• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

No translation available for Polish. Showing the original language.

Bachelor of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

Qualification Information

In onderstaande leerresultaten moet ‘theologie’ als verstaan worden als ‘christelijke theologie’.
1. Kennis van en inzicht hebben in de theologie in haar onderscheiden subdisciplines (bijbelwetenschap, geschiedenis van kerk en theologie, systematische theologie, theologische ethiek, praktische en pastoraaltheologie).
2. Kennis van en inzicht hebben in de basisbegrippen en -methodes van de theologie in haar onderscheiden methodologische invalshoeken (de systematisch-hermeneutische invalshoek; de historisch-hermeneutische invalshoek en de praktisch-hermeneutische invalshoek).
3. Kennis van en inzicht hebben in de wereldreligies en in de basisbegrippen -en methodes van de godsdienstwetenschappen.
4. Een basiskennis bezitten van inzichten en -methodes van relevante wetenschappen voor de theologie en de religiestudies.
5. Kennis van en inzicht hebben in de complexiteit van de multiculturele en multireligieuze samenleving. Inzicht en vaardigheden bezitten met betrekking tot de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog.
6. De voortdurende wisselwerking tussen Bijbel, traditie, theologie, geloof, kerk, cultuur
en maatschappij inzien en het belang ervan kunnen verwoorden.
7. Op begeleid-zelfstandige wijze relevante onderwerpen, thema’s, problemen, vragen en uitspraken analyseren, in een ruimer verband van kerk en samenleving kunnen plaatsen, kritisch beoordelen, erover communiceren en reflecteren met betrekking tot zichzelf.
8. Primaire en secundaire literatuur bij voorkeur in originele talen lezen en (onder
begeleiding) kunnen verwerken.
9. Op begeleid - zelfstandige wijze een onderzoeksvraag kunnen formuleren, kritisch onderzoek verrichten en dat weer geven in een tekst van beperkte omvang.
10. Een wetenschappelijk verantwoorde onderzoekshouding bezitten.
11. Zelfstandig en in groep kunnen werken. Een verantwoordelijke rol kunnen opnemen ten aanzien van anderen en de te bekomen resultaten.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6