• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 189 items
 1. Klasszikus zenész (Hangkultúra szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: hangfelvételeket megszervezni és a gyakorlatban lebonyolítani elvégezni a hangfelvételek összehasonlító elemzését zeneművekről készített felvételeket esztétikailag értékelni a zenei mozgókép-kultúra lehetőségeit, kifejezési formáit alkalmazni hangfelvételeket archiválni hangstúdiók felépítésében, berendezésében közreműködni partitúrát olvasni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Klasszikus zenész (Hangszeres-zenész (fafúvós))

  A képesítéssel rendelkező képes: ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Klasszikus zenész (Magánénekes szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni tisztán intonálni a játszott műveket formailag és harmóniailag elemezni összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra zeneművek önálló megtanulására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Klasszikus zenész (Zeneelmélet-szolfézs szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: zeneművek önálló megtanulására az előadott művek formai és harmóniai elemzésére a klasszikus összhangzattan szabályainak a gyakorlatban való alkalmazására az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, tisztán intonálni érthető szövegmondással énekelni kimunkált, magas fokú technikai biztonságérzettel és előadói készségekkel vezényelni zongorán játszani, kíséretet ellátni (a szakmai követelmények szintjén) ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Klasszikus zenész (Zeneszerzés szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: saját invenciójú zeneműveket komponálni alkalmazott zenét (szignálzene, kísérőzene, filmzene) komponálni adott zenei anyagból átiratot készíteni adott zenei anyagot az igénynek megfelelően feldolgozni adott zenei anyagot az igénynek megfelelően meghangszerelni vokális zenei anyagból zongorakivonatot készíteni hangfelvétel készítésénél szakértőként közreműködni számítógépes kottaíró programmal kottagrafikát készíteni számítógépes zeneszerkesztő programmal zenét szerkeszteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Táncos (Klasszikus balett-táncos szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: próbarendet értelmezni fizikálisan és mentálisan felkészülni a gyakorlatokra, próbákra és előadásokra gyakorlaton részt venni próbán részt venni új darabot betanulni régi darabot felújítani markírozni (lejáró próbán részt venni) színpadot bejárni főpróbán részt venni előadásban részt venni vendégszereplésen, tájelőadáson, turnén részt venni mindenütt és mindenkor ugyanolyan intenzitással táncolni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Táncos (Kortárs-, modern táncos szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: próbarendet értelmezni fizikálisan és mentálisan felkészülni a gyakorlatokra, próbákra és előadásokra gyakorlaton részt venni próbán részt venni új darabot betanulni régi darabot felújítani markírozni (lejáró próbán részt venni) színpadot bejárni főpróbán részt venni előadásban részt venni vendégszereplésen, tájelőadáson, turnén részt venni mindenütt és mindenkor ugyanolyan intenzitással táncolni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Táncos (Néptáncos szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: próbarendet értelmezni fizikálisan és mentálisan felkészülni a gyakorlatokra, próbákra és előadásokra gyakorlaton részt venni próbán részt venni új darabot betanulni régi darabot felújítani markírozni (lejáró próbán részt venni) színpadot bejárni főpróbán részt venni előadásban részt venni vendégszereplésen, tájelőadáson, turnén részt venni mindenütt és mindenkor ugyanolyan intenzitással táncolni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Táncos (Színházi táncos szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: próbarendet értelmezni fizikálisan és mentálisan felkészülni a gyakorlatokra, próbákra és előadásokra gyakorlaton részt venni próbán részt venni új darabot betanulni régi darabot felújítani markírozni (lejáró próbán részt venni) színpadot bejárni főpróbán részt venni előadásban részt venni vendégszereplésen, tájelőadáson, turnén részt venni mindenütt és mindenkor ugyanolyan intenzitással táncolni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Művészeti és médiafotográfus

  A képesítéssel rendelkező képes: információ és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni a feladat értelmezésére, a munkafolyamat megtervezésére, azok különböző képalkotó eszközökkel való kivitelezésére alkotói és alkalmazott, álló és időalapú művek létrehozására, feladatok megoldására tudatosan és kreatívan használni álló-és mozgókép feldolgozó programokat archiválni, katalogizálni tipográfiát tervezni prezentálni nyomdai előkészítést végezni internetes megjelenést tervezni önállóan és csoportban dolgozni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages