• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 100 items
 1. BTS notariat

  Au sein d'un office notarial, le titulaire de ce BTS seconde le notaire en tant qu'assistant rédacteur d'actes ou de négociateur en immobilier. Il prend en charge les opérations juridiques et administratives liées à l'ouverture, à la constitution, au suivi et à la clôture des dossiers, et contrôle la qualité et la conformité des actes lors de leur formalisation. Les objectifs : L'objectif de ce BTS est de former un technicien supérieur chargé d'assister un notaire au sein d'un office notarial. Au cours de sa formation, l'élève apprend à situer les activités notariales dans leur environnement, à percevoir et apprécier les mécanismes (appareil productif, production...), les opérations (investissement, épargne...) et les facteurs d'évolutions (croissance économique, démographique...) dans une logique d'ensemble. Il acquiert un ensemble de compétences juridiques indispensables au traitement des dossiers qu'il aura à traiter. Ces compétences se rapportent aux activités notariales relatives aux domaines des personnes et de la famille, de l'immobilier et de l'entrepsie : cadre et acteurs de la vie juridique, droits et biens, actes et faits juridiques, opérations de financement, droit de l'urbanisme, droit rural, droit de l'entreprise... Les enseignements de ce BTS apportent au diplomé les capacités d'analyser les principes juridiques de base, d'utiliser une documentation juridique professionnelle et de préparer la rédaction d'actes juridiques (contrats de mariage, donations, successions, baux d'habitation...).. Dans c ...

  Provider NameUniversité Toulouse I Capitole

  Category: Learning Opportunities Location: France, Midi-Pyrénées (Toulouse)
 2. BTS notariat

  Au sein d'un office notarial, le titulaire de ce BTS seconde le notaire en tant qu'assistant rédacteur d'actes ou de négociateur en immobilier. Il prend en charge les opérations juridiques et administratives liées à l'ouverture, à la constitution, au suivi et à la clôture des dossiers, et contrôle la qualité et la conformité des actes lors de leur formalisation. Les objectifs : L'objectif de ce BTS est de former un technicien supérieur chargé d'assister un notaire au sein d'un office notarial. Au cours de sa formation, l'élève apprend à situer les activités notariales dans leur environnement, à percevoir et apprécier les mécanismes (appareil productif, production...), les opérations (investissement, épargne...) et les facteurs d'évolutions (croissance économique, démographique...) dans une logique d'ensemble. Il acquiert un ensemble de compétences juridiques indispensables au traitement des dossiers qu'il aura à traiter. Ces compétences se rapportent aux activités notariales relatives aux domaines des personnes et de la famille, de l'immobilier et de l'entrepsie : cadre et acteurs de la vie juridique, droits et biens, actes et faits juridiques, opérations de financement, droit de l'urbanisme, droit rural, droit de l'entreprise... Les enseignements de ce BTS apportent au diplomé les capacités d'analyser les principes juridiques de base, d'utiliser une documentation juridique professionnelle et de préparer la rédaction d'actes juridiques (contrats de mariage, donations, successions, baux d'habitation...).. Dans c ...

  Provider NameGroupe Sciences U Lyon - CRESPA

  Category: Learning Opportunities Location: France, Rhône-Alpes (Lyon)
 3. BTS notariat

  Au sein d'un office notarial, le titulaire de ce BTS seconde le notaire en tant qu'assistant rédacteur d'actes ou de négociateur en immobilier. Il prend en charge les opérations juridiques et administratives liées à l'ouverture, à la constitution, au suivi et à la clôture des dossiers, et contrôle la qualité et la conformité des actes lors de leur formalisation. Les objectifs : L'objectif de ce BTS est de former un technicien supérieur chargé d'assister un notaire au sein d'un office notarial. Au cours de sa formation, l'élève apprend à situer les activités notariales dans leur environnement, à percevoir et apprécier les mécanismes (appareil productif, production...), les opérations (investissement, épargne...) et les facteurs d'évolutions (croissance économique, démographique...) dans une logique d'ensemble. Il acquiert un ensemble de compétences juridiques indispensables au traitement des dossiers qu'il aura à traiter. Ces compétences se rapportent aux activités notariales relatives aux domaines des personnes et de la famille, de l'immobilier et de l'entrepsie : cadre et acteurs de la vie juridique, droits et biens, actes et faits juridiques, opérations de financement, droit de l'urbanisme, droit rural, droit de l'entreprise... Les enseignements de ce BTS apportent au diplomé les capacités d'analyser les principes juridiques de base, d'utiliser une documentation juridique professionnelle et de préparer la rédaction d'actes juridiques (contrats de mariage, donations, successions, baux d'habitation...).. Dans c ...

  Provider NameCFA Education nationale du Maine et Loire

  Category: Learning Opportunities Location: France, Pays de la Loire
 4. BTS notariat

  Au sein d'un office notarial, le titulaire de ce BTS seconde le notaire en tant qu'assistant rédacteur d'actes ou de négociateur en immobilier. Il prend en charge les opérations juridiques et administratives liées à l'ouverture, à la constitution, au suivi et à la clôture des dossiers, et contrôle la qualité et la conformité des actes lors de leur formalisation. Les objectifs : L'objectif de ce BTS est de former un technicien supérieur chargé d'assister un notaire au sein d'un office notarial. Au cours de sa formation, l'élève apprend à situer les activités notariales dans leur environnement, à percevoir et apprécier les mécanismes (appareil productif, production...), les opérations (investissement, épargne...) et les facteurs d'évolutions (croissance économique, démographique...) dans une logique d'ensemble. Il acquiert un ensemble de compétences juridiques indispensables au traitement des dossiers qu'il aura à traiter. Ces compétences se rapportent aux activités notariales relatives aux domaines des personnes et de la famille, de l'immobilier et de l'entrepsie : cadre et acteurs de la vie juridique, droits et biens, actes et faits juridiques, opérations de financement, droit de l'urbanisme, droit rural, droit de l'entreprise... Les enseignements de ce BTS apportent au diplomé les capacités d'analyser les principes juridiques de base, d'utiliser une documentation juridique professionnelle et de préparer la rédaction d'actes juridiques (contrats de mariage, donations, successions, baux d'habitation...).. Dans c ...

  Provider NameLycée privé Sainte-Marie

  Category: Learning Opportunities Location: France, Centre (Orléans)
 5. Tiesību zinātne- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Programmas saturs Vispārizglītojošie kursi Studiju modulis "Uzņēmējdarbības uzsākšana", Latvijas tiesību vēsture, Profesionālā svešvaloda (angļu un vācu) un juridiskā terminoloģija, Loģika juristiem, Saskarsmes psiholoģija, Civilā un vides aizsardzība. Nozares obligātie studiju kursi Tiesību teorija, Valsts zinātne, Administratīvās tiesības, Administratīvais process, Starptautisko un ES tiesību pamati, Civiltiesības (Vispārīgā daļa, Ģimenes un mantojuma tiesības, Saistību un lietu tiesības), Civilprocess, Darba tiesības, Krimināltiesības, Kriminālprocess, Konstitucionālās tiesības u.c. Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei. Absolventu iespējas uzsākt profesionālo darbību jurista palīga profesijā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskās struktūrās, kā arī komercuzņēmumos, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus; turpināt studijas bakalaura studiju programmās. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Komercdarījumu tiesiskais regulējums- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas virziens: Tiesību zinības: darījumu juridisks nodrošinājums Studiju programma vērsta uz darījumu juridisko nodrošinājumu. Kā zināms, ne tikai uzņēmējdarbība, bet arī ikdienas dzīve ir cieši saistīta ar daudzveidīgiem juridiska rakstura jautājumiem – dažādu līgumu slēgšana, licenču saņemšana, komersantu reģistrācija, darbinieku pieņemšana darbā un atbrīvošana no tā u.c. Tādēļ Alberta koledža ir izstrādājusi vēl nebijušu studiju programmu, kuras mācību metodes ir orientētas tieši uz praksi un reālo juridisko zināšanu pielietojumu. Studiju laikā tiek stimulēts jurista darbs, imitēti tiesas procesi, bet eksāmenu laikā tiek risinātas reālas problēmsituācijas. Kur varēs strādāt? Iegūstot diplomu ar jurista palīga kvalifikāciju, Jūs varēsiet sākt strādāt, piemēram, par jurista, advokāta, notāra vai tiesneša palīgu, vai pielietot plašāk juridiskās zināšanas savā uzņēmumā vai darba vietā. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Tiesību zinātne- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programma dod iespēju iegūt pamatzināšanas dažādās tiesību nozarēs, kas nepieciešamas jurista palīga kvalifikācijas iegūšanai. Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus juristu palīgus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi darbam valsts un pašvaldību institūcijās. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Tiesību zinātnes- 1. līm. prof. studijas

  PRASMES Iegūsi prasmes dažādu juridisko dokumentu sastādīšanā, tiesisko darījumu noslēgšanā, izpildē, izbeigšanā, saistību apstiprināšanā, kā arī zaudējumu atlīdzināšanā no tiesiskajiem darījumiem. KARJERA: •varēsi strādāt par biroja administratoru juridiskajos birojos un iestādēs; •iegūtā kvalifikācija atbilst tam, lai Tu strādātu par prokurora palīgu, tiesneša palīgu, tiesas sekretāru; •varēsi veidot karjeru, strādājot privātajās institūcijās pie komersanta, biedrībā vai nodibinājumā, valsts vai pašvaldības institūcijās. ...

  Provider NameBiznesa augstskolas Turība Talsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Tiesību zinātnes- 1. līm. prof. studijas

  PRASMES Iegūsi prasmes dažādu juridisko dokumentu sastādīšanā, tiesisko darījumu noslēgšanā, izpildē, izbeigšanā, saistību apstiprināšanā, kā arī zaudējumu atlīdzināšanā no tiesiskajiem darījumiem. KARJERA: •varēsi strādāt par biroja administratoru juridiskajos birojos un iestādēs; •iegūtā kvalifikācija atbilst tam, lai Tu strādātu par prokurora palīgu, tiesneša palīgu, tiesas sekretāru; •varēsi veidot karjeru, strādājot privātajās institūcijās pie komersanta, biedrībā vai nodibinājumā, valsts vai pašvaldības institūcijās. ...

  Provider NameBiznesa augstskolas Turība Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Tiesību zinātnes- 1. līm. prof. studijas

  PRASMES Iegūsi prasmes dažādu juridisko dokumentu sastādīšanā, tiesisko darījumu noslēgšanā, izpildē, izbeigšanā, saistību apstiprināšanā, kā arī zaudējumu atlīdzināšanā no tiesiskajiem darījumiem. KARJERA: •varēsi strādāt par biroja administratoru juridiskajos birojos un iestādēs; •iegūtā kvalifikācija atbilst tam, lai Tu strādātu par prokurora palīgu, tiesneša palīgu, tiesas sekretāru; •varēsi veidot karjeru, strādājot privātajās institūcijās pie komersanta, biedrībā vai nodibinājumā, valsts vai pašvaldības institūcijās. ...

  Provider NameBiznesa augstskolas Turība Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages