• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 189 items
 1. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: THEATRE DIRECTING TECHNICIAN

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Jelmeztervező

  A képesítéssel rendelkező képes: tervezőművész irányításával részt venni a jelmeztervezési-és kivitelezési munkák minden fázisában részfeladatokat önállóan is megoldani, a kivitelezési munkák irányítását elvégezni olyan műveltséggel, szakmai művészettörténeti, dráma-és színháztörténeti, viselettörténeti tudással és technikai ismeretekkel rendelkezni, amelyek képessé teszik tanulmányai folytatására a művészeti főiskolákon, egyetemeken ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Kerámiaműves

  A képesítéssel rendelkező képes: együttműködni a kerámia-porcelángyártás különböző területein dolgozó munkatársaival, tervezőkkel megrendelések alapján vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában gyártott kerámia-porcelán tárgyakat készíteni alkalmazni a kerámia-porcelántörténet és a kortárs kerámia művészet területén szerzett ismereteit szakmai munkájában anyagés technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni a tárgyformálás területén azonosítani a porcelán-kerámiamasszákat, mázakat, szükség szerint alakítani azok tulajdonságait alkalmazni a kerámia-porcelán tárgyformálás és sokszorosítás alapműveleteit szakszerűen használni a mázakat, máz alatti és máz feletti kerámia festékeket és alapanyagaikat hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni a tárgyformáláshoz szükséges vázlatterveket, formatanulmányokat készíteni elkészíteni kerámia-porcelán tárgyak metszeti, pontos méretezésű műhelyrajzait kerámia-porcelán tárgyak előállításához különböző rendeltetésű gipszformákat készíteni a nyersszárítás folyamatát megtervezni, felügyelni a mázazási műveletek különböző módjait alkalmazni berakni és működtetni az égető kemencéket, szakszerűen alkalmazni az égetési segédeszközöket a gyakorlati munka végzéséhez szükséges kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével szakszerűen és az egészségés környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Korrektor

  A képesítéssel rendelkező képes: együttműködni munkahelyi vezetőivel, a megrendelővel, a kapcsolódó munkaterületek szakembereivel szövegés képeredetit a felhasználási technológiának megfelelő előkészíteni nyomaton vagy képernyőn a szöveg eredetit a forgatókönyvvel összehasonlítani, az eltéréseket észrevenni, bejelölni és/vagy kijavítani a helyesírási szabályok betartását ellenőrizni, a hibákat bejelölni a tördelési és a tipográfiai szabályok betartását ellenőrizni ellenőrizni a szövegrészi beosztások egységességét, bejelölni és/vagy kijavítani az eltéréseket felismerni az alkalmazott betűtípusokat és különböző változataikat a dokumentumban a hamis betűtípusokat felismerni, bejelölni és/vagy kijavítani a tipográfiai rend betartására digitális proof vagy próbanyomat alapján felismerni a színhelyességet, a direkt színeket tájékozódni az interneten, a kézikönyvekben, lexikonokban, szakirodalomban a nyomaton a hibákat szabványos korrektúrajelekkel jelölni a hibákat a dokumentum programjában kijavítani hibátlan korrektúra esetén a dokumentumot imprimálni, a levilágítást, lemezmásolást nyomtatást engedélyezni az imprimatúrát az első nyomattal és a próbanyomattal összeolvasni elvégezni a géprevíziót felelősséggel dönteni a gépindulásról az anyagról a szükséges beállításokkal PS vagy PDF fájlt írni a kész anyagot, tartozékait, a műszaki dokumentációt archiválni betartani a tűz-, a munka-, az érintésvédelmi és a környezetvédelmi előírásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Lakberendező

  A képesítéssel rendelkező képes: megtervezni az üzlet/lakás funkcionális működését látványés műszaki tervet készítni egyedi bútort tervezni szükséges kellékeket és díszítőelemeket készíteni belső teret kialakítani, berendezni belső tér stílusát megtervezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Mozgókép- és animációkészítő

  A képesítéssel rendelkező képes: az animációs stúdiók különféle területein: beállítási-rajz készítő, képes forgatókönyv (storyboard) rajzoló, sík és plasztikus figuratervező, mozdulatterv rajzoló, háttérfestő és számítógépes munkatársi feladatokat ellátására TV és filmstúdiókban segédoperatőri, világítástechnikai, hangtechnikai és számítógépes grafikus asszisztensi feladatokat ellátására az animációs-film készítő a síkművészet és az időben lejátszódó művészeti ágak területén (film-TV) az előzetesen megbeszélt követelmények és elgondolások rögzítésének alapján feladatok elvégzésére önálló vállalkozóként képes saját munkájának megtervezésére és szervezésére Szakmai vizsgáinak befejeztével a szakág különféle területein, felsőfokon folytathatja tanulmányait ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Typographic-assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja a szakirány szerinti speciális szaktudással rendelkező- könyvműves képzése, aki képes tömegtermelésre és egyedi kivitelezésre alkalmas papíralapú dokumentumok, tárgyak, dobozok, tokok, tárolóeszközök tervezésére és készítésére, különféle tradicionális, szükség szerint muzeális technikákkal, hagyományos eszközökkel, kézműves módszerekkel történő könyvek kötésére;- bútorműves képzése, aki a bútorműves és műtárgyvédő művészi, művészettörténeti, rajzi, plasztikai, színtani és manuális kultúrával rendelkezik és képes belső terek és téregyüttesek bútorzatának, berendezési és használati tárgyainak tervezésére, ábrázolására, elkészítésére, továbbá, akik specializált tudásukat használva autonóm művészeti produktumok, projektek elkészítésében asszisztensi szerepet vállalhatnak. A képzőművész asszisztensa) tudása- Rendelkezik a képzőművészethez kapcsolódó alapvető és szakspecifikus, strukturált ismeretekkel, mind a gyakorlati műtermi munka, mind az elméleti, művészettörténeti vonatkozásokkal.- Alapvető tudással rendelkezik, a képzőművészetben végzett tevékenységek alapjául szolgáló anyagokról, technikákról, (festészeti, szobrászati, grafikai eljárásokról, vizualitásban használt új technikai médiumokról), valamint a tevékenységek végzési körülményeiről: műtermekről, műhelyekről.- Alkalmazásorientált ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a képzőművészet egyes specializált részei, továbbá a képzőművészet és más művészeti ágak, más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról.- ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Assistant in Furniture Production and Work of Art Protection

  A felsőoktatási szakképzés célja a szakirány szerinti speciális szaktudással rendelkező- könyvműves képzése, aki képes tömegtermelésre és egyedi kivitelezésre alkalmas papíralapú dokumentumok, tárgyak, dobozok, tokok, tárolóeszközök tervezésére és készítésére, különféle tradicionális, szükség szerint muzeális technikákkal, hagyományos eszközökkel, kézműves módszerekkel történő könyvek kötésére;- bútorműves képzése, aki a bútorműves és műtárgyvédő művészi, művészettörténeti, rajzi, plasztikai, színtani és manuális kultúrával rendelkezik és képes belső terek és téregyüttesek bútorzatának, berendezési és használati tárgyainak tervezésére, ábrázolására, elkészítésére, továbbá, akik specializált tudásukat használva autonóm művészeti produktumok, projektek elkészítésében asszisztensi szerepet vállalhatnak. A képzőművész asszisztensa) tudása- Rendelkezik a képzőművészethez kapcsolódó alapvető és szakspecifikus, strukturált ismeretekkel, mind a gyakorlati műtermi munka, mind az elméleti, művészettörténeti vonatkozásokkal.- Alapvető tudással rendelkezik, a képzőművészetben végzett tevékenységek alapjául szolgáló anyagokról, technikákról, (festészeti, szobrászati, grafikai eljárásokról, vizualitásban használt új technikai médiumokról), valamint a tevékenységek végzési körülményeiről: műtermekről, műhelyekről.- Alkalmazásorientált ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a képzőművészet egyes specializált részei, továbbá a képzőművészet és más művészeti ágak, más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról.- ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Television Production Assistant

  A képzés célja a televíziós műsorkészítés hivatásszerű gyakorlásához szükséges szakképzettség nyújtása, amellyel a televíziós műsorkészítő-asszisztensek a mozgóképkészítés eszközeinek ismerete és fejlett kommunikációs képességek birtokában képesek televíziós műfajokban, a mozgóképkészítés területén televíziós szakemberekkel együttműködésben műsorok készítésében részt venni. Elméleti és gyakorlati alapismeretekkel rendelkeznek a képalakítás és képalkotás terén, és képesek a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek felhasználására, a televíziós műsorkészítésben asszisztensi feladatkörök ellátására, részben előre nem látott feltételek melletti technikai feladatok megoldására. A televíziós műsorkészítő-asszisztensa) tudása- Rendelkezik a televíziós műsorkészítéshez kapcsolódó alapvető általános és szakspecifikus, strukturált ismeretekkel.- Alapfokú tudással rendelkezik a televíziós műsorkészítő tevékenységek alapjául szolgáló anyagokról, technikákról, valamint a tevékenységek végzésének körülményeiről.- Alkalmazásorientált ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a televíziós műsorkészítés egyes részei, továbbá az adott művészeti ág és más művészeti ágak, illetve más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról.- Átlátja szakmájának munkavállalással kapcsolatos szabályait, előírásait, tevékenységi köreit.- Tisztában van a televíziós műsorkészítés etikai, alapvető jogi, szerzői jogi kérdéseivel.- Az audiovizuális eszközöket alapszinten ismeri a mozgókép és a média területén.- Tudása kiterjed az au ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Stage Directing Assistant

  A képzés célja színházi szakemberek képzése, akik a színházi munkafolyamatok pontos ismeretének elsajátításával elméleti és gyakorlati szinten egyaránt képesek lesznek önálló színházi előadásokban a próbafolyamat munkamenetét átlátni, megszervezni, támogatni, valamint egyéb szakmaspecifikus feladatokat ellátni, továbbá az előadások játszása során a rendezőt helyettesíteni, felújító és beugrópróbákat tartani, az előadás minőségére ügyelni. A képzés során elsajátított kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek, illetve személyes adottságok és készségek birtokában, mint a rendező melletti művészeti munkatárs, képesek megfelelni a színházi szakmai elvárásoknak. A színházi rendezőasszisztensa) tudása- Átfogóan ismeri a vizuális művészetek rendszerét, felépítését, stílusjegyeit, alkalmazásának alapszabályait.- Alapszinten ismeri a klasszikus és kortárs drámatörténetet.- Alapfokon tisztában van a dramaturgia szabályrendszerével.- Alapfokú ismeretei vannak a zenei összefüggésekről, zenetörténetről, a meghatározó zeneszerzőkről és életművükről.- Alapfokú ismeretei vannak a rendezés és a szcenika terén.- Színházi üzemtan és menedzsment ismeretekkel rendelkezik.- Elméleti tudása és gyakorlati tapasztalata biztosítja a színházi struktúra ismeretét.- A próbafolyamat és dokumentációk ismerete mellett rendelkezik egyéb színházi szakmaismerettel (súgó, ügyelő), ismeri a színház gyakorlati működését.b) képességei- Képes a színházi tevékenységben, mint csapatmunkában való kreatív részvételre.- A színházi próba során a ...

  Awarding bodySzínház- és Filmművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages