• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 841 items
  1. Waiter/Waitress, FQ

    Tutkinnon suorittanut- palvelee asiakkaita oma-aloitteisesti, ystävällisesti ja vastuuntuntoisesti- toimii yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti- osaa esitellä, suositella ja myydä yrityksen ruoka-, juoma- ja muita tuotteita- ottaa ruoka- ja juomasuosituksissa huomioon eri kulttuurien ja uskontojen merkityksen- tietää myytävien ruoka-annosten raaka-aineet ja valmistustavat sekä yrityksen liikeidean mukaiset juomat ja niiden käyttötavat- palvelee ammattimaisesti myös erikoisruokavalioita tarvitsevia sekä erikois- ja sesonkiruokia tilaavia asiakkaita- osaa kunnostaa asiakaspalvelutilat tilanteen ja tilaisuuden mukaisesti sekä huolehtia niiden ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä- hallitsee tarjoilun itsepalvelulinjastosta ja noutopöydästä sekä pöytiin tarjoilun- pystyy tarvittaessa avustamaan keittiöhenkilökuntaa sekä siirtymään oma-aloitteisesti työtehtävästä ja -pisteestä toiseen- osaa valmistaa ja viimeistellä valmistustavaltaan yksinkertaisia ruokatuotteita sekä valmistaa ja tarjoilla yleisimpiä juomasekoituksia- hallitsee työssä tarvittavat kassa-, maksuväline- ja tilitystoiminnot- käyttää työssään tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä, koneita, laitteita ja apuvälineitä- noudattaa alan lainsäädäntöä sekä työyhteisön ohjeita, määräyksiä ja toimintatapoja- työskentelee taloudellisesti sekä ottaa työssään huomioon turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat- toimii joustavasti myös eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa- selviytyy palvelutilanteista suomen ja ruotsin kielen lisäksi kahdell ...

    Provider NameYrkesakademin i Österbotten, samtliga verksamhetsorter

    Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages