosmētiska rakstura pakalpojumus, ievērot savas profesionālās lomas un kompetences robežas. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Uzņēmējdarbība restorānu biznesā- 1. līm. prof. studijas

  Specializācijas: • Ēdināšanas pakalpojumu organizācija • Ēdināšanas uzņēmumu produkcijas tehnoloģija • Grāmatvedības un nodokļu uzskaite ēdināšanas uzņēmumos Galvenās studiju jomas: • ēdināšanas organizācijas tehnoloģiskais process • viesu apkalpošanas kultūra • kontroles un grāmatvedības uzskaites organizācija • uzņēmuma menedžments un mārketings. ...

  Provider NameInformācijas sistēmu menedžmenta augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Nekustamā īpašuma pārvaldība- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas mērķis ir sniegt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību nekustamā īpašuma pārvaldībā, profesiju standarta „Namu pārvaldnieks” (PS0286) un LR MK noteikumiem Nr. 141 (20.03.2001 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”) par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt namu pārvaldnieka (PS 0286) profesionālo darbību: nodrošina dzīvojamo vai neapdzīvojamo namu pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, kas ļautu absolventiem iesaistīties visas tautsaimniecības, konkrētas iestādes vai uzņēmuma saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā; - veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu; - attīstot ekonomisko domāšanu, rosināt patstāvīgi papildināt savas zināšanas; - veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu personisko pilnveidi, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā; - attīstīt darba tirgus prasībām atbilstošas kompetences; - radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, paaugstināt kvalifikāciju, nepieciešamības gadījumā arī pārkvali ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Mazā un vidējā biznesa vadība- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programma sagatavo mazā un vidējā biznesa speciālistus darbam ar klientiem tūrisma jomā. Studentu sagatavošanā liela uzmanība tiek pievērsta tiešiem kontaktiem ar tām tūrisma jomām, kurās nākotnē strādās programmas absolventi. Studentu sagatavošana atbilst profesionālajam standartam. Studenti apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas šādos virzienos: • tūrisma ekonomika; • grāmatvedība; • tūrisma biznesa vēsture; • menedžments; • mārketings; • tūristu ēdināšanas organizācija; • viesmīlība; • tūrisma ģeogrāfija un kulturoloģija • relīģija un kultūras vēsture u.c. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Viesnīcu servisa vadība- 1. līm. prof. studijas

  Viesnīcu pakalpojumu organizators prot uzņemt viesus viesnīcā, sagatavot telpas viesu uzņemšanai, veikt viesu apkalpošanu restorānā, realizēt personāla vadību, plānot struktūrvienības finanses, kontrolēt finanses, vadīt pakalpojumu pārdošanu, svešvalodas profesionālajā jomā. ...

  Provider NameSociālās integrācijas valsts aģentūra

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Viesmīlības serviss- 1. līm. prof. studijas

  PRASMES Studējot šajā studiju programmā, iegūsi prasmes uzņēmuma vadībā, tirgvedībā, grāmatvedībā, finanšu un personāla darba organizēšanā, ēdināšanas pasākumu organizēšanā lauku tūrismā un viesmīlības uzņēmumos, kā arī viesmīlības nozares uzņēmumu darba organizācijā Latvijā un ārvalstīs. Uzlabosi svešvalodas zināšanas. KARJERA: •iegūtās zināšanas Tev paver iespēju strādāt viesmīlības uzņēmumā par vidējā līmeņa vadītāju; •ja Tevi vairāk interesē tūrisms laukos, nevis urbanizētā vidē, varēsi strādāt lauku tūrisma uzņēmumā,- viesu namā, atpūtas kompleksā vai nelielā SPA uzņēmumā; •vislabprātāk ikdienā komunicētu ar dažādu tautību cilvēkiem un liktu lietā savas diplomātijas spējas un precizitāti? Tad darbs viesnīcas administrācijā domāts tieši Tev! PRAKSE Latvijas vai ārzemju tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos visos studiju gados. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages