• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12 items
 1. Lääketieteen koulutusohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v)

  Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Tutkinto muodostaa systemaattisesti etenevän kokonaisuuden, jossa tieto syvenee ja etenee kohti tietojen ja taitojen soveltamista lääkärintyössä. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja harjoittelusta. Opinnoissa teoria ja käytännön oppiaines muodostavat integroidun jatkumon, jossa uusi tieto karttuu aiemmin opittuun tietoon. Opetuksen sisältö on suunniteltu vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeita osaamistavoitteiden ja ydinainesanalyysien mukaisesti. Opinnoissa edetään ihmisen normaalista rakenteesta, toiminnasta ja käyttäytymisestä häiriintyneen rakenteen, toiminnan ja käyttäytymisen kautta kliiniseen lääketieteeseen. Koulutuksen sisältö on kuvattu opinto-oppaassa ja opintojaksojen ydinainesanalyyseissä.  ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Lääketiede, Lääketieteen tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v)

  Lääketieteen tutkinto-ohjelmassa opetus perustuu uudistuvaan tietoon ja sillä on vahva yhteys tieteelliseen tutkimukseen. Koulutuksen sisällöt on johdettu osaamistavoitteista ja niitä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Tutkinto-ohjelmassa opetus järjestetään uudistetun opetussuunnitelman mukaisesti vuodesta 2017 alkaen. Opetus toteutetaan kiinteässä yhteydessä lääketieteellisessä tiedekunnassa toteutettavaan tutkimukseen. Opiskelijan on mahdollista osallistua tutkimusryhmien toimintaan jo opintojensa aikana. Tiedekunta käyttää tutkimus- ja opetustyössään tehokkaasti hyväkseen laaja-alaisuuttaan ja sillä on kansain­välisesti vahva asema tutkimuksen vahvuusalueillaan väestöpohjaisessa epidemiologisessa tutkimuksessa, sydän- ja verisuonisairauksien, ympäristöterveydenhuollon sekä lastentautien tutkimuksessa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Doctoral Degree Programme in Medicine (4 yrs)

  Opintojen kokonaisopintopistemäärä on 20 op ja se sisältää:   Tieteenalakohtaiset opinnot 12-16 op: - Tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op - Muut tieteenalakohtaiset opinnot 8-12 op   Yleis- ja valmiustaito-opinnot 4 op: - Johdatus tohtoriopintoihin 1 op - Tieteen etiikka 2 op - Seurantaryhmän tapaamiset 1 op   Opetustehtävät 0-4 op (kun opiskelija on suorittanut vähintään 2 op korkeakoulupedagogiikan opintoja)   Tämän lisäksi koulutus sisältää oman alan tutkimustyöhön perehtymisen ja tutkimuksen tekemisen, tieteellisten julkaisujen tuottamisen sekä väitöskirjan kirjoittamisen.   Opintojen suunniteltu kesto: 4-6 vuotta täyspäiväisesti, 6-8 vuotta oman toimen ohella.     ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Doctoral Programme of Clinical Investigation, Doctor of Medical Science (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the University of Turku Doctoral Programme of Clinical Investigation (CLIDP). All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31002&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v)

  Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on, paitsi akateeminen, myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteisiä ja pakollisia. Keskeisiin opintoihin sisältyy tutkintoon vaadittavien oppiaineiden perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja. Opinnot koostuvat, paitsi teoreettisista opinnoista, myös runsaasta potilaan läsnä ollessa tapahtuvasta niin sanotusta kliinisestä opetuksesta. Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman opinnot toteutetaan tiiviissä yhteydessä terveyden- ja sairaanhoidon organisaatioiden kanssa. Tutkintoon kuuluu harjoittelua sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa. Kliinisen vaiheen koulutusta hajautetaan laajasti. Opiskelijoista suurin osa käy vuosittain 2-4 viikon koulutusjakson Satakunnassa ja/tai Vaasassa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Drug Research Doctoral Programme, Doctor of Medical Science (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the Drug Research Doctoral Programme (DRDP). All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=30999&lang=en&uiLang=en&lvv=2016   ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Finnish Doctoral Program in Oral Sciences, Doctor of Medical Science (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the Finnish Doctoral Program in Oral Sciences FINDOS-Turku. All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Turku Doctoral Programme of Molecular Medicine, Doctor of Medical Science (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the Turku Doctoral Programme of Molecular Medicine (TuDMM). All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31003&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral Programme of the School of Medicine (4 yrs)

  The Doctoral Programme of the School of Medicine is a multidiscliplinary doctoral programme. Core areas include basic medical research, translational research and clinical research on the scientific focus points of the School of Medicine. The focus points of research are human spare parts, immunology and inflammation, from child to healthy adult, vaccines, cardiovascular diseases, cancer (especially prostate and breast cancer), the structures of healthcare and treatment, and aging. The programme offers high quality doctoral level education and produces competitive research specialists and experts, who, after completing doctoral studies, are able to meet the needs of working life. The programme offers the following degree options: Doctor of Medicine (MD), Doctor of Philosophy (PhD) and Doctor of Health Sciences (DHSc). Studies aiming for a doctoral degree will be completed in the School of Medicine's research centers and groups. The doctoral degree consists of studies determined by a personal study plan as well as writing and publicly defending a doctoral dissertation. An intermediate degree of Licentiate of Philosophy (PhL) or Licentiate of Health Sciences is also possible. More information: http://www.uta.fi/med/en/doctoralstudies/how_to_apply.html ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Medicine and Life Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v)

  Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteisiä ja pakollisia. Ensimmäisten 3,5 vuoden opinnot on jaettu 22 peräkkäiseen jaksoon (laajuus 4–12 opintopistettä), joissa oppialojen teoria ja käytännön oppiaines on integroitu. Opiskelussa käytetään ongelmalähtöistä oppimismenetelmää. Keskeinen opiskelumuoto on pienryhmässä tapahtuva oppiminen. Kutakin ryhmää ohjaa oma tutoropettaja. Ongelmat on suunniteltu niin, että niitä käsittelemällä opitaan jakson tavoitteiden kannalta keskeiset asiat. Ryhmän tapaamiskertojen välillä opiskelijat hankkivat itsenäisesti lisätietoja. Kliinisiä taitoja opiskellaan Taitokeskuksessa jaksojen sisältöä tukevan ohjelman puitteissa. Taitokeskus on maassamme ainutlatuinen yliopiston, ammattikorkeakoulun ja sairaanhoitopiirin yhdessä ylläpitämä keskus, jossa on tilaisuus harjoitella kliinisiä taitoja mm. simulaatioiden avulla. Teorian ja käytännön mielekäs yhdistäminen on ollut tutkinnon uudistamisen tärkeimpiä tavoitteita. Tutkinnon kliininen vaihe koostuu kliinisistä jaksoista, joissa opiskelijat harjoittelevat potilaan hoitoa sairaalan eri klinikoilla sekä terveyskeskuksissa opettajien ohjauksessa. Tutkintoon kuuluu noin 4 kk harjoittelua. Tampereen lääkärikoulutuksessa on aina painotettu varhaisia potilaskontakteja, potilas-lääkäri -vuorovaikutustaitojen kehittämistä, potilasturvallisuuden ylläpitämistä sekä terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä. Tampereella opiskelun erityispiirteisiin kuulu ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Medicine and Life Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages