• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1129 items
 1. Bachelor of Laws (Honours)

  See Programme Documentation ...

  Provider NameDUBLIN BUSINESS SCHOOL

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 2. Bachelor of Laws (Honours)

  See Programme Documentation ...

  Provider NameGRIFFITH COLLEGE

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 3. Bachelor Programme in Jurisprudence

  Rättsvetenskap brukar kallas ?läran om rättsreglerna och deras tillämpning?. Rättsregler har flera viktiga funktioner, till exempel att lösa konflikter i enskilda fall, eller att styra samhällsutvecklingen, till exempel för att motverka brott eller främja en hållbar utveckling. ...

  Provider NameLuleå University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law

  Ekonomi och juridik i en spännande förening ? utbildningen till affärsjurist banar väg för en bred och utvecklande karriär i såväl privata som offentliga företag och organisationer.Som affärsjurist räcker det inte att ha juridiska och ekonomiska kunskaper. Man ska också kunna analysera och lösa juridiska problem, bedöma ekonomiska effekter av juridiska beslut och juridiska effekter av ekonomiska beslut. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, French

  Sikta på en karriär i internationell miljö - det affärsjuridiska programmet med Europainriktning förenar ämnena juridik och ekonomi med det franska språket och Frankrikes rättskultur. En affärsjurist som vill arbeta internationellt måste ha goda kunskaper i språk och om affärs- och rättskulturer i andra länder. På affärsjuridiska programmet med Europainriktning lär du dig att samarbeta över kulturgränser och att använda dina juridiska kunskaper i ett internationellt sammanhang. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, French

  Sikta på en karriär i internationell miljö ? det affärsjuridiska programmet med Europainriktning förenar ämnena juridik och ekonomi med det franska språket och Frankrikes rättskultur.En affärsjurist som vill arbeta internationellt måste ha goda kunskaper i språk och om affärs- och rättskulturer i andra länder. På affärsjuridiska programmet med Europainriktning lär du dig att samarbeta över kulturgränser och att använda dina juridiska kunskaper i ett internationellt sammanhang. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, German

  Sikta på en karriär i internationell miljö - det affärsjuridiska programmet med Europainriktning förenar ämnena juridik och ekonomi med det franska språket och med Tysklands rättskultur. En affärsjurist som vill arbeta internationellt måste ha goda kunskaper i språk och om affärs-och rättskulturer i andra länder. På affärsjuridiska programmet med Europainriktning lär du dig att samarbeta över kulturgränser och att använda dina juridiska kunskaper i ett internationellt sammanhang. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, German

  Sikta på en karriär i internationell miljö ? det affärsjuridiska programmet med Europainriktning förenar ämnena juridik och ekonomi med det franska språket och med Tysklands rättskultur.En affärsjurist som vill arbeta internationellt måste ha goda kunskaper i språk och om affärs-och rättskulturer i andra länder. På affärsjuridiska programmet med Europainriktning lär du dig att samarbeta över kulturgränser och att använda dina juridiska kunskaper i ett internationellt sammanhang. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Basic Course on Commercial Law + Market and Agreement

  Handelsrättslig översiktskurs: Under kursen kommer du huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som arbetar med handelsrättsliga problem i samband med företagande. Kursen inleds med en introduktion där ämnesområdet handelsrätt blir presenterat och definierat och där ämnesområdet beskrivs i ett rättsteoretiskt sammanhang. Marknad och avtal: Kursen behandlar två rättsliga ämnesområden av central betydelse för all kommersiell verksamhet, de regler som gäller för hur företag kan agera på en marknad i förhållande till konkurrenter och kunder och hur företag kan organisera sin verksamhet med hjälp av avtal. Den del av kursen som gäller marknadsrättsliga frågor kan systematiskt delas in i immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt. Den del av kursen som behandlar avtal kan systematiskt delas in i de frågor som är relevanta vid ingående av avtal och de regler som gäller fullgörelsen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Biolaw

  Future specialists in biolaw study special disciples of law related to the sphere of biomedicine and biotechnologies, human rights, the philosophic bases of biolaw, human rights in biomedicine, legal regulation of biotechnologies, ethical audit, medical and legal aspects of procreation and gene technologies, legal liability in biomedicine, supervision of biomedical research, animal protection, etc. Practical training is not planned. This biomedical programme is intended for people who have a bachelor’s degree in law or biomedicine and religion and would like to become specialists in biolaw. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages