• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 841 items
 1. Asiakaspalvelun osaamisala

  Linkki Luksian netti-sivuille ...

  Provider NameLuksia, Vihti, Ojakkalantie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Asiakaspalvelun osaamisala

  Linkki Luksian netti-sivuille ...

  Provider NameLuksia, Vihti, Ojakkalantie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Asiakaspalvelun osaamisala

  Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut on kielitaitoinen sekä myynti- ja asiakaspalveluhenkinen. Hän suunnittelee, toteuttaa, valmistaa ja myy tuotteita ja -palveluja. Hän toimii työpaikan ja toimintaympäristön liikeidean sekä suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin mukaisesti. Hän hallitsee omavalvonnan ja alkoholin anniskelumääräykset ja toimii kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut osaaminen asiakaspalvelun, hotellipalvelun tai kokin työtehtävissä. ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Katariinan kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Asiakaspalvelun osaamisala

  Ammatilliset perustutkinnot Opiskelu sisältää opetusta oppilaitoksessa ja työpaikoilla sekä itsenäistä opiskelua. Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Osa opinnoistasi on valinnaisia opintoja, ja osa suoritetaan oman alan työpaikoilla. Peruskoulupohjaisten tutkintojen suorittaminen kestää noin 3 vuotta, ylioppilaspohjaisten noin 2 vuotta. Tutkinnon rakenne Kaikkien tutkintojen rakenne on samanlainen: Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp Yhteisen tutkinnon osat 35 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Perustutkinto sisältää yhden tai useamman osaamisalan. Eri osaamisalat valmistavat eri ammattinimikkeisiin tai suuntaavat erikoistumaan tiettyyn osa-alueeseen yhden ammattinimikkeen sisällä. Osaamisala valitaan ensimmäisen opintovuoden aikana tai jo koulutukseen hakemisen yhteydessä. Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat sisältävät pakollisia osaamistavoitteita 19 osp ja valinnaisia 10 osp, yhteensä 35 osp. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp   Työssäoppiminen, näytöt ja opinnäyte Opiskelu on käytännönläheistä ja tarjoaa sinulle tilaisuuden päästä oppimaan työpaikoille. Työssäoppiminen suoritetaan ohjatusti ja valvotusti alan työpaikoilla ja sitä sisältyy opintoihin vähintään 30 osp. Opintojen aikana suoritat lisäksi ammattiosaamisen näyttöjä. Näytöt ovat erilaisia työkokonaisuuksia, jotka vastaavat mahdollisimman palj ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Prinsessantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Asiakaspalvelun osaamisala

  Tarjoilijaopinnoissa opit: asiakaspalvelua ja myyntityötä tarjoilemaan, esittelemään ja suosittelemaan asiakkaalle ruokia ja juomia vastaanottamaan tilauksia kattamaan ja siistimään pöytiä anniskelemaan juomia annosruokien ja juomien tarjoilua sekä syvennetään osaamista: perehtymällä à la carte -tarjoiluun, juomien myyntiin ja tarjoiluun sekä tilaus- ja juhlaruokien tarjoiluun. Tarjoilijan työ on asiakaspalvelua ja myyntitehtäviä. Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita. Alan ammattilainen esittelee, myy ja tarjoilee tuotteita asiakkaille. Tarjoilijan koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista majoitus- ja ravitsemisalan työpaikoilla eli osa opinnoista suoritetaan työelämässä. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös ulkomailla. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Priimus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Asiakaspalvelun osaamisala

  Tarjoilijaopinnoissa opit: asiakaspalvelua ja myyntityötä tarjoilemaan, esittelemään ja suosittelemaan asiakkaalle ruokia ja juomia vastaanottamaan tilauksia kattamaan ja siistimään pöytiä anniskelemaan juomia annosruokien ja juomien tarjoilua sekä syvennetään osaamista: perehtymällä à la carte -tarjoiluun, juomien myyntiin ja tarjoiluun sekä tilaus- ja juhlaruokien tarjoiluun.  Tarjoilijan työ on asiakaspalvelua ja myyntitehtäviä. Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita. Alan ammattilainen esittelee, myy ja tarjoilee tuotteita asiakkaille. Tarjoilijan koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista majoitus- ja ravitsemisalan työpaikoilla eli osa opinnoista suoritetaan työelämässä. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös ulkomailla. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Priimus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Asiakaspalvelun osaamisala

  Tutkinnon kaikille yhteinen pakollinen osa on majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen. Asiakaspalvelun osaamisalalla suoritetaan lisäksi pakollisina tutkinnon osina: asiakaspalvelu ja myynti sekä annosruokien ja juomien tarjoilu. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Alan työntekijältä odotetaan joustavuutta, omatoimisuutta, myyntihenkisyyttä, palvelualttiutta, kielitaitoa, paineensietokykyä ja halua kohdata uusia asiakkaita eri vuorovaikutustilanteissa. Tarjoilijalla tulee olla esteettistä silmää ja luovuutta sekä ulkoisen olemuksen on oltava siisti ja huoliteltu. Työ on yleensä vuorotyötä. Koulutus Kpedun verkkosivuillla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Tarjoilijaksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Asiakaspalvelun osaamisala

  Tutkinnon kaikille yhteinen pakollinen osa on majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen. Asiakaspalvelun osaamisalalla suoritetaan lisäksi pakollisina tutkinnon osina: asiakaspalvelu ja myynti sekä annosruokien ja juomien tarjoilu. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Alan työntekijältä odotetaan joustavuutta, omatoimisuutta, myyntihenkisyyttä, palvelualttiutta, kielitaitoa, paineensietokykyä ja halua kohdata uusia asiakkaita eri vuorovaikutustilanteissa. Tarjoilijalla tulee olla esteettistä silmää ja luovuutta sekä ulkoisen olemuksen on oltava siisti ja huoliteltu. Työ on yleensä vuorotyötä. Koulutus Kpedun verkkosivuillla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Tarjoilijaksi Kokkolassa    ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Avoimen väylä, Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Lapin ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelet ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) pedagogiikan mukaisesti. Ongelmaperustaisessa oppimisessa hyödynnetään käytännön työtilanteita ja korostetaan opiskelijoiden omaa tiedonhankintaa ja kykyä soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämäläheisissä oppimisympäristöissä. Uskomme, että miten Sinä opit, on yhtä tärkeää kuin mitä Sinä opit. Tarjoamme aktiivisen ja haasteellisen oppimisympäristön, jossa opit asettamaan tavoitteita ja päämääriä, ajattelemaan itsenäisesti ja työskentelemään ryhmän jäsenenä. Ongelmaperustaisuus, yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutus ulottuvat läpi yhteisön, opiskelijoista henkilökuntaan. Opetussuunnitelma rakentuu ammatillisen kasvun systemaattiseen kehittymiseen. Kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa keskitytään liikuntakasvatukseen ja terveyden edistämiseen ihmisen elämänkaarta mukaillen. Saat vankan pohjan ammattitaitoiseen ohjaamiseen ja liikuntatoiminnan johtamiseen ja perehdyt liikuntamatkailuun ja seikkailukasvatukseen. Valinnaisissa hyvinvointivalmennuksen ja liikuntaterapian opinnoissa kehityt terveyden ja hyvinvoinnin kehittämisen osaajaksi (Personal Fitness Coach). Urheiluvalmennuksessa suuntaudut valmentamisen asiantuntijaksi liitto-, alue- ja seuratasolle. Voit hakea kansainvälistä European Coaching Diploma -tutkintoa. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Sport and Leisure, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Avoimen väylä, Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus, Rovaniemi

  Opinnot ovat hyvin työelämäläheisiä ja opintojen aikana pääset verkostoitumaan Lapin matkailun elinkeinoelämän kanssa. Lappi on kansainvälinen matkailukohde - come and join us!   Restonomin ammattiopinnoissa keskitymme matkailu- ja ravitsemisalan keskeisiin sisältöihin, mm. alan liiketoiminta- ja esimiesosaamiseen. Opinnoissa voit suuntautua matkailuliiketoiminta- tai tapahtumakonseptien johtamiseen, luontomatkailun kehittämiseen tai englanninkielisiin Tourism Management and Experience Design -opintoihin. Kansainvälisiin tehtäviin valmentaa myös mahdollisuus opiskella tai suorittaa harjoittelu ulkomailla. Elinkeinoelämän toimeksiannot antavat mahdollisuuden soveltaa teoriatietoa käytännössä ja vahvistavat samalla monikulttuurisen pohjoisen toimintaympäristön tuntemusta ja kontaktiverkostoja. Restonomin monimuoto-opinnoissa opiskelu tapahtuu pitkälti omaehtoisena työskentelynä verkkoympäristöjä hyödyntäen. Opiskeluun sisältyy luentoja erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä.. Lähikontaktitapaamisia monimuotoryhmillä restonomiopinnoissa on muutaman kerran lukukaudessa 2­­–3 päivän kokonaisuuksina. Opinnot kestävät keskimäärin 3,5 vuotta. Voit hyödyntää opinnoissasi aikaisempaa vahvaa alan ammatillista osaamista ja näin nopeuttaa opintojasi. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Tourism, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages