• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 69 items
 1. Svetsspecialist och Svetsinspektör – IWS, IWI-S

  Vidarutveckla och fördjupa dina kunskaper inom svetsning!Utbildningen vänder sig till dig som vill vidarutbilda och fördjupa dina kunskaper inom svetsning. Efter utbildningen erhålls licens som IWS samt kunskaper att klara certifieringen som svetsinspektör IWI-S. I landet finns många företag som söker efter dessa yrkeskompetenser. Under utbildningen får du branschkunskaper i kombination med de kunskaper som krävs för att arbeta som svetsansvarig. Du lär dig svetskonstruktion, svetsmetallurgi – materiallära, avancerade svetsmetoder - svetsutrustning samt projektledning.Du kommer att arbeta med konstruktionsberäkningar, granskning av svetsarbete, beräkningar av svetsdiskontinuiteter samt produktionsekonomi. Skolan har en väl utrustad svetsverkstad samt erfarna svetslärare med behörighet av svetskommissionen att utbilda på Yh-nivå.Kurs Kvalificerade svetsares yrkesroll samt projektledning, 25 YhpLIA 1, 25 Yhp, LIA 2 , 25 Yhp Svetsarbete inom produktion & kvalitetssäkring, 35 YhpSvetsinspektörsrollen IWI-S, 50 YhpSvetskonstruktion, 15 YhpSvetsmetallurgi och materiallära inom svetsning, 25 Yhp Svetsmetoder och svetsutrustning, 25 Yhp Utbildningen leder till en fördjupade kunskaper inom svetsning samt möjlighet att arbeta som exempel svetsansvarig eller svetsinspektör. Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.Studietiden är förlagd till 45 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner, egna studier samt LIA (lärande i arbete) ingår. ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Svetsspecialist och Svetsinspektör – IWS, IWI-S

  Vidarutveckla och fördjupa dina kunskaper inom svetsning!Utbildningen vänder sig till dig som vill vidarutbilda och fördjupa dina kunskaper inom svetsning. Efter utbildningen erhålls licens som IWS samt kunskaper att klara certifieringen som svetsinspektör IWI-S. I landet finns många företag som söker efter dessa yrkeskompetenser. Under utbildningen får du branschkunskaper i kombination med de kunskaper som krävs för att arbeta som svetsansvarig. Du lär dig svetskonstruktion, svetsmetallurgi – materiallära, avancerade svetsmetoder - svetsutrustning samt projektledning.Du kommer att arbeta med konstruktionsberäkningar, granskning av svetsarbete, beräkningar av svetsdiskontinuiteter samt produktionsekonomi. Skolan har en väl utrustad svetsverkstad samt erfarna svetslärare med behörighet av svetskommissionen att utbilda på Yh-nivå.Kurs Kvalificerade svetsares yrkesroll samt projektledning, 25 YhpLIA 1, 25 Yhp, LIA 2 , 25 Yhp Svetsarbete inom produktion & kvalitetssäkring, 35 YhpSvetsinspektörsrollen IWI-S, 50 YhpSvetskonstruktion, 15 YhpSvetsmetallurgi och materiallära inom svetsning, 25 Yhp Svetsmetoder och svetsutrustning, 25 Yhp Utbildningen leder till en fördjupade kunskaper inom svetsning samt möjlighet att arbeta som exempel svetsansvarig eller svetsinspektör. Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.Studietiden är förlagd till 45 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner, egna studier samt LIA (lärande i arbete) ingår. ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Tågtekniker

  Vill du vara med och utveckla den svenska kompetensen inom en framtidsbransch? Den stora efterfrågan på medarbetare med tågteknisk kompetens kräver att tillgången på nya multikunniga medarbetare finns att rekrytera. Därför utvecklas nu utbildningar inom spårbunden trafik. Nya medarbetare med djupare teknisk kunnande efterfrågas för att arbeta med de höghastighetståg som införs i hela Europa.Tågtekniker är ett yrke med stark praktisk inriktning.Utbildningen tågteknik innehåller mycket teoretiska avsnitt inom teknik som omfattar el, elektronik, mekanik och datoriserade kommunikations- och övervakningssystem, det ger tågteknikern bra möjligheter till ett omväxlande arbete.Tågtekniker, underhållstekniker och drifttekniker är multikunniga. De har bra grepp om datateknik, mekanik, elektronik och industriell automation. Utbildningen ger dig kunskaper för att du ska kunna hantera den teknik som finns i moderna tåg. Utbildningen vid yrkeshögskolan har en teknikbredd som även passar inom andra branscher. Utbildningen ger dig valfrihet och stora karriärsmöjligheter.Yrkeshögskolan med inriktning på tåg har internationellt anpassade kurser. Du kan arbeta i internationella projekt eller på lokala underhållsdepåer i landet. ...

  Provider NameKunskapscompaniet Ankaret AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Diagnostekniker inom motorbranschen

  Du lär dig att förstå, felsöka och diagnostisera system på motorfordon. Du får även arbetsverktyg för att möta den snabba och komplicerade utvecklingen inom motorbranschen. Kunskaperna använder du sedan ute på utbildningens samarbetsföretag under din LIA (Lärande i arbete). Utbildningen ger dig arbetsverktyg för att möta den snabba utvecklingen inom motorbranschen. Du får också lära dig engelska facktermer, öva upp dina datorkunskaper och lära dig hur du vårdar kundrelationer. Bilservice handlar om att se bil och kund som en helhet.Diagnostisering av bilarnas status sker i huvudsak med hjälp av data från bilens elektroniska system och därför är felsökning med dator det vanligaste och det viktigaste verktyget på en bilverkstad.Kurser i utbildningen:Diagnoskompetens, 70 yhpExamensarbete, 5 yhpIntygsutbildning AC, 5 yhpKvalitets- och miljösystem, 15 yhpLIA 1, 25 yhpLIA 2, 25 yhpLIA 3, 40 yhpServicemarknad och social kompetens, 30 yhpStyrsystemkompetens, 65 yhpTeknisk engelska, 20 yhp ...

  Provider NameKarlstads kommun, Yrkeshögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Diagnostekniker inom motorbranschen

  Du lär dig att förstå, felsöka och diagnostisera system på motorfordon. Du får även arbetsverktyg för att möta den snabba och komplicerade utvecklingen inom motorbranschen. Kunskaperna använder du sedan ute på utbildningens samarbetsföretag under din LIA (Lärande i arbete). Utbildningen ger dig arbetsverktyg för att möta den snabba utvecklingen inom motorbranschen. Du får också lära dig engelska facktermer, öva upp dina datorkunskaper och lära dig hur du vårdar kundrelationer. Bilservice handlar om att se bil och kund som en helhet.Diagnostisering av bilarnas status sker i huvudsak med hjälp av data från bilens elektroniska system och därför är felsökning med dator det vanligaste och det viktigaste verktyget på en bilverkstad.Kurser i utbildningen:Diagnoskompetens, 70 yhpExamensarbete, 5 yhpIntygsutbildning AC, 5 yhpKvalitets- och miljösystem, 15 yhpLIA 1, 25 yhpLIA 2, 25 yhpLIA 3, 40 yhpServicemarknad och social kompetens, 30 yhpStyrsystemkompetens, 65 yhpTeknisk engelska, 20 yhp ...

  Provider NameKarlstads kommun, Yrkeshögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Fibertekniker

  Den nya bredbandstekniken sprids snabbt över landet och behovet av kompetenta personer som praktiskt kan få fibertekniken på plats är stor. Du som är tekniskt intresserad och gillar att varva självständigt arbete med serviceinriktat samarbete, kan utbilda dig rakt in i en riktig framtidsbransch. Fiberteknikerutbildningen är skapad tillsammans med näringslivet för att matcha behoven som finns på arbetsmarknaden. Som fibertekniker är du den som praktiskt utför sysslor inom fiberteknik, som till exempel fibersvetsning, fiberblåsning, mätning, montering och fiber- och kabelinstallationer. Din arbetsmiljö är varierande - ena dagen inomhus, andra dagen utomhus med installation i både luft, vatten och jord. Efter utbildningen har du kompetens för att arbeta som fibertekniker, optotekniker, teletekniker och fiberinstallatör. Välkommen in i fiberframtiden.YRKESROLLER-Fibertekniker-Optotekniker-Teletekniker-FiberinstallatörARBETSUPPGIFTER-Tolka och hantera arbetshandlingar, nätdokumentation och ritningar-Svetsa optisk fiber-Skarva optisk fiber vid nyinstallation eller utföra reparationer-Förlägga kabel genom direktförläggning, indragning, blåsning, spolning och uppspänning av kabel-Felsöka och åtgärda ej fungerande delar av nätet-Terminera installationer i ODF:er (Optiskt Distributions Fält ) och korskopplingsrack-Tolka och hantera arbetshandlingar och ritningar-Planera, leda och slutföra uppdrag och projektUTBILDNINGENS UPPLÄGGUtbildningen till fibertekniker omfattar 200 YH-poäng, vilket motsvarar ett års studier på hel ...

  Provider NameCampus Nyköping

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Reläskyddsspecialist

  ReläskyddsspecialistGillar du elteknik och vill hitta ett nytt yrke? Då är det kanske reläskyddsspecialist du ska bli! Det svenska elnätet håller på att förnyas och just reläskyddsspecialister kommer vara en av de viktigaste rollerna i det arbetet.Om utbildningenReläskydd är skyddssystemet i hela elkraftnätet. Det hjälper till att minska ett områdes påverkan när ett fel uppstår, så att så få hushåll som möjligt inte förlorar tillgången på el. Det svenska elnätet håller på att förnyas och reläskyddsspecialister kommer bli extra efterfrågade.Perfekt för dig som vill komma rakt in i elkraftsbranschenUtbildningen passar dig som läst el- och energiprogrammet på gymnasiet eller motsvarande och vill komma rakt in i elkraftsbranschen. Utbildningen sker på distans med träffar Västerås. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Vi har gemensamma, obligatoriska träffar under utbildningen. Kostnader för resor och uppehälle bekostar du som studerar.Företagen är med och bestämmerHela utbildningen är framtagen tillsammans med företag i branschen. Du kan vara helt säker på att du lär dig det du behöver och dina chanser att få jobb efter examen är riktigt bra! I den här utbildningen samarbetar vi med många av de största aktörerna i branschen såsom E.ON Elnät Sverige AB, Enercon, TJ Assidas Consulting, Eitech, Programma (Meggers), Infratek, Duscon och Schneider electric m.fl.KurserReläskyddsteknik introduktionElnätens uppbyggnadElnätens kontrollsystemProvning, underhållsprovning ...

  Provider NameLernia Utbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Servicetekniker

  För dig som vill bli skogsmaskinsmekaniker.Att bli Servicetekniker syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt tekniskt innehåll.Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att kunna arbeta som servicetekniker mot skogsmaskiner alternativt entreprenads och jordbruksmaskiner i verkstad och ute i fält.Skogstekniska i Alfta erbjuder YH-utbildningen Servicetekniker. Totalt finns 20 platser i AlftaAnsök till Servicetekniker idag – en utbildning som ger mycket goda förutsättningar för att komma in i arbetslivet. Skogsbranschens arbetsmarknad ser mycket ljus ut för exempelvis servicetekniker och – näringslivet är i behov av kunniga medarbetare.Obligatoriska kurserKurser PoängElsystem och Elektronik 35 Företagsekonomi 25Hydraulik 40LIA (Lärande i arbete) 80Praktisk maskinkörning 15Reparationer – Service – Underhåll 40Sammanfogningsteknik och material 20Styr- och mätsystem 25Truck och travers 10Examensarbete 10Summa poäng ...

  Provider NameAlfta Skogstekniska Utbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Servicetekniker

  För dig som vill bli skogsmaskinsmekaniker.Att bli Servicetekniker syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt tekniskt innehåll.Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att kunna arbeta som servicetekniker mot skogsmaskiner alternativt entreprenads och jordbruksmaskiner i verkstad och ute i fält.Skogstekniska i Alfta erbjuder YH-utbildningen Servicetekniker. Totalt finns 20 platser i AlftaAnsök till Servicetekniker idag – en utbildning som ger mycket goda förutsättningar för att komma in i arbetslivet. Skogsbranschens arbetsmarknad ser mycket ljus ut för exempelvis servicetekniker och – näringslivet är i behov av kunniga medarbetare.Obligatoriska kurserKurser PoängElsystem och Elektronik 35 Företagsekonomi 25Hydraulik 40LIA (Lärande i arbete) 80Praktisk maskinkörning 15Reparationer – Service – Underhåll 40Sammanfogningsteknik och material 20Styr- och mätsystem 25Truck och travers 10Examensarbete 10Summa poäng ...

  Provider NameAlfta Skogstekniska Utbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Husbilstekniker

  Unik specialistutbildning för blivande Husbils - Husvagnstekniker. Sveriges första yrkeshögskoleutbildning inom denna expanderande framtidsbransch.Att arbeta som tekniker inom detta område är väldigt varierande, med olika typer av arbetsuppgifter som service, felsökning, montering, demontering, funktionstester, leveranskontroll mm i bodelen för både husbil och husvagn. Ett uttalande från Bo Ericsson vd för Fordonsverkstäders Förening säger att inom en fem årsperiod behövs ca 6000 tekniker och fortsätter med, vi satsar hårt på att vara en part nu och framtiden i utbildningen, vilket är oerhört viktigt för Återförsäljare och Fullserviceanläggningar runt om i Sverige.Efter examen, leder utbildningen till bl a servicetekniker, förman, servicechef.Kurser:- Täthetskontroll - Kyla & värme- LIA 1- Elkunskap och elektronik- Chassi- Montage och demontering- Sandwichkonstruktion- Miljö & kvalitet- Arbetsledning- Företagsekonomi- LIA 2- Examensarbete ...

  Provider NameFalkenbergs kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages