• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Logistika sistemov (Systems Logistics)

No translation available for Polish. Showing the original language.

Logistika sistemov (Systems Logistics)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študenti osvojijo znanje logističnih procesov (organizacija procesov oskrbnih mrež, logistične tehnike in tehnologije, optimizacijske metode v logistiki itd.) in logističnih sistemov (sodobni transportni sistemi, planiranje in vodenje logističnega sistema, skladiščni sistemi itd.). V času študija se tako seznanijo z različnimi orodji in metodami, s katerimi bodo sposobni analize in oblikovanja logističnih sistemov, iskanja rešitev problemov ter njihove realizacije. Metode poučevanja študente spodbujajo h kritičnemu razmišljanju, z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izvedbo študijskih programov pa se seznanijo s trendi in dinamiko dela v organizacijah, v katerih je uspešno upravljanje logističnih procesov konkurenčna prednost. Pridobljeno teoretično in aplikativno znanje imajo možnost uporabiti pri znanstveno raziskovalnem delu ob koncu študija.
* Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (Faculty of Logistics)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fl@uni-mb.si
Spletni naslov: http://fl.um.si/
Telefon: (+386) 03 428 53 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir logistike (UN) - diplomirana inženirka logistike (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. log. (UN)

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Mariborska cesta 007, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Hočevarjev trg 001, Krško

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 027A, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Šolska ulica 002, Tržič

Course location information:

Slovenija