• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 44 items
 1. mesterszintű erdőpedagógiai szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * erdészeti szemléletű pedagógiai ismeretek bővítése, alkalmazása;   * erdőpedagógia és környezeti nevelés módszereinek harmonikus alkalmazása;   * egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetencia-fejlesztés, erdészeti szemlélettel;   * tudás-szegmensek összekapcsolása (erdőpedagógiai tudás-szegmensek);   * erdő - vad - természet és pedagógia szegmensek szintetizált ismerete;   * erdészeti alapismeretek elmélyítése a gyermekekben, felnőttekben;   * erdei iskolák szerepének erősítése az óvodákkal és iskolákkal együttműködve;   * konkrét erdészeti és pedagógiai szakmai kapcsolatok építése a közös gondolkodás és közös kommunikáció érdekében;   * pedagógiai szakmai alapismeretek (kiemelten az erdészeti vonatkozások);   * erdészeti szakmai alapismeretek;   * erdőpedagógiai alapismeretek;   * erdőpedagógiai szakismeretek;   * környezeti nevelési szakismeretek (erdő-környezet vonatkozások);   * erdei iskola projekttervezés és -vezetés;   * erdészeti szakkommunikáció;   * fenntarthatóság és klímaváltozás ismeretköre (erdő és klímavédelem). Személyes adottságok és készségek:   * erdőpedagógiai szakmai készségek és készségfejlesztésre való alkalmasság;   * teammunka, kooperációs projektmunka tervezése és vezetése (erdőpedagógiai oldalról);   * erdő-természet-környezet racionális védelmének laikusok és szakemberek közötti kommunikációja;   * kapcsolatépítés, tanácsadás és menedzsment az erdőpedagógia és környezeti nevelés területén;   * vitakészség é ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. mesterszintű természetiörökség-védelmi szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek olyan ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek,   – akik rendelkeznek a természetiörökség védelme általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel;   – akik érvényesíteni tudják a gazdálkodó vagy hatósági szervezetekkel (erdészet, mezőgazdálkodás, halászat, gyepgazdálkodás, vidék- és településfejlesztés) fenntartott munkakapcsolat során a természetvédelmi elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre. Személyes adottságok és készségek:   – szintetizáló és ökológiai, ökonómiai szemlélet szerinti gondolkodás;   – természetvédelmi ismeretek mérnöki szintű elsajátítása és alkalmazása;   – képesség a szakmai és kapcsolódó információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások működtetésében történő alkalmazására;   – együttműködő készség és partneri viszony kialakítása más szakmai területek szakértőivel, hatóságokkal, civil szervezetekkel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   – a természetiörökség védelmével kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátása;   – a természetvédelem, valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) működésében való részvétel;   – saját vállalkozásban végzett természetvédelmi, valamint vadkereskedelmi és turisztikai tevékenységek;   – természetvédelmi szaktanácsadás;   – a természetvédelem és a vadgazdálk ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. mesterszintű természetiörökség-védelmi szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek olyan ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek,   – akik rendelkeznek a természetiörökség védelme általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel;   – akik érvényesíteni tudják a gazdálkodó vagy hatósági szervezetekkel (erdészet, mezőgazdálkodás, halászat, gyepgazdálkodás, vidék- és településfejlesztés) fenntartott munkakapcsolat során a természetvédelmi elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre. Személyes adottságok és készségek:   – szintetizáló és ökológiai, ökonómiai szemlélet szerinti gondolkodás;   – természetvédelmi ismeretek szaktanácsadói szintű elsajátítása és alkalmazása;   – képesség a szakmai és kapcsolódó információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások működtetésében történő alkalmazására;   – együttműködő készség és partneri viszony kialakítása más szakmai területek szakértőivel, hatóságokkal, civil szervezetekkel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   – a természetiörökség védelmével kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátása;   – a természetvédelem, valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) működésében való részvétel;   – saját vállalkozásban végzett természetvédelmi, valamint vadkereskedelmi és turisztikai tevékenységek;   – természetvédelmi szaktanácsadás;   – a természetvédelem és a vad ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Nature Conservation Engineer

  A képzés célja természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek hazai és nemzetközi szinten a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A természetvédelmi mérnök a) tudása Ismeri és érti a természetvédelem területén lejátszódó folyamatokat, a köztük lévő összefüggéseket, és azokat alkotó módon tudja alkalmazni. Részletesen ismeri és alkalmazza a természetvédelmi gyakorlatban használt eszközöket, módszereket illetve tisztában van ezek jogi szabályozásával. Részletesen ismeri - hazai és nemzetközi viszonylatban - a természetvédelem tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait. Ismeri a csoport- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői és konfliktuskezelési ismeretekkel. Ismeri a természetvédelem sajátos kutatási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit. Ismeri, érti szakterülete speciális szókincsét, magyar és idegen nyelven egyaránt. Rendelkezik a természetvédelem speciális etikai szabályainak és vonatkozó normarendszerének széleskörű ismeretével. b) képességei Képes természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítésére. Képes környezeti n ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages