• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 306 items
 1. Pirotechnikai terméküzemeltető

  A képesítéssel rendelkező képes: 500 kg nettó hatóanyag tartalom alatt termék felhasználásával, szállításával kapcsolatos adminisztráció vezetésére engedélyeztetési eljárásokat lefolytatatására (a felhasználás engedély szerinti felelőse, kivéve a vezető pirotechnikus képzettséghez kötött tűzijátékokat) látvány kivitelezésére minden olyan munkaterületen, ahol engedélyhez kötött pirotechnikai terméket használnak fel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. PLC programozó

  A képesítéssel rendelkező képes: PLC programozást végezni Paramétereket beállítani, diagnosztizálni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Színpadmester

  A képesítéssel rendelkező képes: a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni megtervezni és lebonyolítani az előadás színpadtechnikai folyamatait alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat llemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) A B C 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 3.1.2. 3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású Színpadmester 3.1.3. Díszletépítő 3.2. A szakképesítés m részt venni a próba színpadtechnikai folyamatában begyűjteni az információkat egy új produkció színpadtechnikai létrehozásához beépíteni, beépíttetni a próbadíszletet kezelni a kellékés bútorjelzéseket elsajátítani, végrehajtani a színpadtechnikai instrukciókat a próba folyamán beprogramozni a látványés színpadtechnikai jeleket ellenőrizni és korrigálni a beállított látványés színpadtechnikai jeleket rögzíteni a szcenáriumban az instrukciókat előkészíteni a kijelölt munkaterületet előkészíteni a díszletelemek beszereléséhez szükséges eszközöket, szerszámokat előkészíteni a kellékeket és a bútorokat beépíteni a tervrajznak megfelelően a díszletet telepíteni a bútorokat és a kellékeket üzemeltetni a fogyatékkal élő nézők kiszolgáló eszközeit (indukciós hurok, rámpa) felügyelni az előadás színpadtechnikai biztonságát üzemeltetni a színpadtechnikai eszközöket a kapott inst ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Világítástechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat megtervezni és lebonyolítani az előadás világítástechnikai folyamatait irányítani a rendezői és tervezői instrukciók alapján a darabok bevilágítási és egyéb elektromos munkáit, a megbeszélt határidők betartásával határidőre elkészíttetni a produkciók világítási kellékeit, anyagait, egyedi világítási berendezéseit a műsoron lévő darabokról scenáriumot készíteni, ezeket okmányszerűen kezelni gondoskodni az előadások szakszerű kiszolgálásáról a színház előadásaival és próbáival kapcsolatos összes szcenikai világítási feladatokat meghatározni, azok elvégzését irányítani és folyamatosan ellenőrizni, valamint az előadások zavartalanságát biztosítani műszaki véleményt adni a világítás és egyéb, a nézőteret, színpadot és szervesen kapcsolódó helyiségeket érintő elektromossággal kapcsolatos feladatok megoldására a rábízott és a világosítótárhoz tartozó berendezések és eszközök balesetmentes, üzemképes állapotának ellenőrzésére a berendezések meghibásodása esetén gondoskodni azok azonnali javításáról, a szervízelés intézéséről, és az eszközök helyettesítéséről a világítási eszközökről és berendezésekről szervizkönyvet vezetni és azt dokumentumszerűen nyilvántartani megszervezni és folyamatosan ell ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

  A képesítéssel rendelkező képes: olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat munkaterületet ellenőrizni előkészíteni a munkadarabot beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat elvégezni a hegesztést önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. abroncsgyártó technológiai szakmérnök

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket az abroncsgyártás alapanyagaival, termelési és tervezési folyamatainak ismeretével, valamint az abroncsok működésére vonatkozó ismeretek elsajátításával kiegészítve képesek az abroncsgyártással összefüggő feladatok ellátására, problémák megoldására mind a termék- és gyártástervezés, mind irányítási és ellenőrzési folyamatok megoldása terén.   Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:   a) Tudás: A szakirányú továbbképzésben résztvevők ismerik * az abroncsok alapanyagait és az azokban lejátszódó kémiai változásokat, tekintettel mind a gumialapú, mind az egyéb összetevőkre; * az alapanyagok, féltermékek és késztermékek specifikus vizsgálati módjait; * az abroncsgyártási folyamatok minőségbiztosítására vonatkozó szabályokat és technikákat; * a késztermékek üzemelés közbeni viselkedését, annak mechanikai elméleti és gyakorlati vizsgálati módszereit; * az abroncsgyártás folyamatát, az alapanyag-előállításra, félkésztermék-gyártásra és  a felépítésre vonatkozó ismereteket, az ott előforduló gépek típusait és működési elvét; * az abroncsgyártás gyártástervezési alapelveit; * az abroncsgyártás környezetvédelmi következményeit, a gyártásközi és egyéb hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának lehetőségeit.        b) Elsajátítandó általános kompetenciák: * írásbeli és szóbeli kommunikációs készség; * hatékony problémamegoldó képesség; * képesség a csoportmunkában való munkára; * etikus viselkedés.        Szemé ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. EHS szakember

  A képzés célja, elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű, műszaki, munka- és tűzvédelmi, környezet-egészségügyi és környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a munka- és tűzvédelmi, a kémiai és iparbiztonsági előírások kidolgozására, fejlesztésére és betartatására, képesek a potenciális környezeti ártalmak és veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére és csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. A vonatkozó jogi ismeretek alapján megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a munkahelyi/vállalati EHS feladatok és célok elérésére.    Elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: – a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, azoknak megfelelő szintű elméleti és gyakorlati alkalmazása; – a képzés szakterületén az alapvető gyakorlati módszerek és megoldások mélyreható ismerete, önálló kutatás-fejlesztési készség; – a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete; – munka- és tűzvédelmi, illetve iparbiztonsági ismeretek; – környezet-egészségügyi ismeretek, kémiai és iparbiztonsági előírások ismerete, kockázatértékelés, környezeti ártalmak megelőzésének lehetőségei; – a munkahelyi kóroki tényezők azonosítása, értékelése és megelőző intézkedések kidolgozása; – környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése; – környe ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. EHS szakmérnök

  A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű, műszaki, munka- és tűzvédelmi, környezet-egészségügyi és környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik képesek a munka- és tűzvédelmi, a kémiai és iparbiztonsági előírások kidolgozására, fejlesztésére és betartatására, képesek a potenciális környezeti ártalmak és veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére és csökkentésére, továbbá képesek kárelhárítási projektek irányítására. A vonatkozó jogi ismeretek alapján megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a munkahelyi/vállalati EHS feladatok és célok elérésére.   Elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, azoknak megfelelő szintű elméleti és gyakorlati alkalmazása; a képzés szakterületén az alapvető gyakorlati módszerek és megoldások mélyreható ismerete, önálló kutatás-fejlesztési készség; a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete; munka- és tűzvédelmi, illetve iparbiztonsági ismeretek; környezet-egészségügyi ismeretek, kémiai és iparbiztonság előírásainak ismerete, kockázatértékelés, környezeti ártalmak megelőzésének lehetőségei; a munkahelyi kóroki tényezők azonosítása, értékelése és megelőző intézkedések kidolgozása; környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése; környezet ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. elektromos járműhajtás szakmérnök

  A képzés célja olyan szakmérnökök képzése, akik az elektromos meghajtású járművek szakterülethez kapcsolódó speciális műszaki, informatikai és gazdasági-menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak a villamos járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, vizsgálatára és a bennük végbemenő folyamatok kutatására, valamint ezen járművek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására.  A továbbképzési szakon végzettek alkalmasak  -       a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; -       a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; -       a lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalára, következtetések levonására; -       a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére; -       a szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat; -       önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére; -       a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére; -       rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésre; -       integrált ismeretek alkalmazására az értékelés területén; -       állapotfelmérések elvégzésére, feladatok komplex megtervezésére ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. gépipari mechatronikai karbantartó szakmérnök

  A képzés célja olyan gépipari automatizálási és karbantartó szakmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések, ipari mechatronikai rendszerek és folyamatok magas szintű üzemeltetésére, karbantartására, modellezésére és fenntartására, új technológiák, módszerek és eszközök ipari bevezetésére. Ennek érdekében a képzés a meglévő elméleti és gyakorlati tudást kiegészíti olyan magas szintű mérnöki gyakorlati ismeretekkel, amelyek révén jelentős magabiztosságot szereznek komplex gyártósorok, gyártórendszerek, egyedi célgépek és automatizált berendezések üzemeltetésében és karbantartásában és nem utolsó sorban megismertetni a szabványos nyelvezetet a berendezések dokumentációinak szakszerű és analitikus értelmezéséhez. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a) Tudás: A szakirányú továbbképzésben résztvevők ismerik * a mechatronikai rendszerekben alkalmazott hidraulikus és pneumatikus elemek szerkezetével, működésével, jelképeivel kapcsolatos ismereteket; * a körfolyamok tervezéséhez szükséges méretezési, rendszertani, vezérlés- és szabályozástechnikai ismereteket; * a körfolyamok tervezésének és elemzésének számítógépes módszereit; * a hidraulikus és pneumatikus elemek gyártásánál alkalmazott speciális technológiákat; * a mechatronikai berendezések irányítására szolgáló PLC programok készítését vezérlő programok hibadiagnosztikai lehetőségeit; * a mechatronikai berendezések üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges szenzortechnikai, elektrotechnikai, méréstechnikai, kar ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages