• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 405 items
 1. Zweiradmechanikermeister/Zweiradmechanikermeisterin

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades

  Category: Qualifications Location: Germany
 2. épületenergetikai passzívház tervező szakember

  Elsajátítandó kompetenciák: Az általános kompetenciák- energiatermelési, energiagazdálkodási és az épületgépészeti rendszerek optimális üzemeltetésével kapcsolatos ismeretek.A szakmai kompetenciák - épületek energetikai modellezése, elemzése,- energiafelhasználás minimalizálásával, épületek tervezésével, energetikai felújításával kapcsolatos ismeretek,- kivitelezés folyamatainak irányítása.Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Az épületek energiafelhasználásának ismeretei és ezek összefüggése a fűtés-, lég- és klímatechnikai rendszerek működésének optimalizálásával, megújuló energiaforrások hatékony felhasználásával.Energiatakarékos passzívházak és zéró energiájú épületek tervezése, épületek energetikai felújítása. Személyes adottságok és készségek:* a kapcsolódó szakterületek iránti nyitottság, * rendszerszintű gondolkodás, * helyzetfelismerés, tervezőkészség, * kreativitás, * eredményközpontúság, * elemzőkészség, * hatékonyság, * problémamegoldás,* precizitás, * szervezőkészség, * pontosság, * felelősségtudat, * elhivatottság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:A végzett hallgatók a képzés során elsajátított ismeretanyagot felhasználva képessé válnak tervezői, illetve kivitelezői környezetben az épületek energiafelhasználásának elemzésére és ennek minimalizálásához szükséges megfelelő megoldások kiválasztására; az épületek energiafelhasználásának racionalizálására, figyelembe véve a benntartózkodók hőérzeti igényeit. Alkalmazva a szakmai törzsanyagban tanultakat képesek ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. épületenergetikai passzívház tervező szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák:Az általános kompetenciák:- energiatermelési, energiagazdálkodási és az épületgépészeti rendszerek optimális üzemeltetésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása.A szakmai kompetenciák:- épületek energetikai modellezése, elemzése,- energiafelhasználás minimalizálásával, épületek energetikai felújításával kapcsolatos ismeretek,- a kivitelezés folyamatainak irányítása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Az épületenergetikai passzívház tervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon végzett szakmérnökök a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában képesek a passzívház energetikai tervezésére.Fő tudáselemek:- általános hő- és áramlástani, valamint környezetvédelmi és biztonságtechnikai ismeretek,- különféle épületgépészeti technikák és technológiák ismerete,- az épületek energiafelhasználásának területén szerzett ismeretek és ezek összefüggése a fűtés-, lég- és klímatechnikai rendszerek működésének optimalizálásával és a megújuló energiaforrások hatékony felhasználásával,- energiatakarékos, passzívházak és zéró energiájú épületek tervezése, épületek energetikai felújítása.     Személyes adottságok és készségek:- precizitás, - szervezőkészség, - pontosság, - felelősségtudat, - elhivatottság, - helyzetfelismerés, - rendszerező képesség, - tervezés, - gyakorlatias feladatértelmezés, - kreativitás, - intenzív munkavégzés, - problémamegoldás. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett hallgató a képzés során elsajátított ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. épületenergetikai szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek ismerik:- a kapcsolódó szakterületek (épületszerkezettan, építészeti tervezés, épületgépészet, épületek villamos berendezései) fogalomrendszerét, szerkesztési elveit, gyakorlati megoldásait olyan mélységben, hogy az egyes szakterületek tervei egy harmonizált, összefüggő rendszert alkossanak,- az épületfelújítás, -karbantartás, -üzemeltetés energetikai, környezeti, állagvédelmi és komfort követelményeit.A szakon végzettek alkalmasak:- az épület környezetre gyakorolt hatásainak felmérésére az épület teljes életciklusára, a kibocsátás-csökkentés és az adaptáció célszerű módjainak alkalmazására,- épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerelemek szerkezeti és funkcionális integrálására,- arra, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak a kibocsátás csökkentésre és az éghajlatváltozásra vonatkozó irányelvek megvalósításához.Személyes adottságok, készségek:- csoportmunkára, a társtervezőkkel való szoros és alkotó jellegű együttműködésre való készség kifejlesztése,- a kapcsolódó szakterületek (pl. városklíma, automatizálás) iránti nyitottság, kreativitás.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják a végzettek:- a szakirányú továbbképzést sikerrel elvégző szakmérnököktől az építészeti, épületgépészeti és villamos tervezés területén olyan innovatív megoldások várhatók, amelyek a társtervezők alkotó együttműködése révén alacsony energiafogyasztású, a körn ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. épületgépészeti szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: - E szakon végzett szakmérnök olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkezik, aki – a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képes épületgépészeti tervezésre; - Képes továbbá a kivitelezés folyamatainak irányítására; - Valamint képes épületgépészeti vállalkozások, projektek komplex irányítására és vezetésére.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: - általános hő- és áramlástani, valamint környezetvédelmi és biztonságtechnikai ismeretek; - különféle épületgépészeti technikák és technológiák.   A képzés során megszerezhető ismeretek: - Hőtan, Áramlástan, Épületszerkezetek hőtechnikája, Közművek, Környezetvédelem, biztonságtechnika; - Szakma-specifikus tudáselemek: Vízellátás, csatornázás, Gázellátás, Fűtéstechnika, Lég- és klímatechnika, Épületgépészeti alapismeretek és tervezés, Épületgépészeti szabályozástechnika, Épületgépészeti szerelés és technológia, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: - A szakmérnöki szakképzettség birtokában az épületgépészeti szakmérnök alkalmas épületgépészeti szolgáltató ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages